רבי שמעון – אומנות ה'שמיעה'

רבי שמעון – אומנות ה'שמיעה'

נאמר בגמרא (יומא פג, ב) "ר' מאיר הוה דייק בשמא". ובהמשך לזה מובא סיפור איך שמשמו של אדם למד ר' מאיר מהותו ומצבו.

ויש לפרש בנוגע לרבי שמעון בר יוחאי:

בספר התניא (פ"ה) מבאר כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע באריכות, שבלימוד התורה, ככל שהאדם מבין ותופס את הדברים יותר בשכלו, "שלומדה היטב בעיון שכלו, עד שנתפסת בשכלו והיו לאחדים", אזי מתאחד האדם עם התורה ב"יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו, ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופנה", עיין שם בביאור הדברים.

ומובן, שככל שהאדם מבין יותר את התורה הרי התורה מתאחדת עמו יותר.

והנה מצינו בגמרא (שבת יא, א) שרשב"י היה בגדר "תורתו אומנתו". ועל פי הנ"ל נמצא, שגודל התאחדות רשב"י עם התורה עד שנעשתה ה"אומנות" שלו, הוא מצד גודל הבנתו והשגתו בתורה באופן נפלא.

ועל פי זה יש לפרש שמו "שמעון", כי "שמעון" הוא מלשון שמיעה, כמו שנאמר (ויצא כט, לג) "ותאמר כי שמע ה' גו' ותקרא שמו שמעון". ומצינו שאמיתת ענין "שמיעה" היא הבנה והשגה (ראה ספורנו עה"פ "שמע ישראל", ובכ"מ).

ומכיון שאצל רשב"י מצינו שעיקר ענינו היה הבנת התורה עד כדי שהתאחד כל כך עם התורה שנעשתה "אומנתו", לכן נקרא שמעון מלשון הבנה.

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ז עמ' 359)

לעילוי נשמת
מרת עדנה ב"ר ניסים ע"ה
גלפרין
נלב"ע ביום י"ז ניסן ה'תשס"ט
תנצב"ה
לזכות
הילד שמואל שי'
בן הרה"ת אלי' דוד וזוגתו מרת רבקה שיחיו
שטרסבורג
לרגל הולדתו בשעטו"מ ביום כ"ג אדר ה’תשע”ה
ולזכות
הילד יוסף יצחק שי'
בן הרה"ת שמואל וזוגתו מרת עדינה ברכה שיחיו
אלטיין
לרגל הולדתו בשעטו"מ ביום ז' אייר ה’תשע”ה
יה"ר שיזכו הוריהם לגדלם לתורה, לחופה ולמעשים טובים
מתוך בריאות, נחת והרחבה
לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר
הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

פנינה יומית

נכתב ע"ע מכון 'אור החסידות' אשר לא שוקט על שמריו ובשנה האחרונה העלה לאויר את פרויקט 'פנינה יומית', ביוזמתו ובסיועו הרב של הרב זושא ווילהלם זה התחיל ב15,000 מנויים המקבלים יום-יום לתיבת המייל האישית מייל ממכון 'אור החסידות' ובו פנינה יומית קצרה על פרשת השבוע או על המועד שעל הפרק, מעובד מתורתו של הרבי. "חסידים רוצים לחיות יום-יום עם וואָרט מהרבי, שהרי "התתקשרות היא ע"י לימוד תורתו", ולכן לא יתכן שיעבור יום בלי לחטוף על-כל-פנים איזה שהוא ענין מתוך תורתו של הרבי. הפנינה היומית מעניקה לכל חסיד את אותה טעימה יומית מתורתו של הרבי", אומר הרב אברהם מן שי' העומד בראש המכון. את שני ספרי 'לוח פנינה יומית' ניתן לרכוש דרך האתר המיוחד כאן, כולל אופציה למשלוח לכל רחבי העולם. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אנדרואיד לחץ כאן. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אייפון לחץ כאן. להרשמה לקבלת מייל יומי של הפנינה היומית בעברית/אנגלית, ו/או קבלת מייל שבועי של החוברת 'לקראת שבת' על הפרשה, לחץ כאן.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות