כט-בתשרי-פטירת-דון-יצחק-אברבאנל

כ"ט בתשרי יום פטירת דון יצחק אברבנאל

כ"ט בתשרי היום בהיסטוריה – פטירת דון יצחק אברבנאל (1508)

דון יצחק אברבנאל היה מנהיג בולט ביהדות ספרד בגירוש 1942. הוא
היה שר בממלכה, אך בחר להצטרף לאחיו ולגלות עמם מספרד. הוא כתב פירוש מפורסם על התורה שנדפס בשנת 1579.

במבוא לספר ישעיה עוסק בתחיית המתים, דון יצחק אברבנאל מונה בה 14 שורשים:
השורש הראשון הוא אמתת פנת התחיה רוצה לאמר שהמתים שכבר מתו ונפרדו רוחם מגופם עוד ישובו לחיים הגשמיים האלה.

השורש השני שלא תהיה תחיית המתים לנפש בלבד שתשוב להתקשר בגוף אחר, כמו שחשבו חכמי הנוצרים, כי אם היה הדבר כן היה זה גלגול נפשות לא תחיית המתים.

השורש השלישי בפועל התחיה נגד דעת חכמי הודו, שאמרו שהתחיה מחויבת מפאת המערכה: כי הנה יתחברו בזמן מהזמנים חיבורים ממהלך הכוכבים והמזלות שיחייבו שתפסד הוויתם הטבעית ושתשוב למציאותה כבראשונה.

השורש הרביעי בצורת התחיה. ליישב את הספיקות אשר נפלו בזה העניין איך אפשר שישוב, להתהוות אותו הגוף הראשון שכבר נפסד ונתפזר.

השורש החמישי תכלית התחיה. התחייה היא תכלית פרטית לישראל בלבד, ותכלית כוללת להם ולשאר האומות. התכלית הפרטי היא לפי שיראי ה' וחושבי שמו אשר מתו בגלות בנפש מרה ולא אכלו בטובה, יזכו לתשועת ה' בגאולה העתידה; והתכלית הכוללת לכל האומות בתחיה היא של היותם בארצותם לגוייהם באמונות משובשות ודעות כוזבות, מהם עוברים לשמש ולירח ומהם לשאר הדברים שיחסו אליהם אלוהות, וכולם יחטיאו את התכלית האמיתית בעבורה נוצרו.
כדי שלא תהיה בריאת המין האנושי לריק, ראה הקב"ה להורות לפניהם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון באופן שיתמו חטאים מן הארץ. ואולם בעבור זה יברא ה' חדשה בארץ להחיות את המתים שכבר מתו, מהם צדיקים גמורים מהם נביאים מהם חכמי הדור.

השורש הששי בחומר התחיה. רוצה לאמר מי ומי הקמים בתחייה.

השורש השביעי באיזה מצב יקומו המתים. מאחר שהיה הגוף האנושי משתנה תמיד, באותו אופן ומצב שהיה האדם במותו יקום בתחייתו.

השורש השמיני שהקמים בתחיה יכירו קרוביהם ואוהביהם.

השורש התשיעי שהקמים בתחיה יאכלו וישתו וישתמשו בחושיהם.

השורש העשירי שהרשעים ואנשי האומות שיקומו בתחיה יקבלו עונש גשמי בעולם הזה לעיני בני אדם ויצדיקו עליהם את הדין.

השורש הי"א שבדור התחיה תבטל מבני האדם הגאווה וכל גסות הרוח.

השורש הי"ב שבדור התחיה לא יהיו עוד מלכים ולא שרים בין בני אדם, ויהיו כולם שווים כמו שהיו בתחילת הבריאה.

השורש הי"ג שבדור התחייה יתבטלו כל מיני ע"ז וכל מיני צלמים ופסלים מן העולם, וגם אמונת ישו תתבטל כי איש הוא ולא אל.

השורש הי"ד שיהיה זמן התחייה בזמן קבוץ הגליות או קרוב אליו.

אברבנאל מביא ראיות מן הכתוב לאמונת גלגול הנפשות שנתפשטה בימיו ע"י המקובלים.

לפי דעתו מצוות יבום אין לה טעם אחר אלא מפני שנפש המת תתגלגל בגוף הבן אשר יולד מאישתו ומאחיו. גם השכל יחייב אמת זו: כי ישרים דרכי ה', וראוי שכי האיש שמת בנערותו ולא יכול לקיים כל המצוות, או איש אשר חמימת מזג גופו הביאה אותו לחטא, תתגלגל נפשו בגוף אחר להשלים את המצוות או לתקן את אשר פגם בגוף הראשון (פרוש על דברים כ"ה ה').

5/5

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

כ"ט בתשרי יום פטירת דון יצחק אברבנאל

עוד פוסטים דומים

כִּי-ה-אֱלֹקיךָ-מִתְהַלֵּךְ-בְּקֶרֶב-מַחֲנֶךָ

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל

"לָתֵת אֹֽיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ"מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל להצלחה בתפקידו נגד אויבי ישראל:👈 מוקדש לזכות כחות הבטחון המגנים על עם ישראל, שיתן להם הכח

קרא עוד
ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד
כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד