פרשת כי תבוא הפנינה היומית

מדרגות ללמעלה

הברכה  ב"והתמכרתם שם לאויביך"
בסיום התוכחה שבפרשתנו נאמר "והשיבך ה' מצרים גו' והתמכרתם שם לאויביך גו'". ויש לפרש תוכן הפנימי שבכתוב זה שהוא ברכה:

הכוונה שבתוכחה היא שע"י זה יבואו ישראל למעלת התשובה, כמ"ש "והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה גו' ושבת עד ה' אלוקיך גו'" (נצבים ל, א-ב). ומעלת התשובה היא ש"גדולה תשובה שזדונות נעשו לו כזכיות" (יומא פו, ב), שעל ידי התשובה ניתוסף סוג מיוחד בזכיות שאפילו צדיק גמור אינו מגיע לזה על ידי עבודתו.

והנה, מבואר בספרים (ראה תניא פ"ז-ח, פל"ז (מח, ב), ובכ"מ) שבדברים הגשמיים שבעולם יש בהם "ניצוצות" של קדושה ש"נפלו" שם וממתינים לגאולתם, והאדם על ידי עבודתו "מעלה" הוא את הניצוצות מגלותם למקורם ושרשם.

העלאת הניצוצות אפשרית רק בניצוצות שנפלו ונמצאים בדברים המותרים, שכאשר משתמש בהם האדם לעבודת ה', מעלה הוא משם את הניצוצות, אך אותם ניצוצות שנפלו בדברים האסורים, אין לאדם אפשרות להגיע אליהם ולהעלותם משם, כי הניצוצות שבהם הם קשורים ו"אסורים" בידי הקליפות, ואין להם אפשרות לצאת משם בדרך כלל. ומ"מ, אותם ניצוצות קדושה שנפלו בדברים האסורים, גבוהים הם לאין ערוך מניצוצות שנפלו בדברים המותרים, שהרי ידוע הכלל ש"כל הגבוה יותר נופל למטה יותר", ומשכך הרי אותם ניצוצות שנפלו בדברים האסורים, שרשם גבוה הוא למאוד, שלכן נפלו הם למקום הנמוך והשפל ביותר.

וזו מעלה יתירה וגדולה שבעבודת הבעלי תשובה, שכאשר שב החוטא בתשובה גדולה אזי גם הזדונות נהפכים לו לזכויות, ואזי גם העבירות שעשה באמצעות דברים האסורים נהפכים לקדושה, ואותם ניצוצות גבוהים ונעלים שנפלו למקום שפל זה, הם נגאלים ושבים למקורם.

וזהו הפירוש הפנימי ב"והשיבך ה' מצרים גו'", שהכוונה בכל דברי התוכחה היא לבוא למעלת התשובה "והשיבך". ועל ידי התשובה "והתמכרתם שם לאויביך", ש"מקום ומשכן הקליפות נקרא "שם" כלומר עמוק מאד למטה" (לקוטי תורה מאמר ד"ה "אני לדודי" (לב, ג)), והקליפות הם "אויביך" של האדם, וגדלה מעלת עבודת התשובה שעל ידה אפשר להעלות את הניצוצות גם מתוך עמקי הקליפות – "שם לאויביך".

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ט עמ' 239 ואילך)

לזכות

החתן הרה"ת מנחם מענדל

והכלה מרת ליבא רחל שיחיו

גראסבוים

לרגל נישואיהם בשעטו"מ
ביום י"ט אלול ה’תשע”ה

יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל
על יסודי התורה והמצוה

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pinterest
פינטראס
Share on facebook
Facebook

עוד פוסטים דומים

תזכורת לפני חג הפסח

תזכורת לפני חג הפסח

לעשות ברכת האילנות ללמוד הלכות לפסח הגעלה, קנייה, טבילת כלים לקנות מצות שמורות לקנות יין אדום קידוש לבנה לתת קמחא דפסחא שווי סעודת חג כל 8

קרא עוד
הא לחמא עניא

בס"ד שיעור וידיאו הכנה לפסח לפי שיחה של הרבי מליובאוויטש למה מתחילים את הסדר עם "הא לחמא עניא" ומידת הביטול

שיעור חסידות לפסח שיעור הכנה לפסח לפי שיחה של הרבי מליובאוויטש למה מתחילים את הסדר עם "הא לחמא עניא" ומידת הביטול שיעור תורה בנושא הרבי מליובאוויטש

קרא עוד
תפילה למציאת הטוב

תפילה לכל בקשה

אוסף תפילות לכל בקשה, עצלות וכו מוכן לשיתוף והפצה ה' אחד הענק לי את העוז להשיל מעלי כל עצלנות ואדישות שבנפשי, אשר מעיקות על גופי האפשר

קרא עוד
לא תרצח שיעור וידיאו

לא תרצח הלכה למעשה שיעור וידאו

בס"ד לא תרצח הלכה למעשה 14 מי יודע ? פרלמנט ניו יורק לומד 14 שאלות ותשובות בהלכה בנושא רצח הריגה דין רודף ועוד
נשאל שאלות כגון: האם מותר המתת חסד? האם חיילי צה"ל יכולים לפגוע בלא מעורבים? נלמד על דין רודף, הרג ובל יעבור ועוד בשיעור שלנו על אל תרצח חלק מהסדרה על 10 הדברות.

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: