חנוכיה מול הבית הלבן

הוראת ה"שמש": עבודה "לשמה"

במצוות נר חנוכה מצינו דבר והיפוכו:

מחד, מצות הדלקת הנרות הוא דוקא בזמן שצריכים לנרות להאיר את החושך, וישנה אפשרות להנות מאורן. דלכן זמן ההדלקה הוא "משתשקע החמה" – כי קודם לכן הרי "שרגא בטיהרא מאי אהני", ומקום ההדלקה הוא על פתח ביתו מבחוץ – להאיר החושך שבחוץ, וגם בעת ההדלקה צריך שיהיו מבני ביתו ערים.

אך מאידך, הרי אסור ליהנותמאור הנרות, ד"אין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותן בלבד"; ועד כדי כך הזהירות בדבר, שאחד הטעמים להנחת ה"שמש" במקום גבוה יותר מנרות החנוכה עצמם, הוא דחיישינן שמא יבוא האדם להשתמש וליהנות מאור הנרות, אשר לכן מניחים את השמש במקום גבוה, בכדי שההנאה תהא מאורו ולא מנרות המצוה (טושו"ע או"ח סתרע"ג ס"א).

ואם כן נמצא שהדלקת הנרות מוכרח להיות בזמן שיכולים ליהנות מהם, אך לפועל אסור הדבר ליהנות מאורם!

ויש ללמוד מדין זה הוראה יסודית בעבודת האדם את קונו:

הנה נודע הכלל אשר האדם בראשית עבודתו, אין הוא עובד את קונו בשלימות לעשות המצווה "לשמה" בלבד, אלא בתחילה עובד "מיראה וכדי לקבל שכר", וכאשר עולה בעבודתו מחיל אל חיל, הנה "מגלין להן רז זה מעט מעט . . עד שישיגוהו ויידעוהו ויעבדו מאהבה" (רמב"ם הל' תשובה פ"י ה"ח-ט); והוא מה שאמרו רז"ל: "לעולם יעסוק אדם בתורה, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה – בא לשמה" (ראה שם ברמב"ם).

אך זאת צריך האדם לידע, אשר גם כשאוחז עדיין בדרגה הנמוכה, ועבודתו היא בכדי לקבל שכר – גשמי או רוחני, מכל מקום צריך גם בשלב זה לעסוק גם בעבודת ה' לשמה, לקיים מצוות מסוימות רק כי כן ציווהו הבורא ית'.

וענין זה מודגש במצוות נר חנוכה: מצותה של נר חנוכה הוא "משתשקע החמה" – שרומז על האדם בתחילת עבודתו, ש"שמש (ומגן) ה'" אינה מאירה אצלו עדיין בתוקף; ואף לאדם זה מורים – שגם בקיימו מצוה שישנה אפשרות (ואדרבה: כן צריך להיות מצד דיני המצוה) ליהנות ממנה ("שלא לשמה"), הנה מכל מקום צריך הוא להדליק את הנרות רק לשם המצוה, ולא ליהנות מהם כלל!

ומזה ילמוד האדם לעבודתו את הבורא ית' בכל יום ויום במשך השנה כולה, אשר גם כשאוחז עדיין באופן העבודה ד"שלא לשמה",מכל מקום צריכה להיות לו שייכות גם לעבודה שהיא "לשמה" – למענו ית' בלבד.

(ע"פ שיחות קודש תשל"ט ח"א עמ' 518 ואילך)

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב print
Print
שיתוף ב telegram
Telegram
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב pinterest
פינטראס
שיתוף ב facebook
Facebook

מיצווה והיפוכה בחנוכה

עוד פוסטים דומים

לימוד חסידות ללג בעומר

לימוד שיחת ל"ג בעומר, ה'תשכ"ב מאת הרבי מליובאוויטש | שיעור וידיאו עם אברהם ניסניאן, צבי וילור צידון ויוסף סגל

בס"ד שיעור לימוד ל"ג בעומר לימוד שיחת ל"ג בעומר, ה'תשכ"ב מאת הרבי מליובאוויטש | שיעור וידיאו עם אברהם ניסניאן, צבי וילור צידון ויוסף סגל לימוד מוביל

קרא עוד
תזכורת לפני חג הפסח

תזכורת לפני חג הפסח

לעשות ברכת האילנות ללמוד הלכות לפסח הגעלה, קנייה, טבילת כלים לקנות מצות שמורות לקנות יין אדום קידוש לבנה לתת קמחא דפסחא שווי סעודת חג כל 8

קרא עוד
הא לחמא עניא

בס"ד שיעור וידיאו הכנה לפסח לפי שיחה של הרבי מליובאוויטש למה מתחילים את הסדר עם "הא לחמא עניא" ומידת הביטול

שיעור חסידות לפסח שיעור הכנה לפסח לפי שיחה של הרבי מליובאוויטש למה מתחילים את הסדר עם "הא לחמא עניא" ומידת הביטול שיעור תורה בנושא הרבי מליובאוויטש

קרא עוד
תפילה למציאת הטוב

תפילה לכל בקשה

אוסף תפילות לכל בקשה, עצלות וכו מוכן לשיתוף והפצה ה' אחד הענק לי את העוז להשיל מעלי כל עצלנות ואדישות שבנפשי, אשר מעיקות על גופי האפשר

קרא עוד
לראות את הטוב שבאנשים

ציטוטים על אופטימיות וחשיבה חיובית

אופטימיות וחשיבה חיובית משפטים מחזקים ציטוט אופטימי מהתלמוד: כָּל דְּעָבִיד רַחְמָנָא – לְטַב עָבִיד הוא ביטוי ארמי שמשמעו: "כל מה שעושה הקב"ה – לטובה הוא עושה

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: