יום: יוני ב7, 2015

קחו 5 דקות לקרוא

כל נשיא בהם
שלח

שלח – כל נשיא בהם

"כל נשיא בהם" במילה 'נשיא' טמונות האותיות 'יש' ו'אין'. לרמז, שנשיא שמחשיב את עצמו ל'אין', זהו נשיא שיש בו, ואילו הנשיא שמחשיב את עצמו ל'יש', באמת הוא 'אין' ואינו שווה דבר… -דגל מחנה אפרים

המשך לקרוא
פרשת שלח ויתורו
שלח

פרשת שלח- ויתורו

"ויתורו את ארץ כנען" יג,ב מדוע נאמר "ויתורו את ארץ כנען" ולא "ויתורו את הארץ"? אלא שחביבה הארץ לפני המקום אף כאשר היא עדיין "ארץ כנען", כי חיבה מיוחדת יש לארץ, וקדושתה קיימת גם כאשר היא

המשך לקרוא
פרשת שלח
שלח

שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען

"שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען" יג,ב "ויתורו" הוא גם מלשון "ויתירו" – התרת קשר. ארץ-ישראל הייתה קשורה, כפותה ונתונה בידי שבעה עמים, והמרגלים, בהליכתם בה, היו צריכים להתיר את הקשר הזה. החוזה מלובלין

המשך לקרוא