יג’ טבת – קצרצרים | "יעקב אבינו לא מת" | סדום והמשיח

יג’ טבת – קצרצרים | "יעקב אבינו לא מת" | סדום והמשיח

להתחבר לנשיא

הכוונה ב"יעקב אבינו לא מת" היא לחיים נצחיים גם בגשמיות. כדברי רש"י שרק "נדמה להם שמת, אבל חי היה". וכפי שאומר ה"אור החיים" שיעקב אינו נחשב כמת אלא רק כנרדם וישן.

כשם ש"יעקב אבינו לא מת", כן הדבר לגבי נשיא דורנו, שהוא ממשיך בחיים נצחיים ללא שום שינוי. שהרי המילה נשיא היא ראשי תיבות של המילים: "ניצוץ של יעקב אבינו". וכפי שהודגש כמה פעמים שבדורנו במיוחד עוברים לחיים הנצחיים של הגאולה ללא הפסק בינתיים.

אצל נשיא הדור הדברים מתקיימים בפשטות. וכאשר אנשי הדור מתקשרים ומתבטלים אליו, נפעל הדבר גם אצלם,   וכולנו מגיעים מיד לחיים הנצחיים גם בפשטות בגאולה השלמה.

(ע"פ דבר מלכות ש"פ ויחי תשנ"ב סעיף י"ב)

סדום והמשיח

על הפסוק בתהילים "מצאתי דויד עבדי", נאמר במדרש: "היכן מצאתי אותו – בסדום!". דויד עבדי הוא כינוי למלך המשיח, שמזרעו של דויד. מה למלך המשיח ולסדום?

אלא שסדום מייצגת עולם של פירוד ופילוג בו כל אחד נבדל וחי רק לעצמו. בלשון החסידות נקרא עולם כזה בשם 'תוהו'. עולם בו הארות אלוקיות שונות לא מצליחות להתמזג זו עם זו ולכן שורר שם תוהו ובוהו.

בדברי חז"ל כי המשיח נמצא כביכול  ב'סדום' התכוונו שהמשיח ישכיל להשתמש בעוצמות הכבירות של עולם התוהו ולהשכין שלום ביניהן.

הוא יצליח לתעל את האורות הגבוהים של תוהו למסגרות מסודרות ומתוקנות ולהפיק מהן את מרב התועלת הרוחנית לגאולה השלמה.

(ליקוטי שיחות, כרך לה, פרשת וירא)

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק כנסו לקרוא חוויות של מטיילים המלונית של צבי בניו יורק נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

אריה קדם

הרב אריה (ארי) קדם הוא רב בית הכנסת "בית דוד ורפאל" לצעירים בשיכון חב"ד לוד, ר"מ בישיבת תומכי תמימים לוד ועורך השבועון "הגאולה מעניין ועכשווי".

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות