גלויה לשבת

שהשבת שלכם תהיה מיוחדת
וכל המשפחה תהיה מאוחדת
שאור הנרות יבריק ויאיר
את שפע ברכותיו עליכם יוריק.