כופין אותו עד שיתן מטבע של אש

אש- זיקוקי דינור

בתחילת פרשתנו (ל, יב-יג) כתוב: "ונתנו איש כפר נפשו לה' גו' זה יתנו גו' מחצית השקל". ופירש רש"י: "הראה לו כמין מטבע של אש כו' ואמר לו כזה יתנו".

ולמה הוצרך הקב"ה להראות לו מטבע של אש? ביאר התוס' (חולין מב, א ד"ה זאת) שמשה תמה תמיהה גדולה: "מה יוכל אדם ליתן כופר נפש?", כיצד יוכל מחצית השקל לכפר על חטא העגל?!

ויש להבין כיצד תירץ הקב"ה את תמיהת משה בזה שהראה לו מטבע של אש?

הנה מצינו שהדין ב"מחצית השקל" הוא ש"כופין את מי שלא נתן, עד שיתן כו', ולוקחין עבוטו בעל כרחו" (רמב"ם הל' שקלים פ"ג ה"ט. וש"נ). ונמצא, שהכפרה – "כופר נפשו" – באה גם ע"י נתינה שאין האדם רוצה בה כלל. יתירה מזו, בקרבנות למשל, מצינו ש"כופין אותו עד שיאמר רוצה אני" (רש"י ויקרא א, ג, מתו"כ, ובכ"מ), אך בנתינה זו לא מצינו שצריך לומר אפילו "רוצה אני".

וזו הייתה תמיהת משה – איך אפשר שיכופר עוון חטא העגל ע"י נתינה שאין האדם רוצה בה כלל?

ולזאת הראה לו הקב"ה "מטבע של אש":

בכל מצב בו נמצא יהודי יש בו "אש" ("א פייערל") שהיא עצם הנשמה ("נקודת היהדות") הקשורה להקב"ה בכל מצב שיהי'. וקשר זה נמצא לא רק בעצם הנשמה אלא גם בפעולות המעשיות של האדם, כי גם פעולותיו של האדם באות מעצם חיותו – עצם הנשמה. ונמצא שכל פעולות האדם קשורות ל"אש" זו ול"נקודת היהדות" שבו.

ולכן גם אם נראה שנתינת "מחצית השקל" היא בעל כרחו ושלא ברצון היהודי, הנה האמת היא שגם נתינה כזו קשורה עם ה"אש שבנשמה", והרי היא "מטבע של אש" – מטבע שניתנה כתוצאה מפעולת עצם הנשמה. ולכן יש בכוח נתינה זו לגלות את הקשר בין היהודי והקב"ה, ולכפר אפילו על חטא העגל ר"ל.

(ע"פ לקוטי שיחות חלק ט"ז, עמ' 390 ואילך)

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב print
Print
שיתוף ב telegram
Telegram
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב pinterest
פינטראס
שיתוף ב facebook
Facebook

עוד פוסטים דומים

לימוד חסידות ללג בעומר

לימוד שיחת ל"ג בעומר, ה'תשכ"ב מאת הרבי מליובאוויטש | שיעור וידיאו עם אברהם ניסניאן, צבי וילור צידון ויוסף סגל

בס"ד שיעור לימוד ל"ג בעומר לימוד שיחת ל"ג בעומר, ה'תשכ"ב מאת הרבי מליובאוויטש | שיעור וידיאו עם אברהם ניסניאן, צבי וילור צידון ויוסף סגל לימוד מוביל

קרא עוד
תזכורת לפני חג הפסח

תזכורת לפני חג הפסח

לעשות ברכת האילנות ללמוד הלכות לפסח הגעלה, קנייה, טבילת כלים לקנות מצות שמורות לקנות יין אדום קידוש לבנה לתת קמחא דפסחא שווי סעודת חג כל 8

קרא עוד
הא לחמא עניא

בס"ד שיעור וידיאו הכנה לפסח לפי שיחה של הרבי מליובאוויטש למה מתחילים את הסדר עם "הא לחמא עניא" ומידת הביטול

שיעור חסידות לפסח שיעור הכנה לפסח לפי שיחה של הרבי מליובאוויטש למה מתחילים את הסדר עם "הא לחמא עניא" ומידת הביטול שיעור תורה בנושא הרבי מליובאוויטש

קרא עוד
תפילה למציאת הטוב

תפילה לכל בקשה

אוסף תפילות לכל בקשה, עצלות וכו מוכן לשיתוף והפצה ה' אחד הענק לי את העוז להשיל מעלי כל עצלנות ואדישות שבנפשי, אשר מעיקות על גופי האפשר

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: