כ"ט בתשרי יום פטירת דון יצחק אברבנאל
כט-בתשרי-פטירת-דון-יצחק-אברבאנל

כ"ט בתשרי יום פטירת דון יצחק אברבנאל

כ"ט בתשרי היום בהיסטוריה – פטירת דון יצחק אברבנאל (1508)

דון יצחק אברבנאל היה מנהיג בולט ביהדות ספרד בגירוש 1942. הוא
היה שר בממלכה, אך בחר להצטרף לאחיו ולגלות עמם מספרד. הוא כתב פירוש מפורסם על התורה שנדפס בשנת 1579.

במבוא לספר ישעיה עוסק בתחיית המתים, דון יצחק אברבנאל מונה בה 14 שורשים:
השורש הראשון הוא אמתת פנת התחיה רוצה לאמר שהמתים שכבר מתו ונפרדו רוחם מגופם עוד ישובו לחיים הגשמיים האלה.

השורש השני שלא תהיה תחיית המתים לנפש בלבד שתשוב להתקשר בגוף אחר, כמו שחשבו חכמי הנוצרים, כי אם היה הדבר כן היה זה גלגול נפשות לא תחיית המתים.

השורש השלישי בפועל התחיה נגד דעת חכמי הודו, שאמרו שהתחיה מחויבת מפאת המערכה: כי הנה יתחברו בזמן מהזמנים חיבורים ממהלך הכוכבים והמזלות שיחייבו שתפסד הוויתם הטבעית ושתשוב למציאותה כבראשונה.

השורש הרביעי בצורת התחיה. ליישב את הספיקות אשר נפלו בזה העניין איך אפשר שישוב, להתהוות אותו הגוף הראשון שכבר נפסד ונתפזר.

השורש החמישי תכלית התחיה. התחייה היא תכלית פרטית לישראל בלבד, ותכלית כוללת להם ולשאר האומות. התכלית הפרטי היא לפי שיראי ה' וחושבי שמו אשר מתו בגלות בנפש מרה ולא אכלו בטובה, יזכו לתשועת ה' בגאולה העתידה; והתכלית הכוללת לכל האומות בתחיה היא של היותם בארצותם לגוייהם באמונות משובשות ודעות כוזבות, מהם עוברים לשמש ולירח ומהם לשאר הדברים שיחסו אליהם אלוהות, וכולם יחטיאו את התכלית האמיתית בעבורה נוצרו.
כדי שלא תהיה בריאת המין האנושי לריק, ראה הקב"ה להורות לפניהם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון באופן שיתמו חטאים מן הארץ. ואולם בעבור זה יברא ה' חדשה בארץ להחיות את המתים שכבר מתו, מהם צדיקים גמורים מהם נביאים מהם חכמי הדור.

השורש הששי בחומר התחיה. רוצה לאמר מי ומי הקמים בתחייה.

השורש השביעי באיזה מצב יקומו המתים. מאחר שהיה הגוף האנושי משתנה תמיד, באותו אופן ומצב שהיה האדם במותו יקום בתחייתו.

השורש השמיני שהקמים בתחיה יכירו קרוביהם ואוהביהם.

השורש התשיעי שהקמים בתחיה יאכלו וישתו וישתמשו בחושיהם.

השורש העשירי שהרשעים ואנשי האומות שיקומו בתחיה יקבלו עונש גשמי בעולם הזה לעיני בני אדם ויצדיקו עליהם את הדין.

השורש הי"א שבדור התחיה תבטל מבני האדם הגאווה וכל גסות הרוח.

השורש הי"ב שבדור התחיה לא יהיו עוד מלכים ולא שרים בין בני אדם, ויהיו כולם שווים כמו שהיו בתחילת הבריאה.

השורש הי"ג שבדור התחייה יתבטלו כל מיני ע"ז וכל מיני צלמים ופסלים מן העולם, וגם אמונת ישו תתבטל כי איש הוא ולא אל.

השורש הי"ד שיהיה זמן התחייה בזמן קבוץ הגליות או קרוב אליו.

אברבנאל מביא ראיות מן הכתוב לאמונת גלגול הנפשות שנתפשטה בימיו ע"י המקובלים.

לפי דעתו מצוות יבום אין לה טעם אחר אלא מפני שנפש המת תתגלגל בגוף הבן אשר יולד מאישתו ומאחיו. גם השכל יחייב אמת זו: כי ישרים דרכי ה', וראוי שכי האיש שמת בנערותו ולא יכול לקיים כל המצוות, או איש אשר חמימת מזג גופו הביאה אותו לחטא, תתגלגל נפשו בגוף אחר להשלים את המצוות או לתקן את אשר פגם בגוף הראשון (פרוש על דברים כ"ה ה').

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק כנסו לקרוא חוויות של מטיילים המלונית של צבי בניו יורק נוח לכיס ונוח לטיול

 

tzvika770

 אוהב לארח בשישי אצל צבי לקרוא על הפרויקט לחצו כאן | אוהב לצלם מוצרים ואוכל ב PHOTO-FLARE אוהב תורה ויהדות אוהב טכנולוגיה ואינטרנט. ואם תחפשו בגוגל מי הבונה האתרים הכי טוב בניו יורק תמצאו אותי :) לחצו כאן לבדיקה. ליצירת קשר איתי כתבו לי פה באתר מרכז ניו יורק בתגובות.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות