דברי תורה קצרים לפרשת ואתחנן וט"ו באב

פרשת ואתחנן, צוות מרכז ניו יורק ריכז לך מספר דיברי תורה יפים ומורממים, כולל באנארים להפצה

בתחילת פרשת ואתחנן מתייחסת התורה לאיך נראה עם ישראל לעיני הגויים וכך היא אומרת: "וּשְׁמַרְתֶּם, וַעֲשִׂיתֶם–כִּי הִוא חָכְמַתְכֶם וּבִינַתְכֶם, לְעֵינֵי הָעַמִּים
"ושמרתם ועשיתם" פירש רש"י:
ושמרתם זה הלימוד
ועשיתם- כמשמעו
שלא די בשמיעה יש צורך בעשייה.
משל למה הכוונה לאדם ערירי שהתגורר בגפו והיה מכין מידי יום את ארוחתו.
יום אחד התאווה לדגים.
פנה לחנות וקנה דג.
שאל את המוכר: "איך מכינים את הדג לאכילה"?
המוכר רשם לו את המתכון והסביר לו כיצד מולחים, האיך מדיחים, וכל תהליך הטיבול והבישול.
שמח האיש, קיפל את הדף והניחו בכיסו נטל את השקית עם הדג ופנה לביתו "היום יאכל דגים!" כך חשב.
כשהגיע לביתו, הניח את השקית על השולחן, ופנה להכין את התבלינים והכלים.
בינתיים בשקט הגיח חתול מחלון המטבח וחטף את השקית עם הדג.
לשמע הרעש הסתובב האיש וראה את החתול בורח כשהדג נעוץ בין שיניו.
צחק לעברו ואמר: "מה יועיל לך הדג? חביבי היקר המתכון אצלי בכיס"…
כן הוא הנמשל: מה יועיל בעדם לשמוע פרפראות ומשלים יפים אם אין הוא מוביל את עצמו לעשייה והתקדמות בדרך ה' ?
טעמי המצוות הם כמתכון, כתבלינים המוסיפים טעם למצוות. אבל העיקר הן המצוות עצמן וקיומן.

שנזכה לקיימם
שבת שלום, זיגדון נועם

ציטוט של הרמב"ם על ואהבתה לרעך כמוך
הרמב"ם פוסק במצווה ר"ו: "לאהוב כל אדם מבני ברית, שנאמר 'ואהבת לרעך כמוך'." וכן הוא פוסק: מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט, יח). לפיכך צריך שיספר בשבחו ולחוס על ממונו, כמו שהוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו; והמתכבד בקלון חברו, אין לו חלק לעולם הבא.

ממתק לשבת פרשת ואתחנן תשע"ז 2017

כשהסתיימה השואה התברר שהרבה ילדים יהודים שהצליחו לשרוד נשארו יתומים. 
ההורים שלהם נלקחו אל מותם במחנות הריכוז, והילדים הקטנים נשארו לבד.
הרבה מנזרים נוצריים, אספו את הילדים, שמרו עליהם וגידלו אותם.
הרב הראשי לישראל הרב הרצוג הסתובב באירופה במשך חודשים רבים ועבר ממנזר למנזר, אסף את היתומים הרכים והקים בעבורם בית יתומים יהודי כדי שיגדלו כיהודים.
באחד הימים, הגיע הרב הרצוג אל בית היתומים גדול ומוכר באירופה וניגש לנזירה הראשית,
הודה על הצלת היתומים היהודיים וביקש לקבל אותם בחזרה לעם היהודי,
הנזירה הסכימה אך שאלה את השאלה המתבקשת,
איך תדע מי כאן מתוך מאות הילדים שבמנזר, יהודי?
הרי עברו חודשים רבים מאז ראו את הוריהם שנלקחו לתאי הגזים.
הרב הרצוג אמר לה אני אדע, הוא ביקש לכנס את הילדים לאולם המרכזי,
עלה לבמה וזעק בהתרגשות "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד".
מיד עשרות ילדים קטנים רצו לכיוונו בבכי מר וקראו
"אבא", "אמא".. הם נזכרו בשמע ישראל שהיו הוריהם אומרים איתם לפני שהלכו לישון,
כל הילדים האלו הצטרפו לרב והגיעו לארץ ישראל.
התפילה המפורסמת ביותר בתפילות היהודיות היא "קריאת שמע". חלקה הראשון מופיע בפרשת השבוע ואתחנן,

אנו מצווים לקרוא קריאת שמע פעמיים בכל יום: בבוקר ובערב. נוסף על כך, התפילה מופיעה כמה פעמים נוספות בסידור התפילה. כך, חוץ מקריאת השמע הנאמרת בתפילת ערבית, קוראים שמע לפני ששוכבים לישון בלילה. זהו אחד הטקסטים היהודיים הראשונים שמלמדים ילד קטן, והיא גם התפילה שאומרים כשהאדם הולך לעולמו, בסוף הדרך.

ההצהרה המרכזית של השמע היא "השם אחד". חז"ל אומרים: "כל המאריך באחד, מאריכין לו ימיו ושנותיו".

בחסידות מוסבר שבכך אומרים לנו חז"ל לחשוב על הרעיון במשפט "השם אחד" המשמעות היא לא רק שיש אלוקים אחד, אלא שכל הבריאה הא אחד עם אלוקים. אין שום דבר מחוץ לאלוקים.

כשהרעיון הזה בתודעתנו אנו קוראים את שמע ישראל בכל מאודנו , אבל יותר מכך אנחנו מצליחים להפנים שאנחנו חלק מהאלוקות ומבינים את גודל הזכות והאחריות של כל אחד מאיתנו בתוכנית האלוקית ואת המשמעות הפנימית של כל מעשה שלנו.

יהי רצון שנזכה להבין את היותינו חלק ממשהו כל כך גדול ונזכה למלא את החלק שלנו כהכנה לגאולה שלימה שתבוא בקרוב ממש

שבת שלום+

ממתק שבת פרשת ואתחנן תשע"ח 2018

חסיד אחד פנה פעם לרבי יהודה צבי מסטרטין ואמר "רבי שמעתי עליך שאתה נותן סגולות שמועילות להרבה אנשים. תוכל בבקשה לתת לי סגולה ליראת שמים."
ענה לו הרבי: "סגולה ליראת שמים אין לי. אבל אני יכול לתת לך סגולה לאהבת שמים."
התלהב החסיד ואמר: "אדרבה, אהבת שמים יותר גדולה מיראת שמים. אשמח לקבל סגולה לאהבת שמים."
השיב לו הרבי: "אהבת ישראל היא סגולה לאהבת שמים. מי שאוהב את הבריות, יכול בקלות להגיע לאהבת שמים ככל שתשקיע יותר באהבת ישראל כך תרגיש יותר את אהבת השם."
בפרשת השבוע מופיעות המצוות של אהבת השם "ואהבת את השם אלוקיך" ושל יראת השם, "את השם אלוקיך תירא", מצוות אלו מעוררות תמיהה, איך אפשר לצוות עלינו על דברים שברגש, אפשר לצוות עלי מה לעשות אבל איך אפשר להגיד לי מה להרגיש?

בתורת החסידות מוסבר שהציווי הוא להתבונן בדברים שיביאו אותי לידי רגש, כשנתבונן בגדולתו של הקב"ה זה יעורר בתוכנו הרגשה של אהבה ושל יראה כלפיו.
אבל עדיין קצת קשה להבין איך אותה התבוננות יכולה להביא לשתי רגשות כל כך הפוכים, אהבה מעוררת את האדם ברצון להתקרב ולעומת זאת יראה מעוררת את האדם ברתיעה ובחשש ובדרך כלל גורמת לריחוק, אלא שההתבוננות הנדרשת מהאדם היא כאמור התבוננות בגדולתו של הקב"ה ואיך הקב"ה בגדולותו האין סופית משפיל את עצמו להשגיח על כל פרט ופרט בבריאה, התבוננות כזו גורמת מצד אחד לצימאון ורצון להידבק ולהתקרב לקב"ה אך מצד שני היא גורמת לאדם להבין את ריחוק הערך שלו מהקב"ה וזה גורם ליראה לא של פחד אלא של רוממות והערכה וכמו במלך בשר ודם שעצם הידיעה על גדלותו של המלך גורמת רצון חזק לפגוש אותו ולהכיר אותו מקרוב אך ככל שמתקרב יותר ומבין יותר את מעמדו של המלך הוא מגיע יותר ליראה ממנו.
יהי רצון שנחזק את האהבה בתוכנו וזה יחזק גם את אהבתינו לקב"ה ובזכות החיזוק באהבת השם ובאהבת ישראל נזכה לראות את אהבת ה' אלינו בגאולה שלימה שתבוא בקרוב ממש.

שבת שלום ומבורך!

 

מסרון השבוע – פרשת ואתחנן
רצונו של אדם הוא כבודו

האמא ניגשה לחכמים ואמרה: בני רבי ישמעאל לא מכבד אותי. תעירו לו.

החכמים נבהלו. איך קרה שהחכם הדגול לא מכבד את אמו? רבי ישמעאל הסביר: כשאני חוזר מבית המדרש, אמא רוצה לרחוץ לי את הרגליים ואף לשתות מהמים הללו, כביטוי של הערכה ללימוד שלי. אני מסרב כי זה זלזול בכבוד אמי, והרי כתוב "כבד את אביך ואת אמך".

אמרו לו החכמים: הנח לה, כי רצונו של אדם הוא כבודו.

השבת נקרא על מצוות כיבוד הורים. לא כתוב "תאהב" או "תעזור" לאביך ואמך, אלא "כבד את אביך ואת אמך". האתגר הגדול הוא לכבד אותם ואת רצונותיהם, גם כשהדבר מנוגד לדעתך. כי רצונו של אדם הוא כבודו!

שבת שלום!

כבד את אביך ואת אמך

מסרון השבוע – פרשת ואתחנן | כבד את האבהות והאימהות

"נכון שההורים גידלו אותי, אבל זה ענה להם על צורך טבעי. למה אני חייב לכבד אותם?" – שואלים נערים בימינו.

בפרשת השבוע מופיעים שוב עשרת הדיברות, והדיבר החמישי הוא: "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך". ביטוי דומה מופיע במצוה אחרת: שילוח הקן. אם יונה רובצת על האפרוחים, אסור לקחת אותה ביחד עם האפרוחים, אלא רק כשהם נפרדים. "שלח תשלח את האם, ואת הבנים תקח לך, למען ייטב לך והארכת ימים".

בשתי המצוות בורא העולם אומר: האינסטינקט האימהי הטבוע גם באדם וגם בחי הוא קדוש. זה הבסיס לקיומם של חיים עלי אדמות. לכן אסור לחלל אותו!

האינסטינקט האימהי גורם ליונה להיות עם האפרוחים. מי שמנצל זאת כדי לקחת לעצמו גם את היונה, פוגע בהמשכיות החיים.

כך בכיבוד הורים. נכון שהורות היא צורך. אבל זה צורך קדוש, שאסור לפגוע בו. לא לחינם מסופר בתלמוד על רב יוסף, שכאשר היה רואה את אמו, היה אומר "אני אקום מפני השכינה".

הדיבר החמישי קורא בקול גדול: כבד את האבהות והאימהות, וכך תבטיח את המשכיות החיים!

הרב חיים הבר
בית חב"ד שכונה ט' באר שבע

"כשאתה מקבל, אתה נותן"…

בט"ו באב הירח מלא, והחל מיום זה, אומר התלמוד, תשש כוחה של חמה (שימו לב לחשבון החשמל..). לכן מתקופה זו מתחילים ימים טובים לעם ישראל; החמה מסמלת את מי שמרגיש תמיד מלא, הכי חכם, הכי נבון. הלבנה, המקבלת מאור החמה, מסמלת את מי שהוא כלי לקבלה, מי שמוכן לשמוע עוד דעה ולהכיל את הזולת. תנועת הענווה והביטול הזו היא מתכונותיהם של עם ישראל, ולכן כשגובר כוחה של הלבנה אלו ימים טובים לישראל.

יום זה של קבלה והכלה מגיע כתיקון החורבן של תשעה באב שנגרם משנאת חינם, ומסמל אחדות ואהבת חינם, ולכן בט"ו באב שהיה נהוג כיום של שידוכים, היו יוצאות בנות ישראל בבגדי לבן שאולים, כדי שלא לבייש את מי שאין לה, ולחוש את הזולת. כך נזכה לקבל מאלוקים חסד חינם, בגאולה השלימה.

זקוקים-להצלה-הנה-סגולה

נופל וקם

יהודי שחשב להנשא לגויה עבר לפני הרבי ולתדהמתו אמר לו הרבי "אני מקנא בך", ומיד הסביר לו כי הניסיון הוא סולם, דרכו אפשר חלילה ליפול, אך המטרה כמובן אינה ליפול אלא להתעלות למקום שמי שלא קיבל את הסולם אינו מסוגל להתעלות לשם…

זו, אם תרצו, השמחה הגדולה של ט"ו באב. העליה שאחר הנפילה. הבניין שאחר החורבן. האהבה שמחליפה את השנאה. זו הנחמה הכפולה עליה נקרא בהפטרת השבת "נחמו, נחמו עמי". הנחמה בכך שתמיד-תמיד ניתן לאחות את השברים, לתקן ולהתקדם למקום גבוה יותר, שהופך את הנפילה עצמה למקום של מינוף וצמיחה.

ב"ה ממתק לשבת פרשת ואתחנן תשע"ט 2019

מסופר על רופא יהודי גדול שבא אליו חולה, ולאחר בדיקות, הרופא התייאש מלרפא אותו. הבעש"ט (הבעל שם טוב)הגיע בדיוק לאותו מקום, וביקשו ממנו לבוא אל החולה. הגיע הבעש"ט וטיפל בחולה עד שהבריא.
הרופא הגדול, שהתייאש קודם מהחולה, בא אל הבעש"ט ושאל אותו איך ריפא את החולה, שהרי הגידים שלו היו פגועים וכשהגידים פגועים, כבר אי אפשר לרפאם.
השיב הבעש"ט לרופא: "אתה הבנת את החולה ומחלתו באופן גשמי ואילו אני באופן רוחני. דע לך שיש לו לאדם רמ"ח (248) איברים ושס"ה (365) גידים, וכנגדם יש בתורה רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה. כשהאדם עובר עברה, נפגם הגיד או האיבר שלו שכנגד המצווה, ואם הוא עובר על הרבה מצוות לא תעשה, נפגמים אצלו הרבה גידים, הדם לא זורם בהם והוא נמצא בסכנה. אני דיברתי עם הנשמה של החולה, והנשמה שלו הסכימה לעשות תשובה, וכך האיברים והגידים של החולה באו על תיקונם ויכולתי לרפא אותו."
בפרשת השבוע אנחנו קוראים על ההתגלות של הקב"ה לעם ישראל בהר סיני הקב"ה פתח במילים "אנכי ה' אלוקיך" יוצא שהאות הראשונה שבאמצעותה נוצר הקשר בין הקב"ה לעם ישראל היא האות א'.
מסופר שכאשר בעל התניא חיפש מלמד לבן שלו, הוא הזמין אליו אברך ואמר לו, לך יש מצווה לפרנס את משפחתך, לי יש מצווה של ושיננתם לבניך, בא נחליף אתה תלמד את בני ואני אעזור לך לפרנס את משפחתך.
שאל המלמד את הרבי "איך אני צריך ללמד את הילד"
ענה לו הרבי מתחילים מלימוד א' ב' האות הראשונה א' בנויה מנקודה למעלה, נקודה למטה וקו באמצע, נקודה למעלה זה הקב"ה, נקודה למטה זה היהודי ומה שמחבר ביניהם זה קו של יראת שמיים.
כשנתבונן נראה שהאדם הוא גבול והקב"ה הוא אין סוף ואם כן לכאורה איך יכול להיווצר חיבור בין הגבול לבלי גבול, אלא שהקב"ה הבלתי מוגבל הזמין אותנו להתחבר אליו באמצעות התורה והמצוות שזה הקו שבין יהודי לקב"ה, כשיהודי מקיים מצווה הוא מגלה את החלק האינסופי שבתוכו – הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש כך הוא נהיה חלק מהא' האלוקית ומתאחד עם הקב"ה.
יהי רצון שנזכה תמיד להוסיף במצוות ומעשים טובים וכך נוכל להיות תמיד מחוברים לאין סוף ובזכות זה נזכה לגאולה אמיתית ושלימה שתבוא בקרוב ממש.

שבת שלום ומבורך!

ט"ו באב חג הפירגון

שני סוחרים יהודיים התגוררו ברוסיה הלבנה. האחד סחר בפשתן והשני בייבוא עצים לבנייה.
אחד מהם נסע פעם לרבי שמואל מליובאוויטש (המהר"ש) וסיפר כי חברו, סוחר העצים, נקלע לקשיים בעסקיו.
אך הוא גם הצדיק את הדין על חברו ואמר שהכל משמים וכך היה צריך לקרות…
הרבי שמע את דבריו ושתק, תוך שהוא שוקע במחשבותיו.

כעבור תקופה קצרה פרצה שרפה במחסן הפשתן וכילתה את כל רכושו של אותו סוחר. הוא מיהר לנסוע שוב ולתנות את צרתו בפני הרבי, שאמר לו כי כשהצדיק את הדין על חברו הוא גזר את דינו שלו עצמו.

התיקון שלך, אמר לו הרבי, לעזור לחברך לשקם את עסקיו ואז תוכל להשתקם גם אתה…

הוא מיהר לחזור לעירו, אירגן הלוואה גדולה ומסר בידו של הסוחר השני. ואכן, כחלוף זמן קצר הצליח כל אחד מהם לשקם את עסקיו מחדש ולחזור לחיים.

יום ט"ו באב, מסמל את אחדות ישראל ומגיע כתיקון החורבן של תשעה באב שנגרם משנאת חינם. לכן, ביום זה, שהיה נהוג בעם ישראל כיום של שידוכים, היו יוצאות בנות ישראל בבגדי לבן שאולים, כדי שלא לבייש את מי שאין לה, ולעורר את רגש הערבות וההדדיות.

ראשי התיבות אל"ף בי"ת, אמר אחד מאדמו"רי חב"ד, הן:
א חדות (=) ב רכה.

ציטוט על אהבת חינם
"מוטב שאכשל מאה פעמים באהבת ישראל חינם מאשר פעם אחת בשנאת ישראל חינם", יוחס לאחר שנים לאדמו"ר מויזניץ, הרב ישראל הגר (אהבת ישראל)

פרשת 'ואתחנן' שבת נחמו עשרת הדיברות ושמע ישראל
"כבד את אביך ואת אימך למען יאריכון ימיך"
שלושה שותפים באדם: הקדוש ברוך הוא, אביו ואימו.
מצוות כיבוד ההורים מבטאת קודם כל הכרת הטוב למי שבזכותם באנו לעולם.
כל המבקש ימים ושנים, ועושר ונכסים וחיים בעולם הזה, וחיים ארוכים לעולם הבא יעשה רצון אביו שבשמים ורצון אביו ואימו.
המכבד את הוריו, הקב"ה נותן לו ילדים שיכבדוהו מידה כנגד מידה.

שבת שלום ומבורך 😃💖🍸

סיפור קצר לפרשת ואתחנן

יהודי נכנס אל רבה של ירושלים רבי שמואל סלנט זצ"ל, ובפיו שאלה בניו הגרו לאמריקה והם פרקו שם מעליהם עול תורה ומצוות
מחללים שבתות ואוכלים נבלות וטרפות, והם שולחים לו כסף כדי לתמוך בו, האם כספם מותר.
השיב לו רבי שמואל סלנט, לפי דבריך רק מצוה אחת נשארה עדיין בידם מצות כבוד אב, האם גם אותה ברצונך לשלול מהם ?!

קצרצרים לשבת- ואתחנן ( = הרבה קצת..):

37 דברי תורה קצרצרים לפרשת ואתחנן

 1. זמן אנו ב'בין הזמנים' לפני אלול והימים הנוראים: מבין המיצרים לבין הצימרים.זמן חשוב לאגור כוחות.
  2.  סיום ההפטרה "שְׂאוּ-מָרוֹם עֵינֵיכֶם וּרְאוּ מִי-בָרָא אֵלֶּה הַמּוֹצִיא בְמִסְפָּר צְבָאָם לְכֻלָּם בְּשֵׁם יִקְרָא מֵרֹב אוֹנִים וְאַמִּיץ כֹּחַ אִישׁ לֹא נֶעְדָּר"  מבחינתי, זו מצווה מהתורה, אפילו שהיא מישעיהו.
 2. פרשה סביב טו באב=לא היו ימים טובים לישראל כיום כיפורים וטו באב..אחרי כל עז-מגיע מתוק: דוד ובת שבע, בועז ורות, שמשון והאריה, רחב ויהושע.
 3. למה ט"ו באב יום שמח?  פסקו למות בו דור המדבר, חזרו קורבנות בבימ"ק לאחר איסור ירבעם, התמלאו מחסני בימ"ק בעצים לקורבנות וחזרו ללמוד, נקברו לוחמי מרד בר כוכבא (גופותיהם לא נרקבו 18 שנה!),הותר להתחתן עם שבט בנימין לאחר 'פילגש בגבעה'.
 4. שידוכים בטו באב נזכור את סדר הפרשיות בספר דברים: זה כמו בשידוכים. כל שידוך מתחיל עם דברים מה אתה אומר על פלוני ופלונית..הם מתאימים?.. אח"כ ואתחנן צריך הרבה תפילות ואז עקב-תמיד יש עיכובים ומניעות הוא/היא תפוס/ה, בפגישה הראשונה ראה לאחר מכן שופטים האם זה מתאים כי תצא.., כי תבוא יוצאים ובאים…אם ניצבים כל אחד עומד במקום מבלי להתקרב לצד השני אז וילך זה לא זה ואם האזינו אז מזל טוב וזאת הברכה..
 5. ההיפך משנאת החינם:אהבת חינם ואתחנן=515=תפלה.משה התפלל לה' 515 תפילות…עוד אחת, והיה נכנס לארץ…וראו פלא: אהבת =408, חינם =108 וביחד 516 שזה הרמז לתפילה החסרה.
 6. אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה ה' לא נענה לכל תפילה.תראה-כן. להיכנס- לא. נקודה.צריך לדעת להרפות.
 7. אתה הראית לדעת רק ראיה בעין ושמיעה באוזן הן הוכחה לקיומו של דבר.
 8. ובקשתם משם את ה' אלוקיך ומצאת גם במצב קשה, ה' ימצא לנו אם נבקשנו בתמימות ונשמע בקולו.אפשר בכל שפה. רק שנתפלל מהלב.
 9. ושיננתם לבניך סוד קיומנו. מדור לדור. בכל מקום. לא במקרה זה מופיע ב"קריאת שמע", בין מצוות מזוזה למצוות תפילין.
 10. ועתה שמע אל החוקים והמשפטים..למען תחיו חיי רוח.דרך חיים. אלו חיי האמת. לא אריכות ימים פיזית ולא הפרוזדור.
 11. לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה..ולא תגרעו ממנו בדיוק מה שבקשתי תעשו. אל תוסיפו ואל תגרעו. כמו בכתובת מייל.לא להחזיר ולא להוסיף כלום.
 12. ושיננתם לבניך ודברת בם חובת ללמוד תורה וגם תושב"ע.למה? כי ב"ם. זה ראשי תיבות: אות ראשונה במילה ראשונה בתורה: ב-ראשית: ב'. ואות ראשונה של מילה ראשונה במסכת ברכות: מ'. מ-אימתי.
 13. ובקשתם..את ה'.. ומצאת כי תדרשנו בכל לבך למה מתחיל ברבים וממשיך ביחיד? כי ה' נענה לא רק לרבים אלא גם ליחיד בתנאי שזה בכל לבך ובכל נפשך. לא 'בכאילו' (רבנו בחיי).
 14. ואהבת את ה' אלוהיך אהבת אמת היא בראש. ברוח. כל מה שיש לך בחיים וכסף לא יכול לקנות. אהבת הלב.הישג רוחני עוצמתי יותר מהישג חומרי. ככל שאתה רוחני יותר אתה מאושר יותר.
 15. איך מתפללים נכון משה מלמד: ואתחנן+ בעת ההיא(בכל זמן ושעה)+אל ה'(ישירות! כמו חנה)+לאמור (נמק רצונך).על מה נענשו המרגלים? כי לא בטחו בה'!
 16. אהבת חינם חצוף הרכב הזה שחוסם אותי…כי נזכר לדבר עם מישהו ברחוב. ו..הכל נעלם בשנייה כשאני רואה שזה אחי מדבר עם בני. כלום לא השתנה! רק הראיה שלי! כעס ותסכול פינו מקום לפרגון ואהבה. זו אהבת חינם. צריך לשנות גישה.
 17. אור לגויים זו לא יהירות!הבדלנו מהגויים, זה רק עול המצוות. לא קיימו- אין בם ייחוד. עם סגולה- זו לא גאווה. זה עול של 613 מצוות! הגויים מחויבים רק ב-7 מהם(בני נוח). סגול? רוח(כחול) +חומר(אדום) =סגול(ה).זה מעשים.לא אנשים(פרופ' י.ליבוביץ).
 18. גימטריה ואתחנן= 515= בכוונת הלב=כרחל ויעקב אבינו=להשקיע. קח את זה לאן שאתה מרגיש.
  20.  תפילת משה נדחתה? האם הלכה לאיבוד? אור החיים אומר שלא. לפעמים זה עוזר לאחרים (חוק שימור האנרגיה). חזון איש אומר שלעתים ממשפחה פשוטה יוצא אדם גדול כי הסבתא הדליקה נרות שבת. חז"ל אומרים תגיד פעמיים נא- תתקבל תפילתך. כמו אל נא רפא נא לה.
 19. ואנוכי עומד בין השם וביניכם מי שמחזיק עצמו לאנוכי- זה מרחיקו מה'. "אנוכי השם אלוקיך":תוריד אנוכי ותראה אותו.
 20. שמחה רבי, אם אהיה מאושר, אחייך ואשמח. ענה הרב: לא! אם תחייך, תבוא שמחה. ולכן: כשיש שמחה, לא צריך שום דבר. כשאין שמחה, לא עוזר שום דבר!עמנו לא מקטר כשרע לו.אלא רע לו אם הוא לא מקטר.
 21. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם אתם=היפוך אותיות של אמת! מי שהולך עם האמת יכול לדבוק בה'. אמת זה ר"ת: א-מונה, מ-צפון, ת-קווה.
 22. אחרי תפילת 18 שכתובה בלשון רבים, יש תחנון שכתוב בלשון יחיד. נצור לשוני מרע ושפתיי מדבר מרמה. שמירת הלשון. ערך עצום.
 23. איפה נמצא ה' ילד הלך לחפש את ה'. ישב בספסל ואכל כריך. לידו ישב זקן. נתן לו חצי מהכריך הזקן חייך. דברו. חייכו ושמחו. הילד חזר להוריו ואמר ראיתי את ה' היום. לא ידעתי שהוא כ"כ זקן. אמר הזקן לילדיו: ראיתי את ה' היום. לא ידעתי שהוא כ"כ צעיר. ה' נמצא בכל מקום שיש בו אהבה.
 24. מי מחזיק את ההגה ילד שמחזיק הגה 'דמה' באנייה. "בכאילו" שעשוי מעץ בטוח שזה ההגה האמיתי של האניה..הקפטן נתן לו תחושה שהוא מנהיג את האניה. כולנו ילדים של החיים. רק ה' מחזיק את ההגה. יש קפטן לבריאה ולאנייה של חיינו.
 25. מחסור באהבה טו באב מזכיר הבדל דק: מה זאת אהבה או מה זו תאווה?…אלף חברים בפייסבוק, זה תחליף זול לאהבה. בלי אהבה אין כלום.ל פי מחקרים: ככל שאתן יותר=אוהב יותר. אהבת אמת –מתעצמת ורק נתינה מובילה לאהבה. לא ההיפך. נ-ת-נ כותבים גם הפוך כי אני מקבל כשאני נותן. שנרעיף אהבה סביבנו. תנסו את זה בבית.
 26. למה קופצים 3 פעמים בסיום תפילת 18 כדי להידמות למלאכים שכך עושים(חז"ל)
 27. דין מן דין בתפילת ובא לציון: דין=64. קרי פעמיים 'לב' (פעמיים 32). הלב שלך+ לב חברך. שאני נותן לך ואתה נותן לי. בתוך ליבי-נמצא לב חברי.
 28. וה' הִתְאַנַּף-בִּי עַל-דִּבְרֵיכֶם משה אמר שוב והכניס זאת בתוך איסור עבודה זרה(ע"ז) אם משה הצדיק עשה חטא קטן ונענש קשות –קל וחומר אנחנו, אנשים פשוטים צריכים להיזהר מעבירה גדולה כמו ע"ז(האברבנל).
 29. למה לא נענה ה' למשה כי צפה שעתידים ישראל לחטוא ויצטרך להענישם ולכן מישכן את בימ"ק: חורבן הבית במקום לפגוע בעם("אור החיים").
 30. פנים בפנים דבר ה' עמכם בהר דיבור, זה ביטוי מרכזי לתקשורת ישירה. ה' מציב רף ערכי-מוסרי גבוה למנהיגיו שלא יכולים להתקיים במנותק: דיבור,מבט וקשר ישיר הם הבסיס למנהיגות.
 31. לא תמיד צריך להמעיט בכאב צריך לתת מקום לקשיי צום וצער. ואין נחמת אמת. לכן מבקשים מה' -מן השמים תנוחמו.
 32. ואתחנן אל ה'…לאמור-. לפני שאדם מתפלל לה', שקודם ידע להתפלל.. התחננתי לה' שאדע מה לומר לו (האדמו"ר מצאנז).
 33. משמעות האבלות אי השלמה עם ההווה ורצון לתקנו. בט' באב, זה בכי של תקווה,על שיהיה לא על שהיה ("נתיבות שלום").הדבר הגרוע ביותר הוא שאדם משלים עם מצבו (ר' משה מקוברון).
 34. סוד בין המצרים מהחורבן וגלות השכינה, נובעות כל הצרות(האר"י הקדוש).
 35. ה' הוא האלוקים..אין עוד למה זה פעמיים בפרשה? בראשונה-התגלות ה' באה מלמעלה."אתה הראית".בשניה- ציווי מה' להתייגע בעצמנו כדי להגיע להכרה זו ואם כך נעשה, נקבל מזל ושפע משמים(הגאון מוילנא)

אסטרטגיית היציאה של רבי עקיבא

"נחמו, נחמו עמי" – כמה כללי אצבע ליציאה מאבל לנחמה, באקטואליה התלמודית

*כשאל הבקתה בה התגוררו, הגיע אדם (אליהו הנביא) וביקש מעט תבן שיהיה לאשתו היכן לשכב אחר הלידה, אמר רבי עקיבא לרחל אשתו, לנו לכל הפחות יש תבן לשכב עליו…

👈החכם מסתכל על החצי כוס המלאה🍷

*כשפרצה סערה בלב ים חשבו חבריו שרבי עקיבא טבע, אך כשהגיע ליבשה אמר להם "כל גל וגל שבא עלי, נעניתי לו בראשו"…

👈לפעמים צריך להוריד את הראש עד שהגל יעבור ~ ~ ~

*כשראו שועל יוצא מהר הבית, מהמקום בו עמד קודש הקודשים, בכו חבריו של רבי עקיבא על גודל החורבן, אך הוא דווקא צחק, באומרו, אם כך התקיימה נבואת החורבן, בוודאי תתקיים גם נבואת הגאולה.

👈כל משבר הוא גם הזדמנות למינוף ולצמיחה – – –

*בגיל 40 לא פחד עקיבא רועה הצאן לצאת לדרך ארוכה, להתחיל ללמוד הכל מאפס, עד שהפך לאחד מגדולי ישראל בהיסטוריה היהודית כולה. היה זה אחר שראה כיצד המים שוחקים בהתמדה את האבן, והבין שאין דבר העומד בפני כוח הרצון.
על שגיאה הלכתית שעשה בתחילת דרכו, טרם הפך לרבי עקיבא הגדול, אמר לימים לתלמידיו "זו היתה תחילת זכותי".

👈אף פעם לא מאוחר ללמוד, לתקן ולהתקדם.
טעינו, נכשלנו?! נלמד לקח ונהפוך זאת למקור של כוח👑

*אחר שלוש שנים של עבודה קשה, ביקש את שכרו מהמעסיק ונענה בהתחמקות. את תגובת הכעס הטבעית, החליף רבי עקיבא בסלחנות והלך. כעבור זמן בא המעסיק לשלם לו והודה לו על שהבין אותו באותו רגע מייסר.

👈הוי דן את כל האדם לכף זכות⚖️

👈ואחרון חביב: "ואהבת לרעך כמוך" – רבי עקיבא אומר: זה כלל גדול בתורה❤️

תגובה אחת

 1. קול ללא סוף >> פרשת ואתחנן

  בפרשת השבוע מתאר משה רבינו לבני ישראל את מעמד מתן תורה. כאשר הוא מתאר את הקול שנשמע בהר סיני, אומר משה: “קול גדול ולא יסף” – קול שאין לו סוף.

  מה הפירוש ‘קול שאין לו סוף’? במדרש מובא שאותו קול שנשמע בהר סיני, לא היה נשמע באופן חד פעמי, אלא הוא ממשיך להישמע בכל דור ודור באמצעות חכמי ישראל.

  ניתן לחשוב שיש הבדל בין התורה שניתנה בהר סיני לשאר חלקי התורה, כפי שהתגלו על ידי הנביאים וחכמי ישראל לאורך כל הדורות. דברי התורה שבמתן תורה, שנאמרו מפי הקדוש ברוך הוא, הם במדרגת קדושה גבוהה, אך שאר דברי התורה, אין בהם את אותה הקדושה.

  אומר משה רבינו: “קול גדול ולא יסף”, הקול שנשמע במתן תורה לא נפסק. גם כל דברי התורה שנאמרו במשך כל הדורות עד היום, הם המשך אחד לאותו קול קדוש שנאמר במתן תורה.

  (ע”פ לקוטי שיחות ד, עמ’ 1092)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו או הדפיסו
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
הדפס
קטגוריות
רשומות אחרונות: מרכז ניו יורק - לישראלים בניו יורק

יט תמוז הילולא הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל

י"ט תמוז יום הסתלקות הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל. נולד בירושלים כ"ט תמוז תרפ"ד יום פטירת רש"י הקדוש, ונימול על ידי רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל.בילדותו למד בתלמוד תורה 'בני ציון' ולאחר מכן בישיבת 'פורת יוסף' כאשר רבו המובהק היה מרן הגאון רבי עזרא עטיה זצוק"ל. הרב למד תורה […]

יז בתמוז – הסברים הלכות וכו. לפי חב"ד

שבעה עשר תמוז הוא יום תענית לזכר כמה מאורעות פורענות שאירעו בו, ובראשם בקיעת חומת העיר ירושלים לקראת חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מתחילים שלושה שבועות של אבלות לזכר החורבן הנקראים ימי בין המצרים.בביאת המשיח, יהפך שבעה עשר בתמוז – עם כל הצומות – ליום שמחה ומועד. בע"ה. אירועי היום :במשנה- נמנים חמישה […]

ציטוטים ומשפטים ושיעורים על ואהבת לרעך כמוך

ואהבת לרעך כמוך – צוות מרכז ניו ניו יורק ריכז ציטוטים ומשפטים על אהבת ישראל על פי פשוטו של הפסוק, אסור לאדם לבקש נקמה בזולת או ליטור לו טינה או לבקש את רעתו, וממשיך הכתוב לומר "ואהבת לרעך כמוך" – אהוב את הרֵע כשם שאתה אוהב את עצמך. המשך הפסוק – "אני ה'", מצביע על […]

יום הילולת הצדיק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג – ט תמוז

רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם – המון מידע סרטונים וכו על הצדיק זצ"ל מכונה ע"ש ספריו שפע חיים ודברי יציב, ד' בשבט תרס"ה – ט' בתמוז תשנ"ד היה האדמו"ר הראשון של חסידות צאנז-קלויזנבורג, חסידות שמקורה בחסידות צאנז. עמד בראש החסידות משנת תש"ו ועד לפטירתו בשנת תשנ"ד. מייסד קריית צאנז בנתניה ומרכז רפואי לניאדו. כיהן גם כרב […]

הילולא של הרב שלמה דיין זצוק"ל ט תמוז

לא הרבה מכירים את הרב שלמה דיין זצוק"ל. (ה'תרפ"ד, 1924 – ט בתמוז ה'תשמ"ה, 28 ביוני 1985) יום פטירתו חל ב ט תמוז. עליו העיד הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל ש"הינו אחד מל"ו הצדיקים בדורנו". רוב הזמן התכסה הרב דיין במסתורין ובצנעה, תחת מעטה בגדים פשוטים שלא חשפו את אישיותו המרוממת, נשמה אצילה שניתנה בגוף קדוש […]

עוד כתבות קשורות באתר מרכז ניו יורק
תניא גדולה בקטנה לוגו שקוף
תניא גדולה בקטנה

תניא גדולה בקטנה פרקים 1 עד 5

צבי וילור צידון ויוסף סגל מתחילים לימוד בספר התניא. כל פרק נמשך בערך 22 דקות. פרק חדש של תניא גדולה בקטנה כל יום שני ורביעי ניתן להאזין או לראות את השיעורים באתרים אלה אמזון פודקאסט אפל

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט החזון איש
מר חשוון

ציטוטים, סיפורים ומשפטים מחזקים החזון איש – הילולא ט"ו חשוון

הרב אברהם ישעיהו קַרֶלִיץ (י"א בחשוון תרל"ט, 7 בנובמבר 1878 – ט"ו בחשוון תשי"ד, 24 באוקטובר 1953), המכונה "החזון איש" על שם סדרת ספריו. היה מגדולי הדור הליטאים ומפוסקי ההלכה הבולטים במאה ה-20. ממעצבי דרכה של

לחץ כאן להמשיך לקרוא
לומדים עשרת הדברות אָנֹכִי ה' אֱלֹקיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם
10 הדברות

10 הדברות – הדיברה הראשונה אָנֹכִי ה' אֱלֹקיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם

פרלמנט ניו יורק לומד על עשרת הדברות. נתחיל השבוע סדרה חדשה על 10 הדברות עשרת הדברות הם עשרה ציוויים אלוקיים אותם נתן הקב"ה לעם ישראל במעמד הר סיני והם מופיעים בתורה פעמים בעשרת הדברות כלולים הן ציוויים יסודיים ביותר ביהדות

לחץ כאן להמשיך לקרוא
תהילים
הפתגם היומי

בס"ד ציטוטים יפים מהתנ"ך

אוסף משפטים מחזקים וציטוטים יפים מהתנך מוכנים להפצה. "וגר זאב עם כבש" בנבואת ישעיהו הנביא נאמר וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדיו ונער קטן נהג בם. המשמעות הפשוטה של יעוד

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם
הפתגם היומי

קנאה – ציטוטים, משפטים מחזקים ודברי תורה לשיתוף והפצה

דברי תורה ציטוטים, באנרים משפטים מחזקים על קנאה אנא שתפו! בשיר השירים שלמה המלך כותב " קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה"מבין כל הרגשות הרבים המציפים את לב האדם רגש הקנאה ידוע בעוצמתו השלילית המכלה

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט של הרב עובדיה יוסף
מר חשוון

הרב עובדיה יוסף – ציטוטים, משפטים מחזקים היסטוריה ועוד – הילולא ג חשון

ג' בחשון יום ההילולה של הרב עובדיה יוסף, (י"א בתשרי תרפ"א – ג' חשוון תשע"ד) היה הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר, ממנהיגה ופוסקיה הבולטים של היהדות הספרדית בדורנו. מכונה בקרב הציבור הספרדי בתואר "מרן". תולדות

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ברכה לראש חודש
מרחבי הרשת ניו יורק

ברכות ותפילות לראש חודש

ראש חודש מגיע אתם רוצים לשלוח ברכה מיוחדת או תפילה לראש החודש? כנסו! מותר ורצוי להוריד ולשתף ולהפיץ את כל מה שבדף הזה נתחיל מתפילה מאת הבן איש חי זצ"ל לראש חודש ברכה לראש חודש הצטרפו

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הרב לאו דבר תורה קצר
הפתגם היומי

ציטוטים ומשפטים מחזקים של הרב ישראל מאיר לאו

הרב ישראל מאיר לאו – משפטים ציטוטים ודברי תורה קצרים מוכנים להפצה "ציוני זה מי שאוהב את ארץ ישראל ומי שרואה בה את ביתו ועתידו. אני לא עזבתי את הגולה בשביל לשוב אליה, לעולם. כל ילדיי

לחץ כאן להמשיך לקרוא
סוכות
סוכות

ברכות ותפילות לסוכות

חג סוכות – ברכה ותפילה לחג מוכן להפצה ושיתוף ברשתות החברתיות וכו סטטוסים לפייסבוק אינסטגרם וואטסאפ לחג הסוכות בס"ד ברכה לסוכות, הסוכה מסמלת את החיבוק של הקב"ה בעזרת השם שנזכה כל השנה לחיבוק חם ואוהב מהקב"ה

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הילולא האדמו"ר מהר"ש
תשרי

יג תשרי – הילולה רבי שמואל שניאורסון האדמו"ר מהר"ש

י"ג תשרי יום הסתלקות (הילולא) של הצדיק הק' רבי שמואל שניאורסון (ב' באייר ה'תקצ"ד – י"ג בתשרי ה'תרמ"ג; 1834 – 1882), מכונה "האדמו"ר מהר"ש". האדמו"ר הרביעי בשושלת אדמו"רי חסידות חב"ד-ליובאוויטש הדליקו נר לצדיק! ערכתי לפניכם 8

לחץ כאן להמשיך לקרוא

קידום ובניית אתרים

מחפשים חברת דיגיטל בניו יורק
בניה וקידום אתרים
%d בלוגרים אהבו את זה: