מדוע מדגישים את מעלת מספר שלש ("תליתאי") בנוגע לתורה?

מדוע מדגישים את מעלת מספר שלש ("תליתאי") בנוגע לתורה?

מדוע התורה קשורה למספר "שלש" דווקא?

אמרו חז"ל(שבת פח, א): "דרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא, בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי לעם תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי".

ולכאורה תמוה, הרי התורה מגלה בעולם את אחדותו של הקב"ה ("ה' אחד"), וא"כ, מדוע מדגישים את מעלת מספר שלש ("תליתאי") בנוגע לתורה? הרי מעלת התורה לכאורה היא ב"אחד" ולא בשלש.

ויש לבאר זה בהקדים החילוק בין התוכן המרומז במספרים 'אחד', 'שני' ו'שלישי':

'אחד' מדגיש שיש כאן רק דבר אחד. וכלשון חז"ל בנוגע ל"יום אחד" של מעשה בראשית: "הקב"ה יחיד בעולמו" (ב"ר פ"ג, ח). 'שני' מורה על התחלקות והיפך האחדות, כמאמר רז"ל על יום שני דמעשה בראשית, שבו נברא מחלוקת (ב"ר פ"ד, ו, ועוד). אך החידוש של 'שלישי' הוא ששני הדברים מתאחדים ונהיים דבר "שלישי".

האחדות שבמספר 'שלש' יש בה עילוי על האחדות שבמספר 'אחד'. כי, כאשר יש רק דבר אחד, אי אפשר לדעת מה יהי' כאשר ייוודע אודות דבר 'שני'. משא"כ מספר 'שלש' מורה שהגם שיש כאן שני דברים, מ"מ אין כאן "התחלקות" ו"פירוד" אלא שניהם מתאחדים להיות דבר "שלישי" ומאוחד.

ועל דרך מה שאמרו חז"ל "שני כתובים המכחישים זה את זה עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם". והיינו, ש"הכתוב השלישי" אינו שולל פסוק אחד ומכריע כפסוק השני, אלא "מכריע ביניהם" ומראה איך שני הכתובים מתאימים, ואין כל סתירה ביניהם.

וכן הוא גם באחדותו של הקב"ה: עבודתו של יהודי היא לגלות איך שגם במקום בו נראה שיש "התחלקות" ו"פירוד" מהקב"ה, גם שם "ה' אחד". כי העולם אינו "סתירה" לאחדותו של הקב"ה, אלא הוא דבר אחד עם אלקות.

וזהו הדגשת מספר "שלש" לגבי התורה, כי "התורה נתנה לעשות שלום בעולם" (רמב"ם סוף הל' חנוכה), ולגלות שגם בנוגע בו נראה שיש "פירוד" גם שם "ה' אחד".

(ע"פ ספר השיחות תשמ"ט ח"ב עמ' 433 ואילך)

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק כנסו לקרוא חוויות של מטיילים המלונית של צבי בניו יורק נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

פנינה יומית

נכתב ע"ע מכון 'אור החסידות' אשר לא שוקט על שמריו ובשנה האחרונה העלה לאויר את פרויקט 'פנינה יומית', ביוזמתו ובסיועו הרב של הרב זושא ווילהלם זה התחיל ב15,000 מנויים המקבלים יום-יום לתיבת המייל האישית מייל ממכון 'אור החסידות' ובו פנינה יומית קצרה על פרשת השבוע או על המועד שעל הפרק, מעובד מתורתו של הרבי. "חסידים רוצים לחיות יום-יום עם וואָרט מהרבי, שהרי "התתקשרות היא ע"י לימוד תורתו", ולכן לא יתכן שיעבור יום בלי לחטוף על-כל-פנים איזה שהוא ענין מתוך תורתו של הרבי. הפנינה היומית מעניקה לכל חסיד את אותה טעימה יומית מתורתו של הרבי", אומר הרב אברהם מן שי' העומד בראש המכון. את שני ספרי 'לוח פנינה יומית' ניתן לרכוש דרך האתר המיוחד כאן, כולל אופציה למשלוח לכל רחבי העולם. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אנדרואיד לחץ כאן. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אייפון לחץ כאן. להרשמה לקבלת מייל יומי של הפנינה היומית בעברית/אנגלית, ו/או קבלת מייל שבועי של החוברת 'לקראת שבת' על הפרשה, לחץ כאן.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות