יום: נובמבר ב13, 2015

קחו 5 דקות לקרוא

אדם צריך לרדוף אחר האמת, שלום ואהבת חינם
פנינה יומית

פירוש חסידי להפטרת תולדות

אם "אח עשו ליעקב" מדוע "אהבתי אתכם"? בהפטרת פרשתנו תולדות אומרים "אהבתי אתכם אמר ה' גו' הלוא אח עשו ליעקב גו' ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי". ויש לפרש כתוב זה בדרך החסידות: באהבת הקב"ה יש

המשך לקרוא