יום: מאי ב10, 2015

קחו 5 דקות לקרוא

שכל האדם
בחוקותי

למה נקראת התורה בשם "חוקותי"?

על הפסוק "אם בחוקותי תלכו", מפרש רש"י "יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר ואת מצוותי תשמרו הרי קיום המצוות אמור, הא מה אני מקיים אם בחוקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה". ולכאורה תמוה: מניין לו שהכוונה בזה

המשך לקרוא
במעלות של קביעת עיתים לתורה
הפתגם היומי

מעלות ללומדי התורה

כמה מעלות טובות למי שקובע עיתים לתורה: מקיים מצוות לימוד התורה, התורה מזככת ומעדנת אותו, יודע את התורה ואינו נכשל מחוסר ידיעה, מתחבר ללומדי תורה, הבית מתנהל באופן אחר, פנים אחרות לו בביתו, לשבת ולחג יש

המשך לקרוא
קביעת עתים לתורה
הפתגם היומי

התורה מביאה שפע רב

התורה מביאה שפע מי שימסור עצמו לעורר על: קביעת עיתים לתורה ברבים, התורה הקדושה לא תישאר חייבת לו; היא תביא לביתו שפע ברכה והצלחה, בגשמיות וברוחניות. ליקוטי דיבורים

המשך לקרוא
מבחן העניות והעשירות
הפתגם היומי

עני ועשיר באים לדין

שנו רבותינו: עני ועשיר באו לדין. לעני אומרים: מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר 'עני הייתי וטרוד במזונותיי', אומרים לו, כלום עני היית יותר מהילל?!… עשיר אומרים לו: מפני-מה לא עסקת בתורה? אם אומר 'עשיר

המשך לקרוא