הכוח של פתגם חסידי

אדמו"ר הרש"ב )רבי שלום-דובער(
מליובאוויטש אמר:
חסיד אמיתי מסוגל לחיות
בנועם של גן-עדן
במשך שנים רבות,
וכל זה מכוחו של
פתגם חסידי אחד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.