כה אלול יום בריאת העולם

כ"ה באלול – היום הראשון לבריאה

היום הראשון לבריאת העולם – כה' באלול

א' בתשרי הוא ראש השנה, ובו מתחילה ספירה של שנה חדשה לבריאת העולם, אך א' בתשרי הוא יום בריאת האדם, היום השישי לבריאת העולם, ואילו כה' באלול הוא היום הראשון לבריאת העולם (ויהי אור… יום אחד).

מדוע אם כן נקבע ראש השנה בא' תשרי (בריאת האדם) ולא ביום כה' אלול (בריאת העולם)? מכאן אנו למדים כי תכלית בריאת העולם היא האדם, אשר נבחר להיות שותף למעשה הבריאה ככתוב: "אשר ברא אלוקים לעשות" ופירשו חז"ל- "לתקן", על ידי כך שהאדם ממליך את הקב"ה על הבריאה כולה ומגלה בה את מקורה האלוקי!

שיהיה יום  של התחדשות אמיתית כמו הבריאה כולה…והכנה טובה לראש השנה…!

מוקדש לע"נ עדי חיה בת שרה ע"ה.

כה-באלול

כ"ה אלול מציינים מספר מאורעות חשובים :

יום כ"ה אלול ,יום בריאת העולם ,היום הראשון של ששת ימי בראשית שבו נברא האור -אור של חסד. כתוב שביום הזה צריך להיזהר מכעס ,להרבות בו בצדקה ,לאכול בערב וביום לחם ובשר ,ולברך את ברכת המזון בכוונה

כ'ה באלול הוא היום הראשון לבריאת העולם ובו נבראו האש והמים, השמים והארץ והאורה. יום זה נחשב ליום חשוב ויסודי, בו ברא הקב"ה את עולמו שנועד לשרת את האדם שהוא נזר הבריאה. האור שברא הקב'ה ביום הראשון, הוא אור שבעת הימים שבו צפה אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו, אולם הקב'ה עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא בביאת המשיח.

ביום זה בשנת ג' אלפים תכ'ז, סיים נחמיה בן חכליה את בניית חומות ירושלים, אותן הקים בחמישים ושניים ימים בלבד. היה זה סמוך להגעתו של נחמיה לירושלים עם סיום בניית בית המקדש השני, והוא נחרד לגלות את החומה ההרוסה שהקיפה את ירושלים וגרמה לחוסר ביטחון בעיר. במבצע בזק, הצליח נחמיה להקים חומה מבוצרת ואיתנה שהקיפה את ירושלים כולה והעמיד חיץ לאויבים שביקשו להרע לתושביה. הפועלים עבדו במסירות, כאשר ידם האחת עוסקת במלאכת הבניין והשנייה אוחזת כלי מלחמה לקדם את פני האויב. סגולתו של יום זה מנעה את הפור שהפיל המן בשושן הבירה כ-25 שנה קודם לכן, כדי למצוא יום מתאים להשמיד בו ח'ו את כל היהודים, ויום זה, שבו חוזקה ירושלים, לא נמצא ראוי בעיניו לבצע בו את זממו.

יום זה הוא יום ההילולה של רבי אלעזר בן רשב"י, אולם אין מקור למנהג זה והמקור היחיד הוא דברי חז"ל שבערב יום הכיפורים הובא למנוחות במערת אביו. ייתכן שהטעות נבעה מכך, שהספרדים נהגו להתכנס פעמיים בציון הרשב"י ולסיים את ספר הזוהר, ואחד המועדים היה בכה באלול שבו היו עורכים סעודה גדולה.

יום זה הוא יום ההילולה של רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב (מכונה המגיד מזלוטשוב). (ה'תפ"ו – כ"ה באלול ה'תקמ"א) מתלמידי הבעל שם טוב והמגיד ממזריטש שהיה קדוש עליון .

יום פטירת אחיו של הרבי מליובאוויטש רבי דובער שניאורסון שנרצח בשואה הרבי היה אומר קדיש ביום זה . אנא הדליקו נר נשמה לזכרו.

יום פטירת הצדיק רבי אהרון אבוחצירא (דודו של בבא סאלי )בנו של הקדוש האביר יעקב שקבור במרוקו.הדרך לקברו מאוד קשה ומעטים זוכים להגיע לקברו.

מתפלל בשדה

סגולות ל כה אלול

הבן איש חי' מביא בספרו 'לשון חכמים' סגולה נפלאה ללילה זה, המסוגל לגרש עין רעה מהבית ולשמירה ממזיקים: יש להימנע מכעס,להרבות בצדקה,איסור להתענות,לאכול לחם ובשר ולברך ברכת מזון בכוונה

כה באלול מדליקים בלילה 5 נרות ,כנגד 5 פעמים שנזכרת המילה "אור".(מלבד הנרות לצדיקים) בבריאה של היום הראשון ביום ,קוראים את הפסוקים של בריאת העולם ביום הראשון (מהספר חומש בראשית )וממשיכים כל יום לקרוא את הפסוקים של בריאת של אותו היום עד ליום השביעי (ב' ראש השנה)

5 נרות, כנגד 5 אורות החסדים שמתגלים ביום זה. כך תבצעו את הסגולה:קודם הדלקת הנרות יש לומר את הפסוקים הבאים: "ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור", "אלוקים השיבנו והאר פניך ונושעה", "אלוקים יחוננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה", "קל ה' ויאר לנו אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח", "כי אתה תאיר נרי ה' אלוקי יגיה חשכי", "כי עמך מקור חיים באורך נראה אור" ו"בית יעקב לכו ונלכה באור ה'".לאחר מכן יש להדליק 5 נרות, ולומר את התפילה הבאה: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתרחם עלי ועל אשתי ובני, ותעמידנו בקרן אורה, ותאיר לנו בפנים מאירות, באור פני מלך חיים, ותתן לנו זרע קודש בנים צדיקים, חכמים ונבונים בתורה. תמימים וישרים וטובים, ותרחמנו ותחיינו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה טובה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמים, חיים שתמלא משאלות ליבנו לטובה לעבודתך. ויהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתקיים בנו את הברכות אשר ציווית את אהרן ואת בניו לאמור כה תברכו את בני ישראל אמור להם יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחונך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום".זמן הדלקת הנרות הוא עת רצון גדול מאוד, וראוי לבקש מאת השם שיאיר את חשכת הגלות ויגאל את עמו ישראל ברחמים ובמידת החסד.כמו כן, ראוי לקרוא מספר בראשית את החלק בבריאה שנברא ביום הראשון (בראשית פרק א' פסוקים א'–ו'): בְּרֵאשִׁית, בָּרָא אלוקים אֵת הַשָּׁמַיִם, וְאֵת הָאָרֶץ. וְהָאָרֶץ, הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ, וְחֹשֶׁךְ, עַל-פְּנֵי תְהוֹם; וְרוּחַ אלוקים מְרַחֶפֶת עַל-פְּנֵי הַמָּיִם. וַיֹּאמֶר אלוקים יְהִי אוֹר; וַיְהִי-אוֹר. וַיַּרְא אלוקים אֶת-הָאוֹר, כִּי-טוֹב; וַיַּבְדֵּל אלוקים בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ. וַיִּקְרָא אלוקים לָאוֹר יוֹם, וְלַחֹשֶׁךְ קָרָא לָיְלָה; וַיְהִי-עֶרֶב וַיְהִי-בֹקֶר, יוֹם אֶחָד.

על פי הקבלה ,ביום הזה מתקנים את אשר פגמנו בספירת החסד. ובעת הדלקת הנרות אפשר לבקש את כל הבקשות ! זכות הצדיקים והיום הקדוש הזה תעמוד לזכותנו לקראת השנה החדשה הקרבה ובאה עלינו לטובה,אמן !

5/5

תגובה אחת

 1. הערב ומחר יום כ"ה באלול יום בריאת העולם 🌍קראו עד הסוף לסגולה המובאת ליום זה,ראוי לציין שיום זה הוא גם : ✨הילולת רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי ❗מנוחתו כבוד במירון. ✨הילולת רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב! מגדולי תלמידי הבעל שם טוב והמגיד ממזריטש.
  ✨ הילולת רבי דוד הלברשטאם ✨הילולת רבי אהרן אבוחצירא, קבור באגויים – מרוקו ✨הילולת הרבנית ש'ורקה מריבניץ !! מנוחתה בהר הזיתים.זיע"א …. הדליקו נרות לצדיקים ,ולאחר מכן בצעו את הסגולה 🕯✨🙏נתחיל בזה שבספר 'אשי ישראל' מובא כי יום זה הוא יום מיוחד ויש להיזהר בו ולקדשו ביותר. ביום גדול זה ראוי להיזהר ביותר ממידת הכעס; להרבות בצדקה; אסור להתענות וראוי לאכול לחם ובשר, לאכול מיני מתיקה ולברך ברכת המזון בכוונה.✨🙏אדמו"ר הריי"צ סיפר, שחסידים הראשונים היו לומדים בכ"ה באלול בפרשת בראשית את הפסוקים העוסקים במעשי הקב"ה ביום הראשון של בריאת העולם, בכ"ו באלול את הפסוקים העוסקים ביום השני, וכן הלאה. כוונת הדברים הייתה לגרום לעצמם להפנים שגם ענינים הבאים מלמעלה באופן של אתערותא דלעילא כמו בריאת העולם, צריך להיות קשור עם עבודת השם. 💥סגולה מיוחדת מאת ה'בן איש חי': להדליק באור לכ"ה באלול (הערב) 5 נרות, כנגד 5 אורות החסדים שמתגלים ביום זה. כך תבצעו את הסגולה:

  קודם הדלקת הנרות יש לומר את הפסוקים הבאים: "ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור", "אלוקים השיבנו והאר פניך ונושעה", "אלוקים יחוננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה", "קל ה' ויאר לנו אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח", "כי אתה תאיר נרי ה' אלוקי יגיה חשכי", "כי עמך מקור חיים באורך נראה אור" ו"בית יעקב לכו ונלכה באור ה'".

  לאחר מכן יש להדליק 5 נרות, ולומר את התפילה הבאה: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתרחם עלי ועל אשתי ובני, ותעמידנו בקרן אורה, ותאיר לנו בפנים מאירות, באור פני מלך חיים, ותתן לנו זרע קודש בנים צדיקים, חכמים ונבונים בתורה. תמימים וישרים וטובים, ותרחמנו ותחיינו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה טובה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמים, חיים שתמלא משאלות ליבנו לטובה לעבודתך. ויהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתקיים בנו את הברכות אשר ציווית את אהרן ואת בניו לאמור כה תברכו את בני ישראל אמור להם יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחונך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום".

  זמן הדלקת הנרות הוא עת רצון גדול מאוד, וראוי לבקש מאת השם שיאיר את חשכת הגלות ויגאל את עמו ישראל ברחמים ובמידת החסד.

  כמו כן, ראוי לקרוא מספר בראשית את החלק בבריאה שנברא ביום הראשון (בראשית פרק א' פסוקים א'–ו'): בְּרֵאשִׁית, בָּרָא אלוקים אֵת הַשָּׁמַיִם, וְאֵת הָאָרֶץ. וְהָאָרֶץ, הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ, וְחֹשֶׁךְ, עַל-פְּנֵי תְהוֹם; וְרוּחַ אלוקים מְרַחֶפֶת עַל-פְּנֵי הַמָּיִם. וַיֹּאמֶר אלוקים יְהִי אוֹר; וַיְהִי-אוֹר. וַיַּרְא אלוקים אֶת-הָאוֹר, כִּי-טוֹב; וַיַּבְדֵּל אלוקים בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ. וַיִּקְרָא אלוקים לָאוֹר יוֹם, וְלַחֹשֶׁךְ קָרָא לָיְלָה; וַיְהִי-עֶרֶב וַיְהִי-בֹקֶר, יוֹם אֶחָד. מאחלת לכם כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה תודה לכל מי שמגיב,משתתף ,משתף,שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה מאהבה לשם יתברך ❤
  💎💎 לעילוי נשמת 💎💎רבי עמרם חכם מויאל זצל בן אסתר ע״ה,לע'נ נורי אפרים בן שמחה ,לע'נ מירית אביטל בת תקווה , סלעית הדסה בת מלכה הי"ד, לע'נ לעזיז דדון
  בן פרחה.
  🌿ולהבדיל 🌿לרפואת רבי משה מויאל שליט"א בן אסתר ,רבי עמוס גואטה שליט"א בן פורטונה,רבי משה בן פהימה,רבי שמעון טובול בן שמחה ,שרה שטרנה בת לאה,חיים בן איזולדה אל נא רפא נא להם 🙏

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

כ"ה באלול – היום הראשון לבריאה

עוד פוסטים דומים

בעשרת ימי התשובה, אז התשובה נעלית יותר

בעשרת ימי התשובה, אז התשובה נעלית

על ידי תשובה מתכפרים הזדונות ונהפכים לזכויות. אולם, בעשרת ימי התשובה, אז התשובה נעלית יותר והחטאים מתכפרים ביתר שאת. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב הלך ברחוב ופגש

קרא עוד
רוצה גשמיות? בוא אל הקודש

רוצה גשמיות? בוא אל הקודש

רוצה גשמיות? בוא אל הקודש תיכף ליציאת הכהן־גדול מקודש הקדשים ביום הכיפורים, היה מתפלל "תפילה קצרה", ותוכנה – בקשה עבור עניניהם הגשמיים של ישראל, פרנסה בהרחבה

קרא עוד