שבת תשובה

שבת תשובה\שובה גם אני שומר

שבת שובה

השבת שבין ראש-השנה ליום-הכיפורים נקראת 'שבת תשובה'. בפשטות, היא נקראת כך משום שהיא אחד מעשרת ימי תשובה. עם זה, עצם העובדה שהשבת נקראת 'שבת תשובה' מוכיחה שיש קשר מיוחד בין השבת ובין עניין התשובה. מה הקשר בין שבת ובין תשובה?

הדבר יובן על-פי מהותה הפנימית של השבת. הן בימי החול והן בשבת יש לאדם עבודה, שכן העבודה היא תכלית חייו של האדם עלי-ארץ, אלא שאינה דומה העבודה בימות החול לעבודה בשבת.

בששת ימי החול עסוק האדם בענייני החולין. משמעות הדבר, שאז הוא עוסק ב'עבודת הבירורים' – לברר את ענייני העולם ולהוציא מכל דבר את הניצוץ האלוקי החבוי בו. עבודה זו כרוכה לא רק בעמל גשמי, אלא גם במאמץ רוחני, שכן הטוב מעורבב עם הרע ודרושה זהירות רבה כדי להפריד את הטוב מהרע ולברר את הניצוץ האלוקי שנפל לשם.

לעומת זאת, ביום השבת אסור 'לברור', כשם ששאר המלאכות אסורות. בשבת-קודש עולים כל העולמות לדרגה עליונה יותר, ולכן עומד האדם למעלה מכל ענייני הבירורים. מהי אפוא העבודה בשבת? – להתעלות מדרגה לדרגה בעולם הקדושה עצמו.

גם בעבודת התשובה קיימות שתי הדרגות הללו: בתשובה הרגילה צריך להתבונן בחטאים, להתחרט עליהם, לבכות על הפגם שנוצר על-ידם בנפש, ולקבל החלטות טובות שלא לחזור עוד על המעשים הלא-טובים. בשפת החסידות מכונה התשובה הזאת – 'תשובה תתאה' [=תחתונה].

למעלה מזה היא התשובה שבה עומד האדם מלכתחילה במצב שבו אין מקום לחטאים ולעוונות. הוא עולה לדרגה רוחנית גבוהה, אשר בה מאיר בגלוי הקשר עם הקב"ה, עד שמופרך לגמרי לעשות דבר-מה נגד רצונו. העבודה בדרגה זו היא לעלות מחיל אל חיל, בדרגת הדבקות של הנשמה באלוקות. זוהי 'תשובה עילאה' [=עליונה].

זו מעלתה המיוחדת של שבת תשובה, שבה משתלבת התשובה עם השבת, בדרגה של 'תשובה עילאה'. אמנם כל עשרת ימי תשובה עניינם 'תשובה עילאה', אבל מכיוון שהם ימי חול, אין זו אמיתת העבודה של 'תשובה עילאה'. לשלמות זו מגיעים דווקא בשבת תשובה.

הדבר מרומז גם בתחילת הפרשה: "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי", תחילה השמים ואחר-כך הארץ. כל ימות השנה יש סדר בעבודת ה' – תחילה עומדים על הארץ ואט-אט מנסים לעלות לשמים; אבל בשבת תשובה מקבל יהודי כוח להיות 'קרוב לשמים' – להתחיל ישר מלמעלה, מה'שמים', ולעמוד מלכתחילה בדרגה רוחנית גבוהה, ב'תשובה עילאה'.

(על-פי לקוטי שיחות כרך יד, עמ' 143)

שבת שלום!!!
לזכות הת' מנחם מענדל בן נחמה דינה

שכולם ידעו

שבת תשובה

5/5

4 תגובות

 1. 🔥 🔥 🔥
  השבת הקרובה היא שבת ייחודית, שחלה בעשרת ימי תשובה, ועל כן נקראת "שבת שובה" או "שבת תשובה". בשבת זו פותחת ההפטרה בקריאתו של הנביא הושע: "שובה ישראל עד ה' אלוקיך!"
  שבת זו היא במדריגת תשובה עילאה, ונוהגים שרב הקהילה דורש בשבת זו בפני הציבור ומעורר את הקהל לתשובה.
  .
  שבת זו היא שבת ייחודית ביותר בשל כמה סיבות. ראשית, זוהי השבת שבאה מיד אחרי ראש השנה, ונאמר כי "הכל הולך אחר הראשית". על כן חשוב לענג את השבת הזו במיוחד, וכך נזכה שייראו גם שאר השבתות שאחריה. כמו כן, שמירת שבת זו מהווה הכנה נפלאה ליום הכיפורים הקדוש.
  🔥
  השבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים נקראת 'שבת שובה', והיא נמנית ב'עשרת ימי התשובה'. בשבת זו בולטים שני קווים סותרים לכאורה: תשובה ושמחה. הרמב"ם אומר, שבעשרה ימים אלה התשובה והצעקה "יפה ביותר ומתקבלת היא מיד". על-אחת-כמה-וכמה השבת, שהיא שלמות הימים שלפניה ומברכת את הימים שאחריה, ודאי שבה מגיע עניין התשובה לשיא שלמותו.
  מצד שני, שבת היא יום של שמחה ותענוג. שמחה – כנאמר: "וביום שמחתכם אלו השבתות" תענוג – ככתוב: "וקראת לשבת עונג".
  .
  עניינה של שבת שובה, שבה מתחברים יחדיו שני הדברים: תשובה מצד אחד ועונג ושמחה מצד שני.
  שילוב ניגודים
  .
  נשאלת השאלה: איך אפשר לשלב את שתי התחושות המנוגדות (לכאורה) הללו? הרי התשובה, שבה האדם חוזר בו ממעשיו הבלתי-טובים, צריכה לגרום עצב ומרירות הנפש, ואיך אפשר להיות שרוי באותה שעה בשמחה גדולה?
  .
  על כך מבואר, שדווקא התשובה, ובמיוחד זו של שבת שובה, חייבת להיות מתוך שמחה. ראשית, משום שהתשובה הינה חלק ממצוות התורה, וכל מצווה צריכים לקיים מתוך שמחה: "עבדו את ה' בשמחה". יתרה מזו, בתשובה יש לשמוח יותר, כי על-ידה מתקנים ומשלימים את כל שאר המצוות.
  .
  שמחת השיבה
  נוסף על כך, אין לך שמחה גדולה יותר משיבתו של יהודי אל אביו שבשמים. בספר התניא מובא על כך משל, מבן מלך שהיה שבוי, "טוחן בבית-האסורים", "ויצא לחופשי אל בית אביו המלך", שאין שמחה גדולה מזו. כך, כשיהודי שב אל הקב"ה וחוזר לדבוק בו, מביא הדבר אושר ושמחה עד אין קץ.
  .
  זו מהותה של שבת-שובה: התשובה בשבת זו היא במדרגה גבוהה מזו של שאר עשרת ימי תשובה. זו תשובה עליונה יותר, תשובה שבאה מתוך שמחה עצומה. בשבת זו מתעלה יהודי ומגיע לדבקות עצומה עם הקב"ה, ואז הוא גם שמח שמחה גדולה.
  ומשמחה זו באים לשמחה הגדולה ביותר, שגם היא קשורה ב'תשובה' – "קהל גדול ישובו הנה" – בגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש.

  (מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי ספר השיחות תשמ"ט כרך א, עמ' 4, מאת הרבי מליובאוויטש)

 2. השבת הקרובה, שבת שובה, היא שבת ייחודית ביותר – ובה מתחיל להתנוצץ בעולם כוחו הטהור של יום הכיפורים.

  השבת נקראת, "שבת שובה", על שם ההפטרה שאנו קוראים בשבת, "שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה' אֱלֹקֶיךָ, כִּי כָשַׁלְתָּ בַּעֲו‍ֹנֶךָ". שבת זו במהותה, היא הכנה לקראת יום הכפורים, שעליו נאמר, "כִּי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לְטַהֵר אֶתְכֶם מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם לִפְנֵי ה' תִּטְהָרוּ", ועיקרה של התשובה, היא כדברי רבינו הרמב"ם, שכתב, ומה היא תשובה? שיעזוב החוטא את חטאו, ויסירו ממנו ממחשבתו, ויגמור בלבו שלא יעשה עוד, שנאמר "יַעֲזֹב רָשָׁע דַּרְכּוֹ", וכן יתנחם על לשעבר, שנאמר "כִּי אַחֲרֵי שׁוּבִי נִחַמְתִּי", ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. וצריך להתוודות בשפתיו ולפרש את חטאיו.

  אמנם אנו מבקשים בתפילותינו, גם כן על ענינים אישיים, כגון, חתמינו בספר חיים טובים, כתבינו בספר מזונות ופרנסה טובה, וכן על זה הדרך, ויש גם מי שמוסיף בקשות בתפילתו לפי מה שהוא צריך, בריאות ופרנסה, זרע של קיימא וזיווגים הגונים, וכיוצא באלו, אך עלינו לזכור כי עיקרו של יום גדול זה, הוא התשובה והקבלה לעתיד. אך כמובן, בכדי לחיות חיי תורה נאותים, אנו זקוקים גם כן לבריאות, ולפרנסה טובה, וכן לשאר הענינים, ולכן מתאים להתפלל עליהם, אך כל זה הוא טפל לענין התשובה והמעשים הטובים, ולקיום מצות התורה.
  🖖
  🖖 הלכות
  בדומה לשאר עשרת ימי תשובה בשבת תשובה משנים את ברכת האל הקדוש לברכת המלך הקדוש וכן מוסיפים ארבעה תוספות לתפילת העמידה הקשורות לימים אלו: "זכרנו לחיים", "מי כמוך אב הרחמים", "וכתוב לחיים טובים" ו"בספר חיים". כמו כן, גם בתפילת ערבית של קבלת שבת בברכת מעין שבע אומרים "המלך הקדוש" במקום "האל הקדוש".

  🖖 הלכות תשובה🙌🏻
  📌לפשפש במעשים-🤔 בעשרת ימי תשובה יפשפש במעשיו לשוב בתשובה שלמה ממעשיו הרעים שעשה בכל ימות השנה,וישתדל להרבות במצוות ובצדקות ובמעשים טובים,כדי להכריע את הכף לזכות.

  📌עבודת המידות-😇 צריך לשוב בתשובה גם מהמידות הרעות שיש לו,ולשוב מן הכעס, השנאה,ומן הקנאה,ומן ההתול, ומרדיפת הממון והכבוד,ומרדיפת המאכלים והדברים הגשמיים, וכיוצא בזה.

  📌בעל תשובה-🥰 אל יחשוב אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלתם של צדיקים,מפני העוונות והחטאים,מפני שטעות בידו ,והוא אהוב ונחמד לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם. ולא עוד,אלא שכרו גדול,שהרי טעם הוא הוא את טעם החטא ועזב ופרש ממנו וכבש את יצרו.

  📌למחול בלב שלם-🤗 אמרו חז"ל:"כל המעביר על מידותיו,מעבירין לו על כל פשעיו", לכן המוחל לא יהיה אכזרי מלמחול לחברו,שהרי אם הוא לא רוצה למחול לחברו,גם לו לא ימחלו מן השמיים,אלא ימחל בלב שלם ובנפש חפצה.

  📌לבקש סליחה מההורים-👪 חייב אדם לבקש סליחה ומחילה בערב יום הכיפורים מאביו ואימו על כל מה שחטא להם ופגע בכבודם.ולא יזלזל בכבוד הוריו.

  📌גזל מקטרג בראש-💸 אדם שגזל כסף או חפץ מחבירו חייב להשיב את הגזלה אשר גזל,ואף על פי שהחזיר לו את הגזילה-חייב גם לבקש ממנו שימחל לו.

  📌ביזוי אדם ברבים-🫣 המבזה את חברו בפני רבים,צריך לפייס אותו בפני רבים,ומספיק בפני עשרה. ואפילו אם ביזה אותו בפני קהל רב יותר,ואפילו אם עשרה אנשים אלו לא היו בזמן שביזה אותו.

  📌סליחה כללית-🗣️ ראוי ונכון שכל אדם יאמר בערב יום הכיפורים שהוא מוחל וסולח לכל מי שחטא כנגדו,בין בגופו בין בממונו.

  💞
  💞 חתימה טובה, גאולה לאלתר, אמן!

 3. סיפור לקראת שבת, סיפר הזמר חנן בן ארי:
  מגיל שש אבא שלי היה לוקח אותי לסליחות. הוא היה החזן ואני הייתי עומד לידו. כל הסליחות חיכיתי לפיוט של ‘עננו’. אבא שלי היה מחלק את הקטעים בין הילדים וכל אחד היה שר ‘עננו’ אחד.
  אני הייתי בנו של החזן והגבאי, אז הייתה לי פרוטקציה. אם כל ילד היה מקבל ‘עננו’ אחד, לי הוא היה נותן שלוש, ארבע וחמש. ובמשך כל הסליחות חיכיתי לשלב הזה.

  לפני כמה שנים ישבנו, ושאלתי אותו אם הוא זוכר את הסיפור על ה’עננו’. הוא שאל איזה סיפור, וסיפרתי לו:
  אבא הקפיד שאהיה לידו בכל התפילות, כבר מגיל צעיר. כל הילדים בחוץ משחקים, אוכלים במבה וביסלי, ואני צמוד אליו ב’כל נדרי’, ערבית, שחרית, מוסף, מנחה, ובנעילה הרגשתי שאני כבר נשבר. שאלתי: “אני יכול לצאתלחמש דקות?” הוא אמר שכן.
  יצאתי החוצה ושיחקתי עם הילדים חמש דקות. בלי ששמתי לב זה הפך לעשר דקות, חצי שעה וארבעים דקות. פתאום אני קולט שכבר מחשיך ועוד שנייה יוצא הצום, ומה אני עושה?! מתתי מפחד.

  תוך כדי שאני מתלבט אם להיכנס או לא, פתאום אני שומע מבית הכנסת ששרים ‘עננו’. ‘עננו’ אחרון של יום כיפור, של נעילה.
  אמרתי שאין מצב, אני לא מפספס את זה. רצתי לבית הכנסת, נכנסתי מתחת לטלית של אבא שלי וראיתי איך הוא מחלק את ה’עננו’. הוא נותן אחד לילד הזה ואחד לילד הזה ועוד אחד לילד הזה, ואני מחכה, מחכה ומחכה, מגיע ל”עננו רחום וחנון, עננו” ואיננו. אין יותר עננו, נגמר יום כיפור.

  רצתי החוצה. בכיתי, בכיתי ובכיתי. איך הוא עשה לי דבר כזה. מה, בגלל שפישלתי? כל יום כיפור הייתי לידו! בגלל פשלה כזאת? מה כבר עשיתי?
  אז כשישבנו, שאלתי אותו: “אתה זוכר את הסיפור הזה?”. והוא אמר לי: “לא, אבל בוא אני אספר לך סיפור אחר על ‘עננו'”. ואז הוא סיפר לי:
  “אתה מאוד אהבת סליחות, והתחננת שאקח אותך לסליחות בכל לילה כבר בגיל שש. היינו מעירים אותך בשתים עשרה וחצי בלילה, אמא ואני, לפעמים קמת ולפעמים לא קמת, ואז היית מתעצבן בבוקר למה לא הערנו אותך. אנחנו ניסינו, אבל לא התעוררת.
  “לילה אחד ניסינו להעיר אותך, ולא התעוררת. הגיעה השעה וכבר הלכתי לסליחות, ופתאום אחרי חצי שעה התעוררת. ביקשת מאמא שתיקח אותך לסליחות. ואמא שלך הצדיקה אמרה שיאללה, הילד יספיק משהו. שמה עליך בגד חם ולקחה אותך יד ביד לבית כנסת. היא לא ידעה שאנחנו אחרי ארבעים דקות כבר מסיימים את הסליחות. אין בשביל מה לבוא.

  “דרך החלון של בית הכנסת ראיתי אתכם מתקדמים, ואנחנו כבר בקדיש. זהו, סיימנו. אחת ורבע בלילה, אנשים סוגרים מחזורים ורוצים ללכת לישון. מה אני אעשה? “אמרתי לכולם: ‘עכשיו חנני נכנס לבית הכנסת. כולם חוזרים למקום, פותחים מחזורים ומתחילים לשיר עננו!’
  “נכנסת לבית הכנסת, כל הקהל מעוכב יציאה רק לכבודך, וכולם שרים עננו. אתה רצת למקום, פתחת מחזור והסתכלת עלי. אנחנו כבר שרנו עננו פעם אחת, אז קיבלת לא אחד, לא שניים ולא שבע, את כל העננו קיבלת!

  “סיימנו את העננו, חזרנו הביתה ואתה היית כל כך מבסוט עד שלא שמת לב שהסליחות התקצרו לפורמט של חמש דקות…”.
  אבא שלי סיים את הסיפור, הסתכל עליי ושאל: “אתה זוכר את הסיפור הזה?” ועכשיו תורי היה להודות שלא… אני לא זוכר.
  אני הולך עם הסיפור הזה כמה שנים, כי הוא מזכיר לי כמה אנחנו זוכרים להורים שלנו דווקא את הרגעים הקשוחים האלה, כשהם לא נתנו לנו את החיבוק שהיינו זקוקים לו, את הכסף או את הרכב. זה צרוב בזיכרון ולא יוצא…אבל מה עם אלף אלפי פעמים שהם עשו בשבילנו מאחורי הגב דברים שאפילו לא ידענו עליהם? ומה עם אלף אלפי פעמים שהם עשו למעננו דברים בגלוי, ‘מלפני הגב’, וידענו ושכחנו?

  **********
  עד כאן סיפורו המרגש של חנן, ואנחנו רק נוסיף: את אותה מחשבה על מה אנחנו זוכרים להורים שלנו ומה לא, אפשר גם לשאול לגבי מה שקורה בינינו לבין אבינו שבשמים שמרעיף עלינו שפע טוב וברכה אבל אנחנו נוטים לזכור בעיקר את הפעמים שלא קיבלנו מה שרצינו…

  ❤️ ❤️

 4. ב"ה

  ממתק לשבת תשובה תשפ"ג

  אל רבי אלימלך מליז'נסק הגיע פעם חסיד וביקש לראות איך הרבי עושה כפרות בערב יום הכיפורים, אמר לו הרבי אם אתה באמת רוצה ללמוד איך עושים כפרות סע לכפר הסמוך, לך לביתו של בעל האכסניה ושם תוכל לראות.

  החסיד עשה כדברי רבו, ונסע לאותו כפר לביתו של האכסנאי, כשהגיע ראה חדר גדול עם כמה שולחנות ומיטות שעליהם מסובים השיכורים של הסביבה, בעל האכסניה נראה אדם פשוט עומד במרכז החדר ומשרת את כל המסובים,
  שכב החסיד על אחת המיטות בפינה ועשה את עצמו ישן, באמצע הלילה כשאחרון השיכורים יצא, נעל האכסנאי את הדלת ואמר לאשתו "הגיע הזמן לעשות כפרות, תביאי את הפנקסים, החסיד נדרך והציץ לראות מה קורה, הוא רואה את האשה מביאה לבעלה שני פנקסים גדולים, הוא פותח את הפנקס הראשון ומתחיל לקרוא פירוט של כל מיני עבירות שנכשל בהם בשנה האחרונה, בה' בתשרי לא קיבלתי כראוי את האורחים שהגיעו, ביג בחשוון התפללתי בלי כוונה, בחודש כסלו דיברתי לשון הרע וכך הוא עובר על כל העבירות הרשומות מכל השנה כולה, הוא גומר לקרוא ופורץ בבכי, אחרי כמה דקות הוא לוקח את הפנקס השני ומתחיל לקרוא בו,
  בפנקס הזה היו רשומים כל הדאגות והצרות שהיו לו במשך השנה, בז' תשרי הבן שלי חלה, בכ"ח תשרי זה היה היום שלא הגיעו כמעט אנשים ולא היה לי כסף לקנות לחם וכך הוא מונה את כל הצרות שהיו לו במשך השנה ושוב פורץ בבכי, אחרי כמה דקות הוא מפסיק את הבכי, מרים את עיניו למעלה ואומר "ריבונו של עולם כפי שראית אני לא מתכחש לכך שיש לי חוב גדול אליך עם כל העבירות שעשיתי במשך השנה אבל תסכים איתי שחלק גדול שילמתי לך כבר עם כל הייסורים שעברתי השנה, האמת היא שקשה לי לחשב האם הייסורים היו יותר או העבירות היו יותר, האם אני חייב לך או אתה חייב לי, בוא נעשה עסק ריבונו של עולם, אני סולח לך על הכל ואתה תסלח לי ונפתח את השנה החדשה עם דף חדש ונקי הוא לקח את שני הפנקסים סובב מסביב לראש ואמר "זה חליפתי זה תמורתי זה כפרתי", וזרק את הפנקסים לאח הבוערת.

  שבת זו שבין ר"ה ליום הכיפורים נקראת "שבת תשובה" המושג תשובה ביהדות הוא לא רק חרטה על הדברים הלא טובים שעשיתי אלא תשובה מלשון לשוב, חזרה למקום הטבעי של הנשמה, המקום הטבעי של יהודי הוא לקיים את רצון ה' אלא שהיצר לפעמים משטה בנו וגורם לנו לעבור עבירות ובכך להפריד כביכול את היהודי מהבורא, התשובה משיבה אותו למקום הטבעי שלו ולכן התשובה מגיעה דווקא מהמקום הכי פנימי של האדם כי שם קיים הקשר הנצחי שבין היהודי לבורא, כשיהודי שב בתשובה הוא מגלה שבעצם הוא תמיד היה מחובר ורצה בקשר עם הקב"ה ורק שיצרו הוא שתקפו ועכשיו חזר למקומו הטבעי.
  כולנו מגיעים לימי הדין המיוחדים האלו עם רשימת בקשות מהקב"ה לשנה טובה מכל הבחינות, בואו נשתדל להביא איתנו גם רשימה של החלטות טובות לשנה החדשה והקב"ה בטוח ימלא את כל בקשותינו ויתן לנו שנה טובה ומתוקה.

  יהי רצון שבימי התשובה האלו נזכה לשוב למקום הנכון שלנו מתוך שמחה ויתקבלו כל תפילותינו ברצון עד לגאולה אמיתית ושלימה שתבוא תיכף ומיד ממש.

  שבת שלום ומבורך,

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

שבת תשובה\שובה גם אני שומר

עוד פוסטים דומים

כִּי-ה-אֱלֹקיךָ-מִתְהַלֵּךְ-בְּקֶרֶב-מַחֲנֶךָ

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל

"לָתֵת אֹֽיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ"מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל להצלחה בתפקידו נגד אויבי ישראל:👈 מוקדש לזכות כחות הבטחון המגנים על עם ישראל, שיתן להם הכח

קרא עוד
ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד
כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד