יום: נובמבר ב3, 2015

קחו 5 דקות לקרוא

מערת המכפלה 1911
חיי שרה

פרשת חיי שרה – עמל התורה

לעבוד את ה' "בכסף מלא" בדברי אברהם לבני חת בתחילת פרשתנו "חיי שרה": כתוב "ויתן לי את מערת המכפלה גו' בכסף מלא יתננה לי" (כג, ט). ופירש רש"י "אשלם כל שווי' וכן דוד אמר לארונה בכסף

המשך לקרוא