פרשת כי תצא פנינה יומית

פרשת כי תצא פנינה יומית

להציל את ה"שבוי" 

בתחילת פרשתנו "כי תצא" כתוב "כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלקיך בידיך ושבית שביו". ויש לבאר כתוב זה בעבודת האדם לקונו:
כי תצא למלחמה על אויביך – "אויביך" לשון רבים, מורה על שני אויבים. האויב בעניני הגוף, והאויב בעניני הנשמה שהוא היצר הרע. ואם-כן, ב"כי תצא למלחמה" מדובר גם על מלחמת היצר. ואומר הכתוב שגם בעת היציאה למלחמה, עוד לפני עריכת המלחמה בפועל, צריכה היציאה להיות באופן של "על אויביך", ויש להרגיש עליונות על ה"אויבים", כי יודעים אשר "ה' אלקיכם ההולך לפניכם".
ונתנו ה' אלקיך בידיך ושבית שביו – כאשר היציאה היא באופן כזה, אזי לא רק שנותן ה' את היצר הרע "בידיך", אלא עוד זאת שגם מה שהי' כבר בשבי ניצל מידם.

וענין זה הוא בכמה אופנים:

יש מי שעבר עבירות כפשוטם, ואזי על ידי התשובה הנה לא רק שמכאן ולהבא הוא שולט על היצר ומקיים רק מצוות, אלא גם הזדונות – "שבי" אויביך, נעשים לו כזכיות.
למעלה מזה, ישנו מי שנכשל רק בתאוות היתר, אך בתאוות כאלו "יורד חיות [הדבר שנתאווה לה] כו' שבקרבו ונכלל לפי שעה ברע גמור" (תניא פ"ז), ובעת נצחון המלחמה הנה לא רק שמכאן והלאה מתגבר על עצמו שלא ליכשל בתאוות, אלא גם "שבי אויביך" כזה – החיות שנכלל ברע גמור – עולה לקדושה.
למעלה מזה, גם מי שלא נכשל בתאוות היתר, הנה נפש החיונית של כל אדם הרי היא מ"קליפת נוגה" (תניא פ"א) ולא מקדושה, אך בנצחון "מלחמה" זו, הרי "גם כח נפש החיונית שבגופו ממש שמקליפת נוגה נתהפך מרע לטוב ונכלל בקדושה" (תניא פל"ה).
[וראה עוד אופנים נעלים ב"שבית שביו" במקור הדברים].
(ע"פ אגרות קודש ח"כ עמ' שכז ואילך)
הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

פנינה יומית

נכתב ע"ע מכון 'אור החסידות' אשר לא שוקט על שמריו ובשנה האחרונה העלה לאויר את פרויקט 'פנינה יומית', ביוזמתו ובסיועו הרב של הרב זושא ווילהלם זה התחיל ב15,000 מנויים המקבלים יום-יום לתיבת המייל האישית מייל ממכון 'אור החסידות' ובו פנינה יומית קצרה על פרשת השבוע או על המועד שעל הפרק, מעובד מתורתו של הרבי. "חסידים רוצים לחיות יום-יום עם וואָרט מהרבי, שהרי "התתקשרות היא ע"י לימוד תורתו", ולכן לא יתכן שיעבור יום בלי לחטוף על-כל-פנים איזה שהוא ענין מתוך תורתו של הרבי. הפנינה היומית מעניקה לכל חסיד את אותה טעימה יומית מתורתו של הרבי", אומר הרב אברהם מן שי' העומד בראש המכון. את שני ספרי 'לוח פנינה יומית' ניתן לרכוש דרך האתר המיוחד כאן, כולל אופציה למשלוח לכל רחבי העולם. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אנדרואיד לחץ כאן. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אייפון לחץ כאן. להרשמה לקבלת מייל יומי של הפנינה היומית בעברית/אנגלית, ו/או קבלת מייל שבועי של החוברת 'לקראת שבת' על הפרשה, לחץ כאן.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות