שתזכו לשבת נהדרת | גלויה וברכה לשבת

לעסוק ב"ל"ט מלאכות" המשכן – מצוה!

בתחילת פרשתנו ויקהל נאמר שהקהיל משה את כל ישראל ואמר להם "אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם וגו' ששת ימים תעשה מלאכה" (לה, א-ב). וכתוב על זה בגמרא "אלה הדברים – אלו שלשים ותשע מלאכות שנאמרו למשה מסיני" (לה, א-ב. שבת ע, א). והיינו, שהמלאכות שעשו במשכן – הן המלאכות האסורות בשבת.

והנה, כל לימוד בתורה אינו בדרך מקרה ח"ו, אלא הסיבה לכך שלומדים ענין אחד מהשני היא מפני שיש שייכות ביניהם. והיינו, שה"מלמד" וה"למד" בפנימיותם הם ענין אחד. וכן הוא בענייננו, מכיון שלמדים ל"ט מלאכות האסורות בשבת ממלאכת המשכן, הרי זה מפני של"ט המלאכות קשורות עם מלאכת המשכן.

ויש לבאר הקשר ביניהם:

כמו שמלאכות המשכן נעשו כדי לבנות משכן ודירה לשכינה, הנה כן צריך להיות גם בעשיית ל"ט המלאכות בימי החול, שהמטרה והתכלית של כל המלאכות, גם מלאכות הרשות, צריכה להיות כדי לעשות מהן משכן ודירה לו יתברך, וכמו שנאמר "בכל דרכיך דעהו" (משלי ג, ו).

ובזה יובן מה שמצינו שביום שמותר במלאכה יש להזהר מביטול מלאכה, ועד כדי כך, שממעטים אפילו בענינים של תורה ותפלה – קריאת התורה ותפלות נוספות, בכדי שלא למעט במלאכה (ראה ברכות טז, א. מגילה כב, ב. קידושין לג, א). ויתר על כן, מצינו שעל הפסוק "ששת ימים תעבוד" (יתרו כ, ט. תשא לד, כא) דרשו חז"ל שהיא מצות עשה (נסמן במקור הדברים). ולכאורה איך יתכן הדבר?

אך לפי האמור מובן זה בפשטות, כי תכליתם של כל המלאכות היא לבנות משכן על ידם, ואם כן מובן שזהו מצוה, ועל האדם תמיד לעמול ולעסוק בזה, שהרי "אדם לעמל יולד" (איוב ה, ז).

והחילוק בין העולם להמשכן הוא רק חילוק בין "כח" ל"פועל": המשכן הוא כבר בפועל "מקדש" להשראת השכינה, ואילו בעולם הרי זה רק בכח, ועלינו לעמול להביא את הכח לידי פועל, שהעולם יהי' בפועל דירה לו ית'.

ולכן יש לנצל את כל השעות והרגעים שבמשך היום לעבודה ולמלאכה, כדי להביא לידי פועל ולבנות את הדירה לו ית', וכל רגע יש לנצל ל"בכל דרכיך דעהו".

(ע"פ לקוטי שיחות ח"א עמ' 193)

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב print
Print
שיתוף ב telegram
Telegram
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב pinterest
פינטראס
שיתוף ב facebook
Facebook

פנינה יומית ויקהל שקלים

עוד פוסטים דומים

לימוד חסידות ללג בעומר

לימוד שיחת ל"ג בעומר, ה'תשכ"ב מאת הרבי מליובאוויטש | שיעור וידיאו עם אברהם ניסניאן, צבי וילור צידון ויוסף סגל

בס"ד שיעור לימוד ל"ג בעומר לימוד שיחת ל"ג בעומר, ה'תשכ"ב מאת הרבי מליובאוויטש | שיעור וידיאו עם אברהם ניסניאן, צבי וילור צידון ויוסף סגל לימוד מוביל

קרא עוד
תזכורת לפני חג הפסח

תזכורת לפני חג הפסח

לעשות ברכת האילנות ללמוד הלכות לפסח הגעלה, קנייה, טבילת כלים לקנות מצות שמורות לקנות יין אדום קידוש לבנה לתת קמחא דפסחא שווי סעודת חג כל 8

קרא עוד
הא לחמא עניא

בס"ד שיעור וידיאו הכנה לפסח לפי שיחה של הרבי מליובאוויטש למה מתחילים את הסדר עם "הא לחמא עניא" ומידת הביטול

שיעור חסידות לפסח שיעור הכנה לפסח לפי שיחה של הרבי מליובאוויטש למה מתחילים את הסדר עם "הא לחמא עניא" ומידת הביטול שיעור תורה בנושא הרבי מליובאוויטש

קרא עוד
תפילה למציאת הטוב

תפילה לכל בקשה

אוסף תפילות לכל בקשה, עצלות וכו מוכן לשיתוף והפצה ה' אחד הענק לי את העוז להשיל מעלי כל עצלנות ואדישות שבנפשי, אשר מעיקות על גופי האפשר

קרא עוד
לראות את הטוב שבאנשים

ציטוטים על אופטימיות וחשיבה חיובית

אופטימיות וחשיבה חיובית משפטים מחזקים ציטוט אופטימי מהתלמוד: כָּל דְּעָבִיד רַחְמָנָא – לְטַב עָבִיד הוא ביטוי ארמי שמשמעו: "כל מה שעושה הקב"ה – לטובה הוא עושה

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: