אחד שתים שלוש

מדוע התורה קשורה למספר "שלש" דווקא?

אמרו חז"ל(שבת פח, א): "דרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא, בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי לעם תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי".

ולכאורה תמוה, הרי התורה מגלה בעולם את אחדותו של הקב"ה ("ה' אחד"), וא"כ, מדוע מדגישים את מעלת מספר שלש ("תליתאי") בנוגע לתורה? הרי מעלת התורה לכאורה היא ב"אחד" ולא בשלש.

ויש לבאר זה בהקדים החילוק בין התוכן המרומז במספרים 'אחד', 'שני' ו'שלישי':

'אחד' מדגיש שיש כאן רק דבר אחד. וכלשון חז"ל בנוגע ל"יום אחד" של מעשה בראשית: "הקב"ה יחיד בעולמו" (ב"ר פ"ג, ח). 'שני' מורה על התחלקות והיפך האחדות, כמאמר רז"ל על יום שני דמעשה בראשית, שבו נברא מחלוקת (ב"ר פ"ד, ו, ועוד). אך החידוש של 'שלישי' הוא ששני הדברים מתאחדים ונהיים דבר "שלישי".

האחדות שבמספר 'שלש' יש בה עילוי על האחדות שבמספר 'אחד'. כי, כאשר יש רק דבר אחד, אי אפשר לדעת מה יהי' כאשר ייוודע אודות דבר 'שני'. משא"כ מספר 'שלש' מורה שהגם שיש כאן שני דברים, מ"מ אין כאן "התחלקות" ו"פירוד" אלא שניהם מתאחדים להיות דבר "שלישי" ומאוחד.

ועל דרך מה שאמרו חז"ל "שני כתובים המכחישים זה את זה עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם". והיינו, ש"הכתוב השלישי" אינו שולל פסוק אחד ומכריע כפסוק השני, אלא "מכריע ביניהם" ומראה איך שני הכתובים מתאימים, ואין כל סתירה ביניהם.

וכן הוא גם באחדותו של הקב"ה: עבודתו של יהודי היא לגלות איך שגם במקום בו נראה שיש "התחלקות" ו"פירוד" מהקב"ה, גם שם "ה' אחד". כי העולם אינו "סתירה" לאחדותו של הקב"ה, אלא הוא דבר אחד עם אלקות.

וזהו הדגשת מספר "שלש" לגבי התורה, כי "התורה נתנה לעשות שלום בעולם" (רמב"ם סוף הל' חנוכה), ולגלות שגם בנוגע בו נראה שיש "פירוד" גם שם "ה' אחד".

(ע"פ ספר השיחות תשמ"ט ח"ב עמ' 433 ואילך)

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

מדוע מדגישים את מעלת מספר שלש ("תליתאי") בנוגע לתורה?

עוד פוסטים דומים

כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד
שבת חלת מפתח

שבת חלת מפתח

הידעת שבת לאחר שביעי של פסח, בה מברכים את חודש אייר, נהגו ישראל להכין חלות בצורת מפתח כסגולה לפרנסה.

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: