יום: אוגוסט ב17, 2015

קחו 5 דקות לקרוא

בר מצווה תפילין
פנינה יומית

שופטים- פנינה יומית

"בני הקטן" – שופט? על הפסוק "שופטים ושוטרים תתן לך" כתוב במדרש, משל "למלך שהיו לו בנים הרבה והי' אוהב את הקטן יותר מכולן . . אמר המלך נותן אני את הפרדס הזה שאני אוהבו .

המשך לקרוא