פרשת אחרי מות על חטאם של בני אהרון – פנינה יומית חסידית

שקיעה זריחה

בלי בגדים ובנים ושתויי יין

בתחילת פרשתנו "אחרי" נאמר "וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימותו". ובמדרש (ויק"ר פ"כ, ט. תנחומא פרשתנו ו) מצינו כמה טעמים למיתת בני אהרן: "מחוסרי בגדים היו", "שתויי יין נכנסו", "לא היו להם בנים".

ויש לבאר בדרך הפנימיות, שבטעמים אלו מרומזים סדר עבודת בני אהרן:

ידועים דברי האור החיים הק' (ריש פרשתנו) בנוגע למיתת בני אהרן, שבאה מחמת דביקותם הגדולה בהקב"ה. וכלשונו: "שנתקרבו לפני אור העליון בחיבת הקודש ובזה מתו, והוא סוד הנשיקה, שבה מתו הצדיקים . . הגם שהיו מרגישים במיתתם לא נמנעו מקרוב לדביקות נעימות עריבות ידידות חביבות נשיקות מתיקות עד כלות נפשם מהם".

ונתבאר הענין באורך בספרי חסידות בכ"מ (ספר המאמרים תרמ"ו-ן ע' תקסג. ועוד), שדרכם של בני אהרן היתה בהתקרבות גדולה ודביקות נפלאה בה', ונתעלו ונתרחקו מהתעסקות בענייני הגוף, ולא היתה כל מגמתם אלא לדבק נפשם בהשי"ת, ללא כל התחשבות בעניני העולם כלל. אמנם, ענין זה נחשב לחסרון, כי, "לא תהו בראה לשבת יצרה" (ישעי' מה, יח), שתכלית המטרה לשמה ברא הקב"ה את העולם הוא שיהיו בני ישראל נשמות בגופים, ויתעסקו עם עניני העולם ובקיום התורה והמצוות, שאזי ממשיכים בעולם עצמו קדושה נשגבה.

ועל פי זה יש לפרט הטעמים שנאמרו במדרש, שנרמז בהם ענין הנ"ל:

"מחוסרי בגדים נכנסו" – הטעם שהאדם נצרך ללבושים הוא בכדי שיוכל לבוא בהם בקהל ולהתעסק עם הזולת, ובני אהרן היו "מחוסרי בגדים", היינו, שעבודתם היתה להתנתק מהתעסקות עם הזולת ועם העולם בכללותו; "שתויי יין"  – עניין השכרות הוא שיוצא האדם מהגבלות הטעם והדעת שלו, וכן היתה עבודת בני אהרן שיצאו ממדידות והגבלות העולם, בדביקות להשי"ת; "לא היו להם בנים" – לידת בנים הוא ענין המשכת כח נעלה של הקב"ה למטה – בעולם הזה (ראה לקו"ת שה"ש לט, ד ואילך, ובכ"מ), ובני אהרן לא עסקו בהמשכת קדושה בעולם הזה, אלא להיפך, בעלי' למעלה ובדביקות עם הקב"ה.

(ע"פ תורת מנחם חל"ט עמ' 395)

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב print
Print
שיתוף ב telegram
Telegram
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב pinterest
פינטראס
שיתוף ב facebook
Facebook

עוד פוסטים דומים

לימוד חסידות ללג בעומר

לימוד שיחת ל"ג בעומר, ה'תשכ"ב מאת הרבי מליובאוויטש | שיעור וידיאו עם אברהם ניסניאן, צבי וילור צידון ויוסף סגל

בס"ד שיעור לימוד ל"ג בעומר לימוד שיחת ל"ג בעומר, ה'תשכ"ב מאת הרבי מליובאוויטש | שיעור וידיאו עם אברהם ניסניאן, צבי וילור צידון ויוסף סגל לימוד מוביל

קרא עוד
תזכורת לפני חג הפסח

תזכורת לפני חג הפסח

לעשות ברכת האילנות ללמוד הלכות לפסח הגעלה, קנייה, טבילת כלים לקנות מצות שמורות לקנות יין אדום קידוש לבנה לתת קמחא דפסחא שווי סעודת חג כל 8

קרא עוד
הא לחמא עניא

בס"ד שיעור וידיאו הכנה לפסח לפי שיחה של הרבי מליובאוויטש למה מתחילים את הסדר עם "הא לחמא עניא" ומידת הביטול

שיעור חסידות לפסח שיעור הכנה לפסח לפי שיחה של הרבי מליובאוויטש למה מתחילים את הסדר עם "הא לחמא עניא" ומידת הביטול שיעור תורה בנושא הרבי מליובאוויטש

קרא עוד
תפילה למציאת הטוב

תפילה לכל בקשה

אוסף תפילות לכל בקשה, עצלות וכו מוכן לשיתוף והפצה ה' אחד הענק לי את העוז להשיל מעלי כל עצלנות ואדישות שבנפשי, אשר מעיקות על גופי האפשר

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: