יום: יוני ב18, 2015

קחו 5 דקות לקרוא

הרבי מילובבאיטש
ממתק לשבת

ממתק לשבת פרשת קורח ג' תמוז תשע"ה

ב״ה ממתק לשבת פרשת קורח ג' תמוז תשע"ה ראש הממשלה מנחם בגין ז״ל נפגש מספר פעמים עם הרבי מליובאוויטש, בתום אחת מהפגישות שאל הרבי את בגין אם הוא יוכל לעשות עבורו טובה אישית. מר בגין הסכים

המשך לקרוא
ברכת החודש מתוק מדבש
מזון רוחני

ראש חודש תמוז

בס"ד א' תמוז ראש חודש תמוז היום חל ראש חודש תמוז. יום זה נקרא "ראש" חודש משום שכמו שהראש נותן חיות לכל הגוף, כך מיום ראש החודש נמשכת חיות לכל ימי החודש. על כן ראש חודש

המשך לקרוא
צבי אייל והקרן אור ביער
פנינה יומית

משה 'אוהב ישראל', גם את קרח ועדתו

משה 'אוהב ישראל', גם את קרח ועדתו נאמר בגמרא (מנחות סה, סע"א) "משה רבינו אוהב ישראל הי'". ואמרו חז"ל (דברים רבה פ"א, ד) "יוכיחן משה שאוהבן". ויש לומר, שמפרשתנו יש לראות עד היכן הדברים מגיעים: על

המשך לקרוא