שבת-מאירה

שתהיה לכם שבת מאירה
מלאה בשמחה
קדושה ואורה.