סיום עבודת יום הכיפורים

סיום עבודת יום הכיפורים

"לצאת" בשלום מן הקודש

בסיום 'סדר עבודה' בתפילת מוסף ביום הכיפורים, אומרים: "הביאו לו בגדי עצמו ולבש, ומלוין אותו עד ביתו". וכן תנן במס' יומא (בסוף עבודת כהן גדול ביום הכפורים) "קדש ידיו ורגליו ופשט [בגדי זהב] הביאו לו בגדי עצמו ולבש ומלוין אותו עד ביתו".

ולכאורה צריך ביאור – למאי נפקא מינה בכלל להיכן יוצא הכהן גדול, אם לביתו או למקום אחר? ומדוע נחשב ענין זה (שהוא יוצא לביתו) כאחד מפרטי עבודת הכהן גדול ביום זה?

ויש לבאר ענין זה על פי פנימיות הדברים, בעבודת האדם לקונו:

עבודת הכהן גדול ביום הכפורים היתה בתכלית הפרישות והקדושה. ובפרט בכניסתו לקודש הקדשים – המקום המקודש ביותר בעולם (במקום), וביום הכפורים – היום המקודש ביותר בשנה. אך מכל מקום, התכלית והמטרה של קדושה זו אינה הפרישות מן העולם, אלא להמשיך הקדושה בתוך העולם, וכלשון המדרש (תנחומא נשא טז. הובא בתניא רפל"ו), לעשות לו ית' "דירה בתחתונים".

ומטעם זה, תיכף לאחרי סיום עבודת יום הכיפורים, יצא הכהן גדול לביתו – מן הקצה אל הקצה בלי שום "ממוצע" בינתיים. כי זוהי תכלית כל עבודתו ומעמדו ומצבו המופלא בעת עבודתו בקודש הקדשים, להמשיך קדושה זו גם "בביתו".

ועל דרך לשון חז"ל בנוגע לרבי עקיבא, שהי' מהארבעה שנכנסו לפרדס, ו"נכנס בשלום ויצא בשלום" (חגיגה יד, ב). והיינו, דמה שרבי עקיבא "יצא בשלום", היה זה כיון שכניסתו לפרדס היתה "בשלום" – היינו לא בשביל היציאה מן העולם, אלא כדי שתהיה לו מכך תוספת חיות בעבודתו בעולם, נשמה בגוף (ראה בזה באריכות ד"ה אחרי מות תרמ"ט, לקוטי שיחות ח"ג עמ' 990 ואילך. ועוד).

וכן בכהן גדול, שלמרות גודל ההתעלות שלו ופרישותו מן העולם בכניסתו לקדש הקדשים, הנה "יצא בשלום". וזה בא לידי ביטוי בכך שתיכף ביציאתו מן הקדש, יצא לביתו, כדי להשלים כוונת הבריאה, לעשות לו ית' "דירה בתחתונים" דוקא.

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ב עמ' 111)

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  1
  Share
טיול בניו יורק כנסו לקרוא חוויות של מטיילים המלונית של צבי בניו יורק נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

פנינה יומית

נכתב ע"ע מכון 'אור החסידות' אשר לא שוקט על שמריו ובשנה האחרונה העלה לאויר את פרויקט 'פנינה יומית', ביוזמתו ובסיועו הרב של הרב זושא ווילהלם זה התחיל ב15,000 מנויים המקבלים יום-יום לתיבת המייל האישית מייל ממכון 'אור החסידות' ובו פנינה יומית קצרה על פרשת השבוע או על המועד שעל הפרק, מעובד מתורתו של הרבי. "חסידים רוצים לחיות יום-יום עם וואָרט מהרבי, שהרי "התתקשרות היא ע"י לימוד תורתו", ולכן לא יתכן שיעבור יום בלי לחטוף על-כל-פנים איזה שהוא ענין מתוך תורתו של הרבי. הפנינה היומית מעניקה לכל חסיד את אותה טעימה יומית מתורתו של הרבי", אומר הרב אברהם מן שי' העומד בראש המכון. את שני ספרי 'לוח פנינה יומית' ניתן לרכוש דרך האתר המיוחד כאן, כולל אופציה למשלוח לכל רחבי העולם. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אנדרואיד לחץ כאן. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אייפון לחץ כאן. להרשמה לקבלת מייל יומי של הפנינה היומית בעברית/אנגלית, ו/או קבלת מייל שבועי של החוברת 'לקראת שבת' על הפרשה, לחץ כאן.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות