יום: ספטמבר ב10, 2015

קחו 5 דקות לקרוא

שופר ראש השנה
פנינה יומית

השופר כפוף מדוע?

מדוע השופר של ראש השנה צריך להיות "כפוף"? בצורת השופר של ראש השנה נחלקו התנאים "שופר של ראש השנה של יעל פשוט . . רבי יהודה אומר בראש השנה היו תוקעין בשל זכרים כפופים" (ראש השנה

המשך לקרוא