פרצוף כחול

לנשא את הראש!

בתחילת פרשתנו כי תשא  כתוב "כי תשא את ראש בני ישראל גו' ונתנו גו' כל העובר על הפקודים גו' לכפר על נפשותיכם" (ל, יב-טו).

ויש לפרש כתוב זה בעבודת האדם לקונו:

התנהגות האדם מגיעה מאופן הבנתו בשכלו שבראשו, כמו שרואים שהחילוקים בין התנהגות האדם במשך ימי ילדותו לזמן שמתבגר תלוי' בגידול כוחות שכלו והבנתו. ואף אם האדם אינו עומד בדרגא של "מוח שליט על הלב" (ראה זח"ג רכד, א. תניא פי"ב), מכל מקום, כאשר השכל מבין שדבר מסויים טוב הוא או להיפך אזי מתנהג האדם אחרת מכפי שהי' מתנהג בלי הבנת השכל.

וזהו מה שמורה הכתוב "תשא את ראש בני ישראל", שבכל מצב בו האדם נמצא יש לו להגביה את ראשו, שיהי' ראשו שקוע בדברים נעלים יותר. כי, כאשר מתעלה האדם בדרגת הבנתו, במילא יתעלו וישתנו גם כל כחותיו ודרך הנהגתו בכלל. והיינו, שכל אחד מישראל, גם אם עוסק בעניני עולם הזה ועניני פרנסה וכדומה, וגם אם עוסק בעניני תורה ומצוות, עליהם להשתדל שיהי' אצלם "תשא את ראש", שראשם יהי' שקוע בלימוד התורה, ובזה עצמו באופן של הגבהה ועלי' מחיל אל חיל.

עלול האדם לחשוב, הרי כל זה כאשר מדובר על אדם נעלה, אך מי שעבר עבירה מצד זה ש"נכנס בו רוח שטות" (סוטה ג, א) – הרי הוא עומד בתנועה הפכית של "תשא את ראש" והוא במקום של "שטות"!

ולזה ממשיך הכתוב ש"תשא את ראש" הוא ציווי "לכל העובר על הפקודים", וכדי "לכפר על נפשותיכם":

אמרו חז"ל שבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד שם (ראה רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ד). ונמצא, שעבודת התשובה פועלת על האדם לבוא לדרגא נעלית יותר מעבודת הצדיק. והוא הוא הציווי "תשא את ראש" שנאמר לעושי העגל, כי לפני חטא העגל היו כל ישראל בדרגת "ראש" – בדרגת הצדיקים, ועל ידי התשובה נפעל אצלם "תשא את ראש", שהתשובה פעלה אצלם הגבהה ועלי' נעלית יותר מכמו שהיו לפני זה.

ונמצא, שלא זו בלבד ש"העובר על הפקודים" יכול לעסוק ב"תשא את ראש", אלא יתירה מזו, כאשר זה ש"נכנס בו רוח שטות" שב בתשובה שלימה, אז הוא אמיתית הענין של "תשא את ראש".

(ע"פ ספר השיחות תשמ"ז ח"א עמ' 360 ואילך)

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

פרשת כי תשא – פנינה יומית

עוד פוסטים דומים

כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד
שבת חלת מפתח

שבת חלת מפתח

הידעת שבת לאחר שביעי של פסח, בה מברכים את חודש אייר, נהגו ישראל להכין חלות בצורת מפתח כסגולה לפרנסה.

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: