חנוכיה מול הבית הלבן

מיצווה והיפוכה בחנוכה

הוראת ה"שמש": עבודה "לשמה"

במצוות נר חנוכה מצינו דבר והיפוכו:

מחד, מצות הדלקת הנרות הוא דוקא בזמן שצריכים לנרות להאיר את החושך, וישנה אפשרות להנות מאורן. דלכן זמן ההדלקה הוא "משתשקע החמה" – כי קודם לכן הרי "שרגא בטיהרא מאי אהני", ומקום ההדלקה הוא על פתח ביתו מבחוץ – להאיר החושך שבחוץ, וגם בעת ההדלקה צריך שיהיו מבני ביתו ערים.

אך מאידך, הרי אסור ליהנותמאור הנרות, ד"אין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותן בלבד"; ועד כדי כך הזהירות בדבר, שאחד הטעמים להנחת ה"שמש" במקום גבוה יותר מנרות החנוכה עצמם, הוא דחיישינן שמא יבוא האדם להשתמש וליהנות מאור הנרות, אשר לכן מניחים את השמש במקום גבוה, בכדי שההנאה תהא מאורו ולא מנרות המצוה (טושו"ע או"ח סתרע"ג ס"א).

ואם כן נמצא שהדלקת הנרות מוכרח להיות בזמן שיכולים ליהנות מהם, אך לפועל אסור הדבר ליהנות מאורם!

ויש ללמוד מדין זה הוראה יסודית בעבודת האדם את קונו:

הנה נודע הכלל אשר האדם בראשית עבודתו, אין הוא עובד את קונו בשלימות לעשות המצווה "לשמה" בלבד, אלא בתחילה עובד "מיראה וכדי לקבל שכר", וכאשר עולה בעבודתו מחיל אל חיל, הנה "מגלין להן רז זה מעט מעט . . עד שישיגוהו ויידעוהו ויעבדו מאהבה" (רמב"ם הל' תשובה פ"י ה"ח-ט); והוא מה שאמרו רז"ל: "לעולם יעסוק אדם בתורה, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה – בא לשמה" (ראה שם ברמב"ם).

אך זאת צריך האדם לידע, אשר גם כשאוחז עדיין בדרגה הנמוכה, ועבודתו היא בכדי לקבל שכר – גשמי או רוחני, מכל מקום צריך גם בשלב זה לעסוק גם בעבודת ה' לשמה, לקיים מצוות מסוימות רק כי כן ציווהו הבורא ית'.

וענין זה מודגש במצוות נר חנוכה: מצותה של נר חנוכה הוא "משתשקע החמה" – שרומז על האדם בתחילת עבודתו, ש"שמש (ומגן) ה'" אינה מאירה אצלו עדיין בתוקף; ואף לאדם זה מורים – שגם בקיימו מצוה שישנה אפשרות (ואדרבה: כן צריך להיות מצד דיני המצוה) ליהנות ממנה ("שלא לשמה"), הנה מכל מקום צריך הוא להדליק את הנרות רק לשם המצוה, ולא ליהנות מהם כלל!

ומזה ילמוד האדם לעבודתו את הבורא ית' בכל יום ויום במשך השנה כולה, אשר גם כשאוחז עדיין באופן העבודה ד"שלא לשמה",מכל מקום צריכה להיות לו שייכות גם לעבודה שהיא "לשמה" – למענו ית' בלבד.

(ע"פ שיחות קודש תשל"ט ח"א עמ' 518 ואילך)

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

מיצווה והיפוכה בחנוכה

עוד פוסטים דומים

כִּי-ה-אֱלֹקיךָ-מִתְהַלֵּךְ-בְּקֶרֶב-מַחֲנֶךָ

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל

"לָתֵת אֹֽיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ"מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל להצלחה בתפקידו נגד אויבי ישראל:👈 מוקדש לזכות כחות הבטחון המגנים על עם ישראל, שיתן להם הכח

קרא עוד
ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד
כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד