פנינה יומית ויקהל שקלים
שתזכו לשבת נהדרת שתהא בכל אורה מעוטרת שבת שלום ומבורכת!

פנינה יומית ויקהל שקלים

לעסוק ב"ל"ט מלאכות" המשכן – מצוה!

בתחילת פרשתנו ויקהל נאמר שהקהיל משה את כל ישראל ואמר להם "אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם וגו' ששת ימים תעשה מלאכה" (לה, א-ב). וכתוב על זה בגמרא "אלה הדברים – אלו שלשים ותשע מלאכות שנאמרו למשה מסיני" (לה, א-ב. שבת ע, א). והיינו, שהמלאכות שעשו במשכן – הן המלאכות האסורות בשבת.

והנה, כל לימוד בתורה אינו בדרך מקרה ח"ו, אלא הסיבה לכך שלומדים ענין אחד מהשני היא מפני שיש שייכות ביניהם. והיינו, שה"מלמד" וה"למד" בפנימיותם הם ענין אחד. וכן הוא בענייננו, מכיון שלמדים ל"ט מלאכות האסורות בשבת ממלאכת המשכן, הרי זה מפני של"ט המלאכות קשורות עם מלאכת המשכן.

ויש לבאר הקשר ביניהם:

כמו שמלאכות המשכן נעשו כדי לבנות משכן ודירה לשכינה, הנה כן צריך להיות גם בעשיית ל"ט המלאכות בימי החול, שהמטרה והתכלית של כל המלאכות, גם מלאכות הרשות, צריכה להיות כדי לעשות מהן משכן ודירה לו יתברך, וכמו שנאמר "בכל דרכיך דעהו" (משלי ג, ו).

ובזה יובן מה שמצינו שביום שמותר במלאכה יש להזהר מביטול מלאכה, ועד כדי כך, שממעטים אפילו בענינים של תורה ותפלה – קריאת התורה ותפלות נוספות, בכדי שלא למעט במלאכה (ראה ברכות טז, א. מגילה כב, ב. קידושין לג, א). ויתר על כן, מצינו שעל הפסוק "ששת ימים תעבוד" (יתרו כ, ט. תשא לד, כא) דרשו חז"ל שהיא מצות עשה (נסמן במקור הדברים). ולכאורה איך יתכן הדבר?

אך לפי האמור מובן זה בפשטות, כי תכליתם של כל המלאכות היא לבנות משכן על ידם, ואם כן מובן שזהו מצוה, ועל האדם תמיד לעמול ולעסוק בזה, שהרי "אדם לעמל יולד" (איוב ה, ז).

והחילוק בין העולם להמשכן הוא רק חילוק בין "כח" ל"פועל": המשכן הוא כבר בפועל "מקדש" להשראת השכינה, ואילו בעולם הרי זה רק בכח, ועלינו לעמול להביא את הכח לידי פועל, שהעולם יהי' בפועל דירה לו ית'.

ולכן יש לנצל את כל השעות והרגעים שבמשך היום לעבודה ולמלאכה, כדי להביא לידי פועל ולבנות את הדירה לו ית', וכל רגע יש לנצל ל"בכל דרכיך דעהו".

(ע"פ לקוטי שיחות ח"א עמ' 193)

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

פנינה יומית

נכתב ע"ע מכון 'אור החסידות' אשר לא שוקט על שמריו ובשנה האחרונה העלה לאויר את פרויקט 'פנינה יומית', ביוזמתו ובסיועו הרב של הרב זושא ווילהלם זה התחיל ב15,000 מנויים המקבלים יום-יום לתיבת המייל האישית מייל ממכון 'אור החסידות' ובו פנינה יומית קצרה על פרשת השבוע או על המועד שעל הפרק, מעובד מתורתו של הרבי. "חסידים רוצים לחיות יום-יום עם וואָרט מהרבי, שהרי "התתקשרות היא ע"י לימוד תורתו", ולכן לא יתכן שיעבור יום בלי לחטוף על-כל-פנים איזה שהוא ענין מתוך תורתו של הרבי. הפנינה היומית מעניקה לכל חסיד את אותה טעימה יומית מתורתו של הרבי", אומר הרב אברהם מן שי' העומד בראש המכון. את שני ספרי 'לוח פנינה יומית' ניתן לרכוש דרך האתר המיוחד כאן, כולל אופציה למשלוח לכל רחבי העולם. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אנדרואיד לחץ כאן. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אייפון לחץ כאן. להרשמה לקבלת מייל יומי של הפנינה היומית בעברית/אנגלית, ו/או קבלת מייל שבועי של החוברת 'לקראת שבת' על הפרשה, לחץ כאן.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות