להציל גם אלו ש"הענן פולטם"

להציל גם אלו ש"הענן פולטם"

בסיום פרשתנו נאמר "ויבוא עמלק גו' ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים" (יז, ח-ט). ואיתא במדרש "למה אמר ליהושע, מפני שבא משבטו של יוסף" (פסיקתא דר"כ פ"ג).

ויש לבאר זה שמלחמת עמלק הוצרכה להיות ע"י אחד שהוא "משבטו של יוסף" בדרך הפנימיות:

מלחמת עמלק הייתה רק עם אלו שהיו "נחשלים אחריך" – אלו שהיו "חסרי כח מחמת חטאם שהי' הענן פולטם" (תצא כה, יח ופרש"י שם). והיינו, שהמלחמה הייתה רק עם החוטאים שהיו מחוץ לענן, אך באלו שהיו בתוך הענן לא הי' ביכולתו של עמלק לנגוע כלל.

וא"כ היו יכולים לחשוב שאין הכרח שילכו "אנשים" – אלו "יראי חטא" (לשון רש"י עה"פ בחר לנו אנשים) מחוץ לענן, שהוא מקום סכנה בגשמיות ורוחניות, רק בכדי להציל את החוטאים ש"הי' הענן פולטן".

אך למדנו מיוסף שאין הדבר כן. דשמו של יוסף הוא על שם "יוסף ה' לי בן אחר" (ויצא ל, כד), שפירושו הפנימי הוא לעשות מ"אחר" שיהי' "בן" (אור התורה (להצ"צ) ויצא רכ, א ואילך, ובכ"מ). והיינו, שגם יהודי כזה שהנהגתו היא "אחרת" מהנהגת התורה, יש לעשותו ל"בן" – שכולם יכירו בו שהוא מ"בנים אתם לה' אלוקיכם".

ולכן דווקא יהושע שהי' "משבטו של יוסף" נצטווה לעבוד את עבודת יוסף, ולקחת אתו "יראי חטא" מחוץ לענן כדי להציל את ה"אחרים" – אלו שה"ענן פולטם", ולהכניסם חזרה בתוך הענן, שאז גם הם יכירו בזה ש"יש ה' בקרבנו", כי "תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צרכיכם" (לשון רש"י יז, ח), ועל ידי זה יהי' ניכר גם על "אחרים" אלו ש"בנים" הם.

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 87 ואילך)

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

פנינה יומית

נכתב ע"ע מכון 'אור החסידות' אשר לא שוקט על שמריו ובשנה האחרונה העלה לאויר את פרויקט 'פנינה יומית', ביוזמתו ובסיועו הרב של הרב זושא ווילהלם זה התחיל ב15,000 מנויים המקבלים יום-יום לתיבת המייל האישית מייל ממכון 'אור החסידות' ובו פנינה יומית קצרה על פרשת השבוע או על המועד שעל הפרק, מעובד מתורתו של הרבי. "חסידים רוצים לחיות יום-יום עם וואָרט מהרבי, שהרי "התתקשרות היא ע"י לימוד תורתו", ולכן לא יתכן שיעבור יום בלי לחטוף על-כל-פנים איזה שהוא ענין מתוך תורתו של הרבי. הפנינה היומית מעניקה לכל חסיד את אותה טעימה יומית מתורתו של הרבי", אומר הרב אברהם מן שי' העומד בראש המכון. את שני ספרי 'לוח פנינה יומית' ניתן לרכוש דרך האתר המיוחד כאן, כולל אופציה למשלוח לכל רחבי העולם. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אנדרואיד לחץ כאן. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אייפון לחץ כאן. להרשמה לקבלת מייל יומי של הפנינה היומית בעברית/אנגלית, ו/או קבלת מייל שבועי של החוברת 'לקראת שבת' על הפרשה, לחץ כאן.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות