Day: יוני 17, 2015

קחו 5 דקות לקרוא

בני ישראל סוחבים את המנורה
פנינה יומית

פרשת קורח פנינה יומית

המעלה הגדולה של העבודה בזמן הגלות בפרשתנו מוזכר ענין שמירת המקדש, ובלשון הכתוב "ושמרו משמרתך" (יח, ג). והנה אחרי שכותב הרמב"ם את דיני שמירת המקדש (הל' בית הבחירה פ"ח) כותב שבשחר היו הכהנים בודקים את העזרה

המשך לקרוא

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות