יום: דצמבר ב24, 2014

קחו 5 דקות לקרוא

חנוכית שמן 8 נרות חנוכה
חנוכה

בזכות הנשים – חנוכה

בזמן שלטון היוונים נגזרו גזרות קשות על היהודים. היו שהתיוונו, והיו גם נאמנים לדת היהודית, אשר ברחו אל המדבר והמערות מפני גזירות אנטיוכוס. הנשים היו אלה שעמדו לבדן בתוקף ובמעשיהן עוררו את הגברים להילחם ביוונים. היו

המשך לקרוא