לגלות את הקץ
מדוע עיכב ה' את יעקב מגילוי הקץ?

בפרשתנו מובא שלפני שברך יעקב את בניו אמר להם "האספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים" (מט, א). ועל זה אמרו חז"ל "ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה" (פסחים נו, א, הובא ברש"י עה"פ).

ולכאורה תמוה, הרי מובן שלא הי' ברצון יעקב לגלות את הקץ רק בכדי שיראו בניו שיודע הוא את הקץ, כי אם שרצה להפיק מכך איזו תועלת לבני ישראל. וכמו שנתבאר במקום אחר, שרצה יעקב לגלות להם שבאם ע"י עבודתם יבואו למצב ד"זכו", הרי הגאולה ממצרים היא עת הגאולה השלימה, וזה הי' מוסיף להם בעבודתם את ה', שהיו נזהרים ביותר שלא יגרום החטא והן בהוספה במעשים טובים בכדי לזרז עוד יותר את הגאולה השלימה (ראה בארוכה במקור הדברים שם נתבארו הדברים היטב). אך א"כ צריך ביאור, מה טעם "נסתלקה ממנו שכינה"?

ויש לומר הביאור בזה:

מבואר בספרים (ראה ד"ה ויגש תרס"ו וד"ה וה' אמר תרס"ז, ובכ"מ), אשר באופן כללי ישנם ב' סוגי עבודת ה', דישנה עבודת האדם מה שהוא עובד בכוחות עצמו, וישנה עבודה הבאה בכח הארת קדושה מיוחדת מלמעלה המסייעת לו לאדם בעבודתו. ושלימות העבודה היא דוקא בעבודה הראשונה, וע"ד מאמר רז"ל "אדם רוצה בקב שלו" (בבא מציעא לח, א), וכמובן בפשטות שישנה שלימות יתירה כשהאדם עובד את ה' בכוחו הוא, שאזי ניכר שזוהי עבודתו שלו, והעבודה נזקפת להאדם שעשה אותה בכוחות עצמו.

ובזה יובן הטעם שנסתלקה השכינה מיעקב בעת שביקש לגלות את הקץ. כי, באם הי' יעקב מגלה את הקץ (שהגאולה ממצרים היא היא עת קץ הימין, כנ"ל), אזי היו בני ישראל מתעוררים בחיות גדולה לעבודתם בכדי להביא זאת לידי פועל, אך אז לא הייתה זו עבודה עצמית שלהם, אלא הי' נרגש בגלוי שההתעוררות הגדולה והחיות שיש להם מגילוי היא המסייעת להם בעבודתם.

אך יעקב עצמו ביקש לגלות את הקץ משום שרצונו הי' שהגלות תסתיים מוקדם ככל האפשרי, שאף אם יחסר עי"ז בשלימות העבודה של בני ישראל (שהרי לא יעבדו בכוח עצמם), אך מאידך ייצאו בני ישראל מערוות הארץ ויבואו אל הגאולה השלימה במהירות הכי גדולה.

(ע"פ לקוטי שיחות ח"כ עמ' 228 ואילך)

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב print
Print
שיתוף ב telegram
Telegram
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב pinterest
פינטראס
שיתוף ב facebook
Facebook

פרשת ויחי – גילוי הקץ

עוד פוסטים דומים

לימוד חסידות ללג בעומר

לימוד שיחת ל"ג בעומר, ה'תשכ"ב מאת הרבי מליובאוויטש | שיעור וידיאו עם אברהם ניסניאן, צבי וילור צידון ויוסף סגל

בס"ד שיעור לימוד ל"ג בעומר לימוד שיחת ל"ג בעומר, ה'תשכ"ב מאת הרבי מליובאוויטש | שיעור וידיאו עם אברהם ניסניאן, צבי וילור צידון ויוסף סגל לימוד מוביל

קרא עוד
תזכורת לפני חג הפסח

תזכורת לפני חג הפסח

לעשות ברכת האילנות ללמוד הלכות לפסח הגעלה, קנייה, טבילת כלים לקנות מצות שמורות לקנות יין אדום קידוש לבנה לתת קמחא דפסחא שווי סעודת חג כל 8

קרא עוד
הא לחמא עניא

בס"ד שיעור וידיאו הכנה לפסח לפי שיחה של הרבי מליובאוויטש למה מתחילים את הסדר עם "הא לחמא עניא" ומידת הביטול

שיעור חסידות לפסח שיעור הכנה לפסח לפי שיחה של הרבי מליובאוויטש למה מתחילים את הסדר עם "הא לחמא עניא" ומידת הביטול שיעור תורה בנושא הרבי מליובאוויטש

קרא עוד
תפילה למציאת הטוב

תפילה לכל בקשה

אוסף תפילות לכל בקשה, עצלות וכו מוכן לשיתוף והפצה ה' אחד הענק לי את העוז להשיל מעלי כל עצלנות ואדישות שבנפשי, אשר מעיקות על גופי האפשר

קרא עוד
לראות את הטוב שבאנשים

ציטוטים על אופטימיות וחשיבה חיובית

אופטימיות וחשיבה חיובית משפטים מחזקים ציטוט אופטימי מהתלמוד: כָּל דְּעָבִיד רַחְמָנָא – לְטַב עָבִיד הוא ביטוי ארמי שמשמעו: "כל מה שעושה הקב"ה – לטובה הוא עושה

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: