אש- זיקוקי דינור

בתחילת פרשתנו (ל, יב-יג) כתוב: "ונתנו איש כפר נפשו לה' גו' זה יתנו גו' מחצית השקל". ופירש רש"י: "הראה לו כמין מטבע של אש כו' ואמר לו כזה יתנו".

ולמה הוצרך הקב"ה להראות לו מטבע של אש? ביאר התוס' (חולין מב, א ד"ה זאת) שמשה תמה תמיהה גדולה: "מה יוכל אדם ליתן כופר נפש?", כיצד יוכל מחצית השקל לכפר על חטא העגל?!

ויש להבין כיצד תירץ הקב"ה את תמיהת משה בזה שהראה לו מטבע של אש?

הנה מצינו שהדין ב"מחצית השקל" הוא ש"כופין את מי שלא נתן, עד שיתן כו', ולוקחין עבוטו בעל כרחו" (רמב"ם הל' שקלים פ"ג ה"ט. וש"נ). ונמצא, שהכפרה – "כופר נפשו" – באה גם ע"י נתינה שאין האדם רוצה בה כלל. יתירה מזו, בקרבנות למשל, מצינו ש"כופין אותו עד שיאמר רוצה אני" (רש"י ויקרא א, ג, מתו"כ, ובכ"מ), אך בנתינה זו לא מצינו שצריך לומר אפילו "רוצה אני".

וזו הייתה תמיהת משה – איך אפשר שיכופר עוון חטא העגל ע"י נתינה שאין האדם רוצה בה כלל?

ולזאת הראה לו הקב"ה "מטבע של אש":

בכל מצב בו נמצא יהודי יש בו "אש" ("א פייערל") שהיא עצם הנשמה ("נקודת היהדות") הקשורה להקב"ה בכל מצב שיהי'. וקשר זה נמצא לא רק בעצם הנשמה אלא גם בפעולות המעשיות של האדם, כי גם פעולותיו של האדם באות מעצם חיותו – עצם הנשמה. ונמצא שכל פעולות האדם קשורות ל"אש" זו ול"נקודת היהדות" שבו.

ולכן גם אם נראה שנתינת "מחצית השקל" היא בעל כרחו ושלא ברצון היהודי, הנה האמת היא שגם נתינה כזו קשורה עם ה"אש שבנשמה", והרי היא "מטבע של אש" – מטבע שניתנה כתוצאה מפעולת עצם הנשמה. ולכן יש בכוח נתינה זו לגלות את הקשר בין היהודי והקב"ה, ולכפר אפילו על חטא העגל ר"ל.

(ע"פ לקוטי שיחות חלק ט"ז, עמ' 390 ואילך)

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

כופין אותו עד שיתן מטבע של אש

עוד פוסטים דומים

עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד
כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: