יום: אפריל ב5, 2015

קחו 5 דקות לקרוא

לאכול ולהשמר
פסח

אין זו חכמה להתנזר מאכילה

מאחר שהתורה מחמירה כל-כך באיסור אכילת חמץ, היה ראוי לכאורה שתאסור עלינו לאכול מאכלי דגן בפסח, אף לא מצות. אלא אין זו חכמה להתנזר מאכילה; החכמה היא לאכול ולהישמר מאיסורים. רבי מנחם-מנדל מקוצק-

המשך לקרוא
ניעור וניקוי הספרים
פסח

פסח כל השנה

כאשר במשך כל ימות השנה אדם מישראל מעיין בספר בשעת סעודתו, ולאחר מכן מנער את הפירורים מהספר, הוא מקיים בזה את הציווי: "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך". רבי אלעזר-מנדל מללוב-

המשך לקרוא
להתייגע בחינוך הבנים
פסח

ואת עמלנו אלו הבנים

ואת עמלנו אלו הבנים" מתוך ההגדה" את כל עמלו צריך האדם להשקיע בגידול הבנים ובחינוכם. גם כאשר הילדים ממושמעים ודי במילה אחת להשפיע עליהם, אין להסתפק בכך ויש להתייגע בחינוך הבנים, יגיעה המוגדרת בתורה עמל ויגיעה.

המשך לקרוא
ים המחשבות
פסח

לקרוע את ים המחשבות

כשישב החסיד הנודע רבי הילל מפאריטש אצל ה'צמח-צדק', הסביר הרבי את המשמעות של קריעת ים-סוף בעבורנו, ואמר: בקריעת ים-סוף על כל אחד ואחד לקרוע את ה'ים' האישי שלו – את 'ים המחשבות' שלו, את כל המחשבות

המשך לקרוא