שתזכו לשבת נהדרת | גלויה וברכה לשבת

שתזכו לשבת נהדרת
שתהא בכל אורה מעוטרת
שבת שלום ומבורכת!