נצחיות מצוות הקהל

נצחיות מצוות הקהל

בנוגע למצוות הקהל מצינו שתוכן המצוה "לחזק דת האמת" (רמב"ם הל' חגיגה פ"ג ה"א) וכוונת הלב והאימה שבמעמד הקהל הם מעצם המצוה (ראה בארוכה במקור הדברים מה שנתבאר בזה).

ונמצינו למדים דבר נפלא בענין הנצחיות דמצות הקהל:

ידוע הביאור בזה שהתורה היא נצחית בכל זמן ובכל מקום, דאף שכמה וכמה ממצות התורה הן תלויות בזמן ובמקום, בכהנים ובלוים ובשאר תנאים, מ"מ תוכן המצוות ברוחניות בנפש האדם קיים בכל זמן ובכל מקום.

אמנם ברוב המצוות התוכן הרוחני והכוונה שבמצווה הוא רק פרט או תנאי בלבד, ונמצא, שנצחיות המצוה אינו בנוגע לגוף ועצם המצווה, ולא ניתן לקיימו בכל מקום וכל זמן, ורק בפרט מסויים המצוה נצחית.

משא"כ במצות הקהל, שבה תוכן המצוה "לחזק דת האמת" הוא מעצם המצוה כנ"ל, הנה מכיון שתוכן וכוונה זו (חיזוק דת האמת) נצחי הוא, נמצא שבמצות הקהל הנצחיות שבה היא במדה מרובה יותר מבשאר המצוות.

והנה, ידוע פי' האריז"ל במ"ש "הימים האלה נזכרים ונעשים" (אסתר ט, כח), דכאשר מגיעים בתקופת השנה לזמן המאורעות שאירעו בפעם הראשונה, הרי כאשר מאורעות אלו חוזרים ונזכרים כדבעי, הרי עי"ז "נעשים" ונמשכים אותם הענינים דפעם הראשונה (רמ"ז בספר תקון שובבים, הובא ונת' בספר לב דוד להחיד"א פכ"ט).

ועפ"ז יש לומר, אשר עי"ז שכאו"א ישתדל לעשות ולקיים את הענין דהקהל בנפשו פנימה, ועאכו"כ אם ישתדל לקיימו גם בד' אמות שלו, בשכונתו ובעירו וכיו"ב – להקהיל אנשים נשים וטף במשך ימי חג הסוכות בכוונה "למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה"א ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת", הרי זה יפעול גם בכללות בנ"י "חיזוק דת האמת".

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ד עמ' 215 ואילך)

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

tzvika770

 אוהב לארח בשישי אצל צבי לקרוא על הפרויקט לחצו כאן | אוהב לצלם מוצרים ואוכל ב PHOTO-FLARE אוהב תורה ויהדות אוהב טכנולוגיה ואינטרנט. ואם תחפשו בגוגל מי הבונה האתרים הכי טוב בניו יורק תמצאו אותי :) לחצו כאן לבדיקה. ליצירת קשר איתי כתבו לי פה באתר מרכז ניו יורק בתגובות.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות