ארץ אשר תמיד עיני ה' אלוקיך בה, מרשית שנה ועד אחרית שנה