יום: יוני ב5, 2015

קחו 5 דקות לקרוא

ברכת כהנים ואהבת ישראל
בהעלותך

פרשת בהעלותך : לקבל האחד את השני

ממתק לשבת פרשת בהעלותך תשע"ה אתמול בערב זכינו לקבל את "פרס ירושלים לאחדות ישראל" בבית הנשיא בירושלים, זכות גדולה היא לנו לקבל פרס כזה ואנו מרגישים שנבחרנו לקבל את הפרס עבור הרבי מליובאוויטש ומפעל השליחות כולו,

המשך לקרוא
לייק מישראל
בהעלותך

פרשת בהעלותך ושונאי ישראל

שונאי ישראל? – שונאי הקב"ה! על הפסוק (י, לו) "וינוסו משנאיך מפניך" מפרש רש"י: "אלו שונאי ישראל, שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם". ולכאורה תמוה, מדוע הוציא רש"י את הכתוב מפשוטו, ופירש

המשך לקרוא
עבודת התפילה
בהעלותך

פרשת בהעלותך והתפילה

"לזעוק ולהריע" גם "ביום שמחתכם" בפרשתנו בהעלותך  (י, ט): "כי תבואו מלחמה גו' על הצר הצורר אתכם, והרעותם בחצוצרות". ויש לבאר זה בדרכי עבודת השי"ת: "הצר הצורר אתכם" – זהו היצר הרע, ש"אין לנו צר הצורר

המשך לקרוא