פרשת חיי שרה – עמל התורה
Photo by C. Raad. Northern British-Israel Review. January 1911. (Glasgow). Editor Mr M. Graham Coltart. - Palestine Exploration Fund Magazine. Quarterly Statement July 1912. Pages 145-150

פרשת חיי שרה – עמל התורה

לעבוד את ה' "בכסף מלא"

בדברי אברהם לבני חת בתחילת פרשתנו "חיי שרה": כתוב "ויתן לי את מערת המכפלה גו' בכסף מלא יתננה לי" (כג, ט). ופירש רש"י "אשלם כל שווי' וכן דוד אמר לארונה בכסף מלא".

ויש ללמוד מהנהגת אברהם ודוד הוראה נפלאה בעבודת האדם לקונו:

אברהם וגם דוד היו יכולים לקבל קנינם בחנם ובנקל, כי לאברהם מצינו שאמרו לו בני חת שמוכנים ליתן לו את המערה בחנם, וכן הי' יכול ליטלה "מן הדין" (רש"י פרשתנו כג, ד), וכן דוד אמר לו לארונה "כי לא אשא אשר לך לה' והעלות עולה חנם" (דה"א א כא, כד), אך הם לא רצו לעשות כן, אלא שלמו "כל שווי'".

ומכאן, שאל יאמר האדם, מכיון שכשרונותי טובים בטבעם, והרי התורה נתנה לי במתנה, וגם נקל לי לקיים את המצוות כי יצרי הרע אינו "מחומם" כל כך, אם כן, כל ענין היגיעה הוא ממני והלאה!

ועל זה באה ההוראה מאברהם ודוד, שלא רצו לקנות בחנם גם את מה שהיו יכולים לקחת בנקל, אלא נתנו עבורה "כסף מלא" – כל שווי'.

והטעם לזה מובן ע"פ מה שכתוב בזוהר הקדוש (ח"ב קכח, א) שאם המצוות נעשות ב"ריקניא ובמגנא" (היינו, בלי יגיעה) לא נמשך ע"י המצוה "רוחא דקודשא" אלא צריך "לאשתדלא בי' כדקא יאות כפום חילי'" (יש להתייגע בו כראוי לפי כחו) וב"באגר שלים" (ובתשלום מלא). ולכן, גם מי שהוא יכול ללמוד תורה ולקיים את המצוות בלי עמל ויגיעה, בכל זאת עליו לדעת שצריך הוא "לקנות" את חלקו דווקא ע"י השתדלות ויגיעה, ורק עי"ז יש בעבודתו "רוחא דקודשא".

(ע"פ לקוטי שיחות ח"י עמ' 64)

לזכות

הילד שלום דובער שי'

לרגל הולדתו בשעטו"מ ביום י' מרחשון ה’תשע”ו

*

נדפס ע"י הוריו

הרה"ת ישעיהו חיים אברהם וזוגתו מרת אסתר מרים שיחיו

סתהון

יה"ר שיזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים

מתוך בריאות, נחת והרחבה

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

tzvika770

 אוהב לארח בשישי אצל צבי לקרוא על הפרויקט לחצו כאן | אוהב לצלם מוצרים ואוכל ב PHOTO-FLARE אוהב תורה ויהדות אוהב טכנולוגיה ואינטרנט. ואם תחפשו בגוגל מי הבונה האתרים הכי טוב בניו יורק תמצאו אותי :) לחצו כאן לבדיקה. ליצירת קשר איתי כתבו לי פה באתר מרכז ניו יורק בתגובות.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות