כופין אותו עד שיתן מטבע של אש

כופין אותו עד שיתן מטבע של אש

בתחילת פרשתנו (ל, יב-יג) כתוב: "ונתנו איש כפר נפשו לה' גו' זה יתנו גו' מחצית השקל". ופירש רש"י: "הראה לו כמין מטבע של אש כו' ואמר לו כזה יתנו".

ולמה הוצרך הקב"ה להראות לו מטבע של אש? ביאר התוס' (חולין מב, א ד"ה זאת) שמשה תמה תמיהה גדולה: "מה יוכל אדם ליתן כופר נפש?", כיצד יוכל מחצית השקל לכפר על חטא העגל?!

ויש להבין כיצד תירץ הקב"ה את תמיהת משה בזה שהראה לו מטבע של אש?

הנה מצינו שהדין ב"מחצית השקל" הוא ש"כופין את מי שלא נתן, עד שיתן כו', ולוקחין עבוטו בעל כרחו" (רמב"ם הל' שקלים פ"ג ה"ט. וש"נ). ונמצא, שהכפרה – "כופר נפשו" – באה גם ע"י נתינה שאין האדם רוצה בה כלל. יתירה מזו, בקרבנות למשל, מצינו ש"כופין אותו עד שיאמר רוצה אני" (רש"י ויקרא א, ג, מתו"כ, ובכ"מ), אך בנתינה זו לא מצינו שצריך לומר אפילו "רוצה אני".

וזו הייתה תמיהת משה – איך אפשר שיכופר עוון חטא העגל ע"י נתינה שאין האדם רוצה בה כלל?

ולזאת הראה לו הקב"ה "מטבע של אש":

בכל מצב בו נמצא יהודי יש בו "אש" ("א פייערל") שהיא עצם הנשמה ("נקודת היהדות") הקשורה להקב"ה בכל מצב שיהי'. וקשר זה נמצא לא רק בעצם הנשמה אלא גם בפעולות המעשיות של האדם, כי גם פעולותיו של האדם באות מעצם חיותו – עצם הנשמה. ונמצא שכל פעולות האדם קשורות ל"אש" זו ול"נקודת היהדות" שבו.

ולכן גם אם נראה שנתינת "מחצית השקל" היא בעל כרחו ושלא ברצון היהודי, הנה האמת היא שגם נתינה כזו קשורה עם ה"אש שבנשמה", והרי היא "מטבע של אש" – מטבע שניתנה כתוצאה מפעולת עצם הנשמה. ולכן יש בכוח נתינה זו לגלות את הקשר בין היהודי והקב"ה, ולכפר אפילו על חטא העגל ר"ל.

(ע"פ לקוטי שיחות חלק ט"ז, עמ' 390 ואילך)

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

פנינה יומית

נכתב ע"ע מכון 'אור החסידות' אשר לא שוקט על שמריו ובשנה האחרונה העלה לאויר את פרויקט 'פנינה יומית', ביוזמתו ובסיועו הרב של הרב זושא ווילהלם זה התחיל ב15,000 מנויים המקבלים יום-יום לתיבת המייל האישית מייל ממכון 'אור החסידות' ובו פנינה יומית קצרה על פרשת השבוע או על המועד שעל הפרק, מעובד מתורתו של הרבי. "חסידים רוצים לחיות יום-יום עם וואָרט מהרבי, שהרי "התתקשרות היא ע"י לימוד תורתו", ולכן לא יתכן שיעבור יום בלי לחטוף על-כל-פנים איזה שהוא ענין מתוך תורתו של הרבי. הפנינה היומית מעניקה לכל חסיד את אותה טעימה יומית מתורתו של הרבי", אומר הרב אברהם מן שי' העומד בראש המכון. את שני ספרי 'לוח פנינה יומית' ניתן לרכוש דרך האתר המיוחד כאן, כולל אופציה למשלוח לכל רחבי העולם. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אנדרואיד לחץ כאן. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אייפון לחץ כאן. להרשמה לקבלת מייל יומי של הפנינה היומית בעברית/אנגלית, ו/או קבלת מייל שבועי של החוברת 'לקראת שבת' על הפרשה, לחץ כאן.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות