"כי יהיה בך אביון ... פתוח תפתח את ידך לו" דברים ט"ו, ז'-י'

צדקה – ציטוטים ומשפטים מחזקים על מצוות הצדקה

החיזוק היומי שלי ✍

צדקה מביא על האדם ברכה גדולה, ובזכות זה הוא זוכה להתברך בכל מעשיו ובכל משלח ידיו, ואפילו שלכאורה כאשר הוא נותן מכספו, הוא לכאורה מפסיד, אין הדבר כך.

המגיד מדובנא ממשיל זאת לאדם שצעד ברחובה של עיר ובידו סכום כסף גדול, כשלפתע הבחין שכספו אבד.

הוא מתמלא צער על הכסף שאבד

לפתע הוא מוצא סכום כסף כפול.

הוא הולך שמח, על המציאה ושחסרונו הוכפל, אבל עדיין טורדת אותו המחשבה, שאילולי שנאבד לו כספו, היה לו עכשיו הרבה יותר כסף.

לעומתו, הולך לו אדם בדרכו עם שק תבואה על גבו, ולא שם לב שיש חור בשקו, וגרגרי התבואה נשפכים בדרכו.

כשהגיע לביתו, הוא מתבונן ומבחין ששקו ריק, אבל כעבור חודש, כשצעד שוב באותה דרך, הוא רואה שהגרגירים שנפלו משקו נבטו ושביל גדול של חיטה צומח לו.

כעת, השמחה של אותו אדם מושלמת, שהתברר לו שלא רק שלא אבד את הגרגרים, אלא שהרוויח כפח כפליים, שאלולי החור לא היה נהנה.

מעשה הצדקה הריהו כזריעה, וכמו שהנביא הושע אומר זרעו לכם לצדקה קצרו לפי חסד, ולכן אל לו לאדם להצטער על כספו שהלך לצדקה, שרק בגלל הצדקה הברכה שרויה במעשה ידיו, וכמו שכתוב "כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלקיך", בגלל הדבר הזה, בגלל מתן הצדקה, תזכה לברכה ולהצלחה.

ואם נדייק, נמצא ששכרה של הצדקה הינו אף יותר משכר הזריעה, שכן בעל שק התבואה, הפסיד את השק הנוכחי שאחז בידיו, אבל מי שנותן צדקה, זוכה שעצם הנתינה כעת שמורה לו לעולם הבא, מלבד הרווח של ההשקעה הנושאת פירות בעולם הזה, ואין לו בכלל הפסד.

זיגדון נועם 

😍 😍 😍

תשובה, תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה
תשובה, תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה
5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

צדקה – ציטוטים ומשפטים מחזקים על מצוות הצדקה

עוד פוסטים דומים

בעשרת ימי התשובה, אז התשובה נעלית יותר

התשובה נעלית יותר

על ידי תשובה מתכפרים הזדונות ונהפכים לזכויות. אולם, בעשרת ימי התשובה, אז התשובה נעלית יותר והחטאים מתכפרים ביתר שאת.

קרא עוד

אין הקב"ה אוהב אלא

אין הקב"ה אוהב אלא אלא למי שאוהב את ישראל וככל שאדם מגדיל אהבתו לישראל – כך מגדיל הקב"ה אהבתו אליו הרמח"ל – מסילת ישרים

קרא עוד
התבוננות וראיה

מהי התבוננות?

מהי התבוננות? אדם צריך להתבונן מה הוא יכול להיות, מה הוא מוכרח להיות, ומה הוא בהווה. זוהי התבוננות! אדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש

קרא עוד

פעולה ולא אנחה

מה עשית היום כדי לזרז את הגאולה? הגאולה כבר הייתה יכולה לבוא לפני שנים רבות מאוד, כמו שאמר רב "כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא

קרא עוד
תפילה לראש השנה

יהי רצון לראש השנה

מגוון סגולות לראש השנה: את השולחן של ראש השנה עורכים לפני הצהרים, סגולה שלא יבואו צרות לבית הזה כל אותה שנה. ״תערוך לפני שולחן נגד צוררי״,

קרא עוד
סיפור מהבעל שם טוב

סוכתו המפוקפקת של הבעש״ט

לספר איזה סיפור מהבעל שם טוב, הוא סגולה גדולה לפרנסה סוכתו המפוקפקת של הבעש״ט הבעש״ט עשה פעם סוכה לחג הסוכות עם כמה ספקות ביחס לכשרותה וקראו

קרא עוד
רחמים בלי גבול

רחמים בלי גבול

"אל יתפלל אדם בעבור זכויותיו, כי אולי זכויותיו מועטות. מוטב להתפלל לרחמי ה', כי רחמיו וחסדיו אין להם גבול."

קרא עוד
בין כיפור לסוכות

מכיפור לסוכות

אמר הקב"ה: יוקשרו כולם אגודה אחת (ויקרא רבה פרשה ל, יב) בחג הסוכות מתחילים ימי השמחה של חודש תשרי, לאחר אווירת היראה של ימי ראש- השנה

קרא עוד
מצוות הסוכה

כוחה של הסוכה

"בסוכות תשבו שבעת ימים" (ויקרא כג,מב) בחג הסוכות יש כמה וכמה מצוות, ובכל זאת נקרא החג על שם מצוות הסוכה, ולא על שם ארבעת המינים למשל.

קרא עוד
סוכות בחסידות

להפוך את ה"עראי" ל"קבע"

בנין הסוכה צריך להיות באופן של דירת עראי: "אמרה תורה כל שבעת הימים צא מדירת קבע ושב בדירת עראי" (ולכן – סוכה שגבוהה למעלה מעשרים אמה,

קרא עוד