שופטים אם "מתיירא מן העבירות" – צדיק הוא!

שופטים אם "מתיירא מן העבירות" – צדיק הוא!

אם "מתיירא מן העבירות" – צדיק הוא!

בפרשתנו "שופטים"  מובא בנוגע להליכה למלחמה "ויספו השוטרים גו' מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו" (כ, ח). ובפירוש "הירא ורך הלבב" נחלקו תנאים "ר' עקיבא אומר הירא ורך הלבב כמשמעו שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה רבי יוסי הגלילי אומר הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידו" (משנה סוטה מד, סע"א).

ויש לפרש הסיבה שמיאן רע"ק לפרש דקאי על "המתיירא מן העבירות" בדרך הדרוש:

על ר"ע נאמר שהי' "רגיל לזכות את ישראל" (רש"י ד"ה שבקי' – סנה' קי, ב). ולכן, כאשר ראה אצל יהודי שיש לו הרהור תשובה, זיכהו מיד, אף אם התשובה עדיין לא פעלה אצל היהודי שישנה הנהגתו בפועל.

ועל כן, לשיטת ר"ע, כאשר יהודי "מתיירא מן העבירות" הרי זה הוכחה שמרגיש כבר שהנהגתו עד עתה לא הייתה טובה, ויודע הוא שמגיע לו עונש על מעשיו, והוא אינו רוצה ליענש. וא"כ, וודאי הדבר שרגש זה מביא אותו לחרטה על מה שעשה, ולהרהור תשובה.

ועל כן, אם הוא "מתיירא מן העבירות" – אין לו לפחד מהליכה למלחמה, כי מכיון ש"הרהר תשובה", סובר ר"ע "מזכה ישראל", שהרהור זה "מזכהו" ומוחק לגמרי את כל "העבירות שבידו", ומשנה אותו מ"רשע גמור" ל"צדיק גמור". וא"כ, יכול הוא ללכת למלחמה במנוחה ושלווה ובלי פחד כלל.

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ט עמ' 128 ואילך)

לזכות
הת' לוי יצחק שי'
לרגל הכנסו לעול המצוות בשעטו"מ
ביום ז' אלול ה’תשע”ה

יה"ר שיגדל להיות חסיד, ירא שמים ולמדן
לנח"ר הוריו וכל משפחתו שיחיו
*
נדפס ע"י הוריו
הרה"ת ישראלמשה וזוגתו מרת אורה שיחיו

אארט

לזכות
הילדה אהובה מינדל תחי'
לרגל הולדתה בשעטו"מ ביום ט"ו מנחם אב ה’תשע”ה
*
נדפס ע"י הורי'
הרה"ת יוסףיצחק וזוגתו מרת חי' מושקא שיחיו

קאנער

יה"ר שיזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים
מתוך בריאות, נחת והרחבה

ולזכות זקניה
הרה"ת דובער הלוי קליין שי'
מרת סוניאחוולהקאנער תחי'

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  1
  Share
טיול בניו יורק כנסו לקרוא חוויות של מטיילים המלונית של צבי בניו יורק נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

פנינה יומית

נכתב ע"ע מכון 'אור החסידות' אשר לא שוקט על שמריו ובשנה האחרונה העלה לאויר את פרויקט 'פנינה יומית', ביוזמתו ובסיועו הרב של הרב זושא ווילהלם זה התחיל ב15,000 מנויים המקבלים יום-יום לתיבת המייל האישית מייל ממכון 'אור החסידות' ובו פנינה יומית קצרה על פרשת השבוע או על המועד שעל הפרק, מעובד מתורתו של הרבי. "חסידים רוצים לחיות יום-יום עם וואָרט מהרבי, שהרי "התתקשרות היא ע"י לימוד תורתו", ולכן לא יתכן שיעבור יום בלי לחטוף על-כל-פנים איזה שהוא ענין מתוך תורתו של הרבי. הפנינה היומית מעניקה לכל חסיד את אותה טעימה יומית מתורתו של הרבי", אומר הרב אברהם מן שי' העומד בראש המכון. את שני ספרי 'לוח פנינה יומית' ניתן לרכוש דרך האתר המיוחד כאן, כולל אופציה למשלוח לכל רחבי העולם. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אנדרואיד לחץ כאן. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אייפון לחץ כאן. להרשמה לקבלת מייל יומי של הפנינה היומית בעברית/אנגלית, ו/או קבלת מייל שבועי של החוברת 'לקראת שבת' על הפרשה, לחץ כאן.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות