לשון הרע

על הפסוק "ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות" (כז, א) כתב רש"י שהטעם לזה שכהו עיני יצחק הוא "כדי שיטול יעקב את הברכות".

ולכאורה תמוה, הרי כדי שיטול יעקב את הברכות הי' הקב"ה יכול לגלות ליצחק שעשו הוא רשע, ובפרט שיצחק ידע ש"אין דרך עשו להיות שם שמים שגור בפיו" (רש"י כז, כא), וכבר הי' חשוד אצלו, וא"כ הי' הקב"ה כבר יכול לגלות לו את כל האמת על רשעת עשו, ובמילא הי' מברך את יעקב במקומו, ומדוע הי' צריך הקב"ה להכהות את עיני יצחק?

אלא שמזה רואים עד כמה יש להתרחק מלשון הרע, שמוטב הי' להכהות את עיני יצחק, ומצד זה הי' "כלוא בבית" וחשוב "כמת" (רש"י ויצא כח, יג) במשך שאר חמישים ושבע שנות חייו, ובלבד שלא לומר לשון הרע על עשו, אף שהי' ישראל מומר (ראה קידושין יח, רע"א).

ואם בעשו כך, עאכו"כ שכן יש ליזהר בנוגע לכל אחד ואחד מישראל.

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ' 215 ואילך)

לעילוי נשמת

יהודית בת נחום זלמן הלוי ע"ה

קליין

נלב"ע כ"א מרחשוון

נדפס ע"י בני משפחתו שיחיו

5/5

תגובה אחת

 1. 14 הלכות לשון הרע-דיבור לתועלת🗣 לפרשת מצורע

  "כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרא לאשורה על בוריה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. והנה הלכה זו היא חכמתו ורצונו של הקב"ה… הרי כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה כהלכה הערוכה במשנה או גמרא או פוסקים, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחכמתו של הקב"ה… והוא יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופנה
  (ספר התניא)

  הלכות לשון הרע-דיבור לתועלת🗣
  📌ללמוד את ההלכות-📖 כדי להבדיל בין דיבור אמיתי לתועלת לבין דיבור שאינו לתועלת אלא הוא נסיון להצדיק לשון הרע,יש צורך ברגישות רבה,ובידיעת ההלכות.

  📌7 תנאים לפני שמדברים-🤐 החפץ חיים מונה מספר תנאים הנדרשים להגדרת דיבור כדיבור לתועלת אשר לא ייחשב לשון הרע,ונפרט עליהם בהמשך.

  📌לא להכשל בלשון הרע-🤫 צריך ללמוד היטב את התנאים האלו אשר נעסוק בהם בהמשך המתירים דיבור מסויים כדיבור לתועלת לפני שמחליטים לאמר אותו כדי שלא להסתכן בדיבור לשון הרע.

  📌להתייעץ עם רב-📞 כל החלטה שגויה בעניין עלולה להביא לנזק בלתי ניתן לתיקון,לכן רצוי מאד לפני שמדברים להתייעץ עם רב מוסמך.

  מהו דיבור לתועלת❓🤔
  1️⃣ לסייע לאדם שעליו מדברים כגון לדבר עם אדם אחר על מגרעותיו של יוסי כדי לסייע ליוסי לשפר מידותיו.

  2️⃣לסייע לאנשים המושפעים לרעה מהתנהגותו של אותו אדם: א. להגיש עזרה למי שנפגעו ממנו פיזית נפשית או כלכלית. ב. להגן על אנשים מפגיעתו של אדם זה להבא וכן להזהיר אנשים שעתידים להכנס איתו לשותפות עסקית או חברתית והם אינם חושדים בדבר.

  3️⃣ לשים קץ למחלוקת שבה מעורב אותו אדם והיא מאיימת לפלג את הציבור.

  4️⃣ לסייע לאחרים ללמוד משגיאותיו של אותו אדם.

  📌7 תנאים לפני שמדברים-🧏🏻‍♂ לא מספיק שהמצב יוגדר כשייך לאחד מארבעה סוגי הדיבור לתועלת שהצגנו לעיל. אלא חייבים להתקיים לא פחות משבעה תנאים לפני שיהיה מותר לומר דבר ביקורתי על פלוני

  📌תנאי 1- מקור ראשון-אסור בהחלט לומר משהו מכריע על אדם על סמך ידיעות ששמענו מאדם אחר. אלא רק על מידע יסודי ממקור ראשון.

  📌תנאי 2- לנתח את הנתונים היטב- גם כשאדם היה עד להתנהגות של אדם שלכאורה נראית לו התנהגות בלתי נאותה,אסור לו להיות פזיז לשפוט את המעשה,וצריך לבדוק היטב-היטב את כל הנתונים לפני שמחליטים שמבינים את המצב,וכן חשוב לדעת היטב את ההלכות שקשורות לנושא לפני שמחליטים שהאדם אכן עשה עברה.

  📌תנאי 3- להוכיח את האדם לפני שמדברים עליו-
  לפני שמדברים(דיבור לתועלת) עם אחרים בגנותו של פלוני, חייבים קודם כל לנסות להוכיח את האדם שעשה עברה ולשכנע אותו לשפר את מעשיו, לפני שמכניסים אדם אחר לתמונה.
  אך אם השיחה איתו עלולה להקשות,ולמנוע את השגת התוצאה הרצויה,לא חייב.

  📌תנאי 4- חובת הדייקנות- נכון שיש מקום להתיר לספר גנות כשמכוונים לתועלת, אך אין כל הצדקה להוצאת שם רע. לכן אסור לאדם להגזים או לשנות את העובדות אפילו כשהוא מכוון לתועלת.

  📌תנאי 5- שיתכוון רק לתועלת-המספר חייב להיות בטוח שכוונתו היחידה היא אך ורק לתועלת,ואם הוא יודע שבעמקי ליבו הוא מתענג על הטלת הדופי בחוטא,אסור לו לדבר,למרות שאין כל דרך אחרת להשגת המטרה הרצויה.
  אסור ליהנות מסיפור גנאי,אפילו כשמתכוונים לתועלת.

  📌 תנאי 6- אפשרות אחרת- אם קיימת דרך אחרת כל שהיא,שבאמצעותה אפשר להמנע מלדבר בגנותו של אדם,ולהגיע לתוצאה הרצויה גם מבלי לדבר בגנותו,חייבים לנקוט באותה דרך.

  📌תנאי 7- תועלת חיובית- ההיתר לספר לשון הרע לתועלת,הוא כאשר מכוונים לתועלת חיובית,אך אסור לספר דברים שיכולים לגרום נזק,גם כשמכוונים לתועלת,לכן במקרה כזה יש לברר את ההלכה ולומר רק מה שמותר.

  📌סיכום 4 מטרות, 7 תנאים שיהיה מותר לדבר בגנותו של אדם כשמכוונים לתועלת.

  📌4 מטרות:
  1) כשהכוונה לעזור לאותו אדם.
  2) כשהכוונה לעזור למי שנפגע מאותו אדם.
  3)להשקיט מחלוקת.
  4) שאחרים ילמדו משגיאותיו של אותו אדם.

  📌7 תנאים לפני שמדברים:
  1)מידע ממקור ראשון ובירור יסודי.
  2)לבדוק ולברר אם אכן נהג לא כהלכה.
  3) נעשה נסיון להוכיח אותו,אך הוא מסרב להיטיב את דרכיו.
  4)הדברים שיאמרו יהיו אמיתיים ומדוייקים,ולא להגזים יתר על המידה.
  5)כוונתו תהיה אך ורק לתועלת ולא לתענוג.
  6)אין כל דרך אחרת להשגת המטרה הרצויה.
  7)אמירת הדברים לא תגדיל יותר מדי את הנזק לזה שמדברים עליו.

  הלכות לשון הרע ורכילות🤫
  📌מספר השומעים-👨‍👨‍👧‍👧 ככל שגדול מספר השומעים של לשון הרע והרכילות שהאדם מספר. כך גדל עוונו.

  📌איסור שמיעת לשון הרע-👂🏻 לשון הרע הוא מעשה ירוד שאינו הולם את צלם האלוקים שבו נברא האדם,אבל לא רק דיבור לשון הרע אלא כך הדבר גם לגבי שמיעת לשון הרע מאדם אחר.

  📌מקור בתורה-📜 מקור האיסור לשמוע לשון הרע בתורה שנאמר: "לֹא תִשָּׂא שֵׁמַע שָׁוְא" (שמות כג א).

  📌לשמוע בלי לקבל-🫣 על פי החפץ חיים עצם השמיעה של דברי לשון הרע בשעה שאומרים אותם-גם מבלי לקבל אותם היא עבירה.

  ✨ מצוה להפיץ! 📲
  תָּנָא דְּבֵי אֵלִיָּהוּ זָכוּר לְטוֹב:
  כֹּל הַשּׁוֹנֶה הֲלָכוֹת בְּכֹל יוֹם – מֻבְטָח לוֹ שֶׁהוּא בֶן הָעוֹלָם הַבָּא!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

יש להתרחק מלשון הרע אפילו על עשו

עוד פוסטים דומים

ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד
כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד