תשעה באב צום קל ומועיל ברכה

ט באב

לקראת 9 תשעה באב צוות מרכז ניו יורק מרכז מספר דברי תורה. שנוכל להבין את המהות של היום צום הזה.

רבי שלום נח ברזובסקי זצ"ל שנפטר ב ז באב תש"ס 2000. המכונה ה"נתיבות שלום". הוא היה אדמו"ר חסידי של חצר קטנה (האדמו"ר מסלונים), אבל ספריו הפכו פופולאריים במגזרים רבים. הנה 3 משפטים שכתב, לקראת תשעה באב:

 1. "אנחנו לא מתאבלים על מה שהיה ואיננו, שכן עם ישראל אינו שומר זיכרונות-עבר, אם הם לא קשורים להווה ולעתיד. משמעות האבלות היא אי ההשלמה עם ההווה ורצון לתקנו"
 2. "יש בחיים שני סוגי בכי – בכי של ייאוש ושבירה ובכי של תקווה. הבכי שלנו על החורבן הוא בכי של תקווה, לא על שחלף אלא על שיהיה".
 3. "כבר אמר רבי משה מקוברין: הדבר הגרוע ביותר הוא שהאדם משלים עם מצבו".
שעה וידיאו – הרב שניאור אשכנזי, פרשת ואתחנן • למה להתפלל אם לא נענינו? בעקבות תחנוני משה

הלכות 9 באב:

צום
הלכות תשעה באב מתחיל מדקה 14:30

בס"ד ערב ט' באב שחל בחול!

א. מתפללים תפילת מנחה מוקדמת (מנחה גדולה), כדי להספיק לסעוד סעודה מפסקת עד סמוך לשקיעה.

ב. זמן השקיעה הוא משתנה בהתאם למדינה והעיר, ניתן לבדוק כאן.

דיני סעודה מפסקת

ג. גם אדם הפטור מן הצום (על פי הוראת חכם), חייב בסעודה מפסקת, אף שאוכל כהרגלו בצום ט' באב.

ד. אין לאכול בסעודה המפסקת יותר מתבשיל אחד, כדי להראות סימן אבל על חורבן בית מקדשינו.

ה. תבשיל אחד נקרא מה שדרך לבשלו כל השנה בסיר אחד, כגון שקשוקה, מרק ירקות, מג'דרה וכדו' אף שמעורב בכמה מינים יחד.

ו. מה שאין דרך לבשל כל השנה בצירוף בסיר אחד, אין לבשלו לצורך סעודה מפסקת, כגון שרוצה להוסיף למרק אורז, או עדשים.
או לבשל אורז עם תפוחי אדמה יחד וכדו' כדי להרבות מינים לצורך שביעה.
דבר זה אסור מצד 'שני תבשילים' כיוון שבמשך השנה אינו נוהג לאוכלם כך.

ז. גם אותו תבשיל בשני סירים שונים, כגון שני סירי אורז, האחד קשה והאחד רך, או האחד עם תיבלון כזה והשני עם תיבלון אחר, או ביצה קשה וביצה רכה.. אסורים מטעם 'שני תבשילים'.

ח. אם מבשל עוד סיר עם אותו תבשיל בדיוק מהסיבה שסיר אחד אינו מספיק לבני הבית, שני הסירים נחשבים לתבשיל אחד ומותרים באכילה.
רק שלא יערים לעשות כבסעיף ז'.

ט. דברים כבושים כגון זיתים, מלפפון חמוץ, או 'חמוצים', אינם נחשבים כעוד תבשיל מטעם 'כבוש כמבושל', ולכן מותרים באכילה יחד עם תבשיל העיקרי.

י. גבינות וכדו' שעוברים פיסטור בחום גבוה, מן הדין אינם נחשבים תבשיל ומותרים באכילה בנוסף לתבשיל העיקרי.
יש מחמירים בגבינה שנחשבת למבושלת.

יא. קפה או תה או שאר משקאות חמים, ראוי להימנע מלשתותם עם הסעודה מפסקת או בסופה.
אמנם מי שרגיל בכך וזה מקל לו על התענית מותר.

יב. כל מיני המאפה כגון..לחם, עוגות, לחמניות (רגילות/מתוקות) מותרים באכילה בנוסף לתבשיל.
רק יש להימנע מלאכול קוראסונים וכדו' לתענוג, רק לצורך שביעה.

יג. סלטים חיים מותרים חופשי.

יד. שתייה קרה מותרת חופשי, רק לא יתענג על משקאות מתוקים.
לכתחילה כדאי רק מים למי שיכול.

טו. פירות/ירקות חיים, מותרים חופשי.

טז. דגים מותרים באכילה מן הדין, אך נהגו להחמיר לא לאוכלם בסעודה מפסקת.

יז. נקניק או בשר פרווה, כגון העשויים מסויה וכדו', מותרים באכילה בסעודה מפסקת.

יח. בסעודה מפסקת המנהג לשבת על גבי הקרקע, רק לתת בגד או משהו שחוצץ בינו לבין הריצפה.

 • מי שהוא זקן או חלש מותר לשים כרית תחתיו.
 • אם אינו מספיק לו יוכל כסא שנמוך מ 24 ס"מ.
 • אם אינו מספיק לו ישב על כיסא רגיל, רק ישנה מהמקום הקבוע שלו.

יט. לא יושבים לאכול 3 אנשים יחד כדי לא להתחייב בזימון.
בדיעבד ששכחו וישבו, מזמנים אחר הסעודה.

כ. אין צורך לחלוץ הנעליים לנעלי בד (או גומי המותרים בט' באב), בשעת הסעודה, אלא רק אחר השקיעה.

כ. מי שרק אמר בליבו שאינו אוכל יותר אחר סעודה המפסקת, מותר להמשיך באכילה.
אמנם מי שהוציא בפיו שסיים לאכול עד התענית, אסור באכילה.
ורק אם יעשה התרת נדרים, יוכל להמשיך לאכול/לשתות, עד כמה דקות לפני השקיעה.

כא. מי ששותה מים לאחר סיום הסעודה וברכת המזון, כדי להרוות גופו בנוזלים, אם אינו צמא אינו מברך עליהם.
ורק אם מרגיש עדיין צמא אחר שבירך ברכת המזון יברך 'שהכל'.

כל הדינים הנ"ל נאמרו לעצם הסעודה מפסקת שכל אחד קבע לעצמו שזו סעודתו האחרונה לפני הצום, אמנם לפני סעודה זו במשך כל היום, מותר לאכול כמה תבשילין שרוצים ואין כלל הגבלה, למעט בשר ועוף שכבר לא אוכלים מר"ח אב.

אין אומרים תחנון מחר בתפילת המנחה, כיוון שט' באב נקרא מועד.
ודינו כמנחה של ערב יום טוב.

עד כאן דיני ערב ט' באב שחל בחול.

יהי רצון שהקב"ה יהפכהו לששון ושמחה כמאמר הכתוב.
וכל ההלכות שכתבנו יהיו רק להלכה אך לא למעשה🙏🏼.

ברוכים תהיו!

הלכות תשעה באב שחל בשבת

דיני תשעה באב שחל במוצ"ש🕍

הכלל הוא שאין אבלות בשבת, ולכן נוהגים לענג את שבת חזון ככל שבת. ואפילו אם שבת חזון בערב תשעה באב או שתשעה באב עצמו חל בשבת והצום נדחה ליום ראשון, בשבת שלפני הצום אוכלים בשר ושותים יין ומעלים על השולחן אפילו כסעודת שלמה בשעתו, וכן שרים שירי שבת כרגיל, שאין אבלות בשבת.
וכן כששבת בר-מצווה נופלת בשבת חזון, חתן בר המצווה עולה לתורה ועושים לו קידוש ושמחה כמקובל בכל השבתות. וכן כשנולד בן זכר עורכים מסיבת "שלום זכר" כרגיל.
ואף שככלל אין נוהגים אבלות בשבת, מכל מקום היו באשכנז שנהגו מקצת מנהגי אבלות, בעניין הלבוש והרחצה לקראת שבת חזון. וזאת מפני שכל מנהגי האבלות על החורבן מתחילים לפי מנהג אשכנז מראש חודש אב, וממילא יוצא ששבת חזון נופלת בתוך ימי האבלות. אבל למנהג הספרדים רוב מנהגי האבלות נוהגים רק בשבוע שחל בו תשעה באב, וממילא יוצא שלמנהג ספרדים שבת חזון אינה בשבוע שחל בו תשעה באב ואין בה שום מנהגי אבלות.

📌 לבושי השבת : רבים באשכנז נהגו להשאר בשבת חזון עם בגדי החול, וכן כתב הרמ"א (תקנא, א). אבל כמה מגדולי אשכנז חלקו על מנהג זה, משום שאין להראות סימני אבלות בשבת. וכיום המנהג הרווח בקרב יוצאי אשכנז ללבוש לכבוד שבת חזון בגדי שבת מכובסים כבכל שבת. ויש שאין לובשים בגד אחד מבגדי השבת, כמו למשל את העניבה, כדי לבטא את הצער שבתקופה זו (מ"ב תקנא, ו). ולמנהג הספרדים נהגו תמיד ללבוש בשבת חזון בגדי שבת כרגיל.

📌 רחצה : לכבוד שבת מתרחצים כרגיל בסבון ושמפו, אלא שהאשכנזים שנמנעים מרחיצה של תענוג כבר מראש חודש, מתרחצים לכבוד שבת במים פושרים. ולמנהג ספרדים שנמנעים מרחיצה של תענוג רק בשבוע שחל בו תשעה באב, אפשר להתרחץ לקראת שבת חזון במים חמים כרגיל.

📌 גילוח : רבים מיוצאי אשכנז נוהגים שלא להתגלח בכל שלושת השבועות, ואף למקילים להתגלח לקראת שבתות שבשלושת השבועות, לקראת שבת חזון אסור להתגלח. ולמנהג ספרדים, מותר להתגלח לקראת שבת חזון. וגם כששבת חזון סמוכה לתשעה באב מצד הדין מותר לפי מנהג ספרדים להתגלח לקראת שבת, והמחמיר שלא להתגלח תבוא עליו ברכה.

בין השבת לכניסת הצום ישנו זמן ביניים, שבו עדיין לא יצאה השבת ומנגד כבר חלים איסורי צום תשעה באב. וזאת מפני שספק בידינו אימתי נגמר היום, בשקיעת החמה או בשעה שיוצאים הכוכבים, ואם כן הזמן שבין שקיעה החמה, הוא ספק יום ספק לילה, ונקרא "בין השמשות". ולכן השבת נמשכת עד אחר צאת הכוכבים, ועוד כמה דקות, כדי לקיים מצוות תוספת שבת. ובאותו הזמן אסור לעשות דבר שייראה כמנהג אבלות, שאין אבלות בשבת. ומנגד, משעת שקיעת החמה נמנעים מדברים שאינם הכרחיים מצד השבת, כגון אכילה, שתייה, רחיצה וסיכה. ומי שהתפנה בבין השמשות, כשיצא יטול ידיו כרגיל.


📌סעודה מפסקת בשבת-🍽️ בדרך כלל,בכל שנה,בסעודה המפסקת בערב תשעה באב,אסרו חכמים לאכול שני תבשילים,אך השנה כשחל הצום במוצאי שבת,כלל הוא שאין אבלות בשבת.לכן בסעודה שלישית אוכלים כבכל שבת, וכן מזמרים שירי שבת ואוכלים בשר ושותים יין ומעלים על השולחן אפילו כסעודת שלמה בשעתו.

📌עד מתי אוכלים?🤔 יש לסיים את האכילה והשתייה בסעודה שלישית קודם השקיעה.

📌תפילת ערבית במוצאי שבת– ראוי להכריז בבתי הכנסת ולהודיע לציבור שתפילת ערבית במוצאי שבת שחל בו תשעה באב,תהיה רק לאחר חצי שעה מזמן שקיעת החמה,ולא קודם,ובכך תהיה אפשרות לקהל להחליף בגדי שבת בבגדי חול ולהחליף לנעליים שלא עשויות מעור כ20 דקות לאחר השקיעה,ויבואו להתפלל בליל תשעה באב,במוצאי שבת בבגדי חול ובמנעלים המותרים.

כיוון שיצאה השבת החל הצום ואי אפשר להבדיל על היין, לפיכך ההבדלה על הכוס נדחית עד לאחר סיום צום תשעה באב. אבל את ההבדלה שבתפילת ערבית – "אתה חוננתנו" כמובן שאומרים. ויש אומרים שטוב שנשים יתפללו ערבית במוצאי שבת זה כדי שיבדילו ב"אתה חוננתנו", ומי שאינה מתפללת תאמר "ברוך המבדיל בין קודש לחול" ואז תוכל לעשות מלאכות (מ"ב תקנו, ב).

בנוסף לכך מברכים על הנר במוצאי שבת, מפני שברכת הנר אינה תלויה בכוס היין, אלא היא הודאה על בריאת האש שנתגלה לאדם במוצאי שבת. ונוהגים לברך עליו אחר סיום תפילה ערבית לפני קריאת איכה שאז מדליקים נרות. וגם נשים מברכות על הנר. מי שהשתהה ולא ברך על הנר בתחילת הלילה יכול לברך כל הלילה, שכל הלילה של מוצאי שבת הוא זמן ברכת הנר.
בסיום הצום, לפני שאוכלים ושותים, צריך להבדיל על הכוס, ומברכים שתי ברכות, על הגפן והמבדיל. אבל אין מברכים על הבשמים ועל הנר.

הלכות צום ט' מנחם אב

🔴 מכניסת הצום עד צאתו אסורים הדברים הבאים. רחיצה. סיכה. נעילת נעלי עור. יחסים בין גבר ואישה. לימוד תורה. שאילת שלום ושמיעת כלי זמר שירים וכ'ו.

🔴 איסור אכילה ושתייה – אסור לאכול ולשתות.

🔴 רחיצה – אסור להתקלח בתשעה באב. לשטוף פנים. לצחצח שיניים. כל זה אסור! בבוקר נוטלים ידיים עד סוף אצבעות.

🔴 סיכה – אסור להתאפר בתשעה באב לשים קרמים בושם דורדורנט ומוצרי טיפוח על הגוף וכ'ו.
כל זה אסור.

🔴 נעילת נעלי עור אסורים בתשעה באב. גם דמוי עור אסור. לובשים רק נעלי בד או גומי. עדיף
כפכפים שלא מעור כמובן.

🔴 יחסי אישות – יחסים בין בעל ואישה אסורים בתשעה באב.

🔴 לימוד תורה אסור בתשעה באב. אסור ללמוד בו הלכות גמרא קריאת תהילים משנה נשמת כל חי שיר השירים וכ'ו. כל זה אסור.. מה כן מותר..? רק דברים שקשורים לחורבן או לאבלות. כמו הלכות אבלות שבעה הלכות קבורה וכ'ו..

🔴 שאילת שלום אסורה בתשעה באב.. לשאול מה קורה מה נשמע מה חדש וכ'ו. לכן שאדם ביום יום שהוא עצוב שואלים אותו למה אתה עצוב כמו בתשעה באב.. לכן אדם ביום הזה שלא יהיה בקלות ראש זה יום אבל יש כאלה ששמים עפר על ראשם ובוכים עם חולצה קרועה ממש כמו בשבעה.

🔴 בתשעה באב מניחים תפילין כרגיל! יש כאלה נהגו להניח במנחה לא משנה מתי תניחו שחרית מנחה.
כל אחד ינהג כמנהגו אבל בתשעה באב
צריך להניח תפילין.

🔴 ברכות השחר קריאת שמע שעל המיטה כרגיל בתשעה באב.

🔴 מותר לעשן בתשעה באב רק בצנעה. שלא רואים שלא יראה כמו אדם שיושב מעשן מסתלבט ביום הזה.

🔴 בלילה הראשון יושבים על כיסא נמוך או על מזרון על הרצפה, ובשינה ישנים לא בנוח על מזרון על הרצפה כמו אבלים.

🔴 כל יהודי מגיל 13 ויהודיה מגיל 12 מחויבים לצום,
מי שלא מחוייב לצום זה ילדים שמתחת לגיל מצוות, נשים בהריון מניקות וחולים שיש בהם סכנה לא יצומו!

🔴 כל חולה שישאל את הרופא שלו (לא כאב ראש או סתם משהו חולף) וגם מי שלא צם אז אסור לו לאכול ארוחה רגילה יאכל בצימצום בפרקים כדי להרגיש את העינוי של תשעה באב שיחשב לו עינוי ולא יעשה כעילו זה יום רגיל ושאר האיסורים שציינתי למעלה חלים עליו חוץ מאכילה ושתייה .

🔴 מותר לאכול בשר ולשמוע מוזיקה רק יומיים אחרי אחרי חצות היום עשירי באב בשעה 13:00 לערך. בצום דחוי ניתן כבר אחרי סיום הצום.

🔴 זה צום חשוב מאוד תעשו השתדלות ותעבירו
לכמה שיותר אנשים שידעו כולם.

💎 שיבנה בית המקדש במהרה בימנו ,אמן 💎

תפיצו תשתפו לזיכוי הרבים
ארגון החסד דאורייתא

85 דקות – רגע לפני תשעה באב הלכות 9 באב – הרב יגאל כהן – שידור חי HD

צום ט' באב דבר תורה קצר חסידי

היום בו חרב בית מקדשנו, הן הראשון והן השני והיום בו גלינו מארצנו לגלות ארוכת שנים. חז"ל מגלים לנו את סיבת החורבן, בית מקדש ראשון חרב מפני שלוש עברות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ואילו בית המקדש השני חרב בגלל שהיתה שנאת חינם בין איש לרעהו.

וצריך להבין הכיצד דור רם מעלה שחזה בניסים הגלויים והיום יומיים שארעו בבית המקדש, דור שראה במו עיניו את ההשגחה הגלויה, את השפע הרוחני והאור הגדול שנבעו מבית אלוקי זה, כיצד הם פשעו? חז"ל מבארים זאת בתמציתיות בדברי הנביא ירמיה "מי האיש החכם ויבין את זאת אשר דיבר פי ה' אליו ויגד על מה אבדה הארץ נצתה כמדבר מבלי עובר ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם" וגו'. (ירמיהו פרק ט' פסוק י"א, י"ב).בפסוק אחד גילו לנו את שורש סיבת החורבן "עזבם תורתי" ונבאר קמעה את דבריהם: עם ישראל מתחלק לשלושה חלקים: כהן, לוי וישראל, ראשי תיבות כלי (והוא כלי להשראת השכינה).

הכהנים הם העובדים בבית המקדש בהקרבת הקורבנות ובעבודת הקודש, הלויים אף הם עובדים בעבודת הקודש אך בדרגה פחותה מן הכהנים, וישראלים חיים בחיי היום יום, אך ברצונם לעלות לבית המקדש להקריב קורבנות הכהנים והלויים הם המקשרים בין ישראל להקב"ה שכן בעבודת הקורבנות אין הישראל יכול לעבוד. והם הכהנים משכינים בעם יראת שמים והרגשת רוממות, וע"י יחס עבודה זו כאשר ישנו כלי מאוחד והוא כנזכר כהנים לויים ישראל משרה הקב"ה את שכינתו ומפיח רוחניות בארץ. היחס הנ"ל בין הכהנים לישראל לא קיים רק בעמנו אלא גם בעולם. לימדונו חז"ל על הפסוק "מי כעמך ישראל גוי קדוש בקרב הארץ" ועוד מהפסוק "כי עמך ישראל ממלכת כהנים וגוי קדוש" שכמו שהכהנים מלמדים את מלאכת השמים לישראלים כך גם תפקידו של עם ישראל הוא ליחד את שמו של הקב"ה בעולם, כלומר ללמד בעולם את האמונה בצור ישראל ולכחש את הע"ז (עבודה זרה), כמו שאומרים בתפילת עלינו לשבח "יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון".

וכן בגאולה העתידה כשהעולם יגיע לשלמותו מתאר הנביא את הימים העתידים "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד" (צפניה פרק ג' פסוק ט'). ומפרש המלבי"ם שיקבלו העמים עול מלכות שמים. תפקיד זה שניתן לעם ישראל ניתן לבצעו אך ורק כאשר קיים מצב של גילוי שכינה ומשיכת הרוחניות ממרום על הארץ וזאת ניתן אך ורק ע"י לימוד תורה. אך כאשר עם ישראל עזבו את התורה נשאר העולם בלי לחלוחית של רוחניות וממילא ברצף ארועים בלתי נמנע (לאחר התרחקות מהתורה), העם נטה לעבר עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים ונחרב בית מקדשנו! ונראה זאת כפי שמתאר אחד מגדולי ישראל בדורות עברו בעל ספר "בית חדש" הרב יואל סירקש בלשונו הטהורה "כי בזה (שלא עסקו בתורה) נענשו שנסתלקה השכינה מן התחתונים ואז אבדה הארץ, נצתה כמדבר מבלי עובר, כלומר נחרבה ונשארה חומרית מבלי עובר שם קדושת השכינה, כי נסתלקה השכינה לגמרי מן הארץ ועלתה למעלה".

כאשר עם ישראל לא ממלא את תפקידו כל שכן שלא יוכל ללמדו לאחרים, ולכן בית המקדש נחרב כי הגורם להשראת השכינה וגילוי אחדותו בעולם – התורה. וכשנעזבה הארץ נותרה כמדבר יבש מרוחניות! אך בלבבנו מלבלבת התקווה, כי ישנה תקנה. אומר הפסוק: ''ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". בתוכו של העם לא נאמר אלא בתוכם, ודרשו חז"ל בתוך כל אחד ואחד מישראל. תחילת הבנין של בית מקדשנו אינו בלבנים וטיט, אלא בליבו של כל אחד ואחד מישראל, ואם שורש החורבן היה על "עזבון התורה" אז כאשר יהודי לומד תורה ומתרומם ומחדיר ללבו את האמונה הוא המניח את אבן היסוד לבית מקדשנו השלישי שיבנה במהרה בימינו.

באנארים\תמונות להפצה ולזיכוי הרבים לתשעה באב

תשעה באב צום קל ומועיל ברכה

סגולות בריאותיות לצום קל בתשעה באב

לפי שיטת המרן הרב עובדיה יוסף זצק"ל , ממש לפני הצום שותים 3 כוסות מים ובולעים 3 כפות דבש. אני נוהג לעשות זאת כבר מספר שנים וזה מקל מאוד על הצום. צום קל לכולם. משיח שיתגלה מייד עכשיו.

דגנים מלאים –  כדי להישאר שבעים לאורך זמן רצוי לאכול דגנים מלאים, שמתעכלים בצורה טובה ואטית בגוף ומעניקים תחושת שובע ארוכה.

פחות מלח – הגורם שיש להפחית באופן כללי ולא רק בגלל הצום הוא המלח. אחד התכונות הבולטות שלו הוא צבירת נוזלים ועקב כך גורם לצימאון מוגבר. אז תתחילו להיפרד מכמויות המלח עוד היום. כמו כן להפחית גם סוכר וגם קופאין.

חשוב להתחיל לשתות הרבה מים מיום לפני.

שניה לפני הצום אכלו 9 ענבים.

כי מציון... אלו יהיו הימים בה ירושלים תהיה אור לגויים; אליה ינהרו כל יושבי תבל כדי לשאוב את חכמת התורה. זהו השיר המוכר כל-כך: כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים. (מיכה ד ב).
כי מציון… אלו יהיו הימים בה ירושלים תהיה אור לגויים; אליה ינהרו כל יושבי תבל כדי לשאוב את חכמת התורה. זהו השיר המוכר כל-כך: כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים. (מיכה ד ב).

למה הקב"ה השמיד את ביתו ולא את עם ישראל?

שהקדוש ברוך הוא ראה את החטאים ואת הדברים הקשים שעם ישראל חטאו ועשו היה קטרוג גדול לעם ישראל הקדוש ברוך הוא לא רצה רק לשבור את העצים והאבנים את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא היה בהחלטה חס ושלום להכחיד את עם ישראל!!! הכחדה גמורה שלא ישאר שריד ופליט מעם ישראל,אבות העולם בכו והתפללו לפני הקדוש ברוך הוא לא שמע לאף אחד. אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא : תזכור ריבונו של עולם שאני הייתי היחיד בעולם שהקרבתי את הבן שלי והייתי עם האמונה התמימה בעולם הקב"ה דחה אותו ואמר ראית איך הם עבדו עבודה זרה, ראית איך הם בגדו בי, ראית איך הם התנהגו? דחה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו. עמד יצחק ואמר ריבונו של עולם הייתי בן 37 אמרת לאבא שלי להקריב אותי יכולתי להתנגד לא התנגדתי הייתי עולה תמימה! דחה אותו הקדוש ברוך הוא, עמד יעקב אבינו ואמר לקדוש ברוך עבדתי אצל לבן התמודדתי מול עשו עשיתי כל מה שעשיתי המיטה שלי של י"ב שבטים ,שבטי ישראל, דחה אותו הקב"ה. עמד משה רבינו ואמר לקדוש ברוך הוא 40 שנה הייתי כסוס רץ לפני בני ישראל במדבר,דחה אותו הקב"ה ואמר לאבות העולם: ראיתם מה העם הזה עשה לי ,איך הוא התנהג, עבודה זרה,שיחוד עמים,שנאת חינם ,גילוי עריות כל הדברים הקשים, הקב"ה החליט סופית חס ושלום להכחיד את עם ישראל וחס ושלום שלא ישאר שריד ופליט בעם ישראל!!!! ואז עמדה רחל אמנו ואמרה לקב"ה: ריבונו של עולם אני אישה קטנה אני כלום אבל היה לי בעל יעקב אבינו שאהב אותי אהבה גדולה הוא רצה להתחתן איתי ועשה הכל בשביל להתחתן איתי שבע שנים היה מוכן לעבוד אצל לבן הרמאי ששיקר אותו הכל בשביל להתחתן איתי ואהבתו הייתה אהבת אמת. ראיתי את אחותי לאה שרוצה מאוד את יעקב ,והעיניים שלה היו בוכות ,טרודות,חולניות, פוחדות ליפול בגורלו של עשו. ולקחתי את בעלי יעקב ומסרתי אותו בלב שלם לאחותי ללאה ולא היה לי שום קטרוג ושום צער וכל שעשיתי בלב שלם ובנפש חפצה ומחלתי על כבודי. אתה ריבון העולמים אלוקים שאין אצלך יצר טוב ויצר רע, ואין אצלך נקמה ומחשבות פרטיות אתה מקפיד על עם ישראל ואני שהיו לי רצונות פרטיים ומחשבות אנושיות ויתרתי על הכל ולא חשבתי על כלום בשביל אחותי אתה לא תלמד מה שאני עשיתי? אמר לה הקדוש ברוך הוא: קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להינחם על בניה ואז הקדוש ברוך הוא מבטיח לרחל אמנו ואומר הקדוש ברוך הוא לרחל אמנו מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם יש תקווה לאחריתך נאום השם. שמה הקדוש ברוך הוא הוריד את החתימה ואת הגזרה להכחיד את עם ישראל שחס ושלום עם ישראל ייכחד, וברגע הזה הקדוש ברוך הוא החליט לשבור את העצים והאבנים,את בית המקדש ולהשאיר את עם ישראל חי וקיים ולתת לעם ישראל צ׳אנס שביום שיעשו תשובה הוא יבנה את הבית השלישי והכל יחזור לאיתנו בע"ה במהרה

(מעובד מפי שיעור על החורבן של הרב פינטו ומוקדש לרפואתו השלמה של הרב יאשיהו יוסף בן הרבנית זרי )

5/5

2 תגובות

 1. טיפים לצום קל ב 9 באב
  1. הטעות הנפוצה בארוחה המפסקת היא הכנת ארוחה גדולה, כבדה ומתובלת. כדאי לאכול את הארוחה לאט ובנחת, ללעוס היטב ולא לבלוע הכל במהירות בדקות האחרונות לפני הצום.

  2. בניגוד למיתוס הנפוץ, לא כדאי לאכול ארוחה כבדה מאוד, כי היא גורמת לתחושת עייפות, נמנום, וגם יכולה לתרום להופעת רעב חזק מאוד כאשר מסיימים לעכל אותה. עדיף לאכול ארוחה משביעה, לא "מפוצצת", שתכלול את המזונות הנכונים, כלומר – כאלו שיתרמו לשובע ממושך אך לא יכבידו

  3. לא כדאי לתבל את המזון בהרבה מלח, ורצוי להמעיט או להימנע מאבקות מרק גם במרק העוף המסורתי. מלח בארוחה יתרום להופעת צמאון מהר יותר במהלך הצום.

  4. התוספות המומלצות הן למשל – פסטה, אותה מעכלים לאט מאוד, ולכן היא תורמת אנרגיה לגוף במשך שעות רבות. גם בטטה משביעה לכפול זמן בהשוואה לתפוח אדמה.

  5. שילוב של קטניות כמו שעועית לבנה, עדשים או גרגרי חומוס בתוך מנת תוספת הפחמימות, יתרום לשדרוג את הערך התזונתי של המנה מבחינת איכות החלבון וכמות הסיבים התזונתיים, ואף יתרום לשובע ארוך יותר בהשוואה למנה ללא קטניות.

  6. רצוי לשלב בארוחה ירקות – טריים וגם מבושלים- כמו שעועית ירוקה, כיוון שיש בהם הרבה סיבים תזונתיים שמעכבים את העיכול ומאריכים את תחושת השובע.

  7. אם אוכלים מרק – הפעם כדאי לאכול אותו אחרי הארוחה ולא לפניה, כי המרק יוצר תחושת שובע ולכן גורם לנו לאכול פחות בארוחה.

  8. הזינו את הגוף בסוכרים ופחמימות מורכבות: מומלץ במהלך היום ובסמיכות לצום לאכול ענבים, תמרים וצימוקים שיעזרו למלא את מחסני הסוכר הזמין בגוף. כמו כן מומלץ על אכילה של פחמימות מורכבות כמו לחם, קרקרים, אורז, ופסטה במנות קטנות במהלך היום כולו עד לצום.

  9. ריח מרגיע: לדיכוי הרעב מומלץ להריח במהלך הצום קינמון, ציפורן, הל או טבק להרחה כמו של הגבאי בבית הכנסת.

 2. משהו שקיבלתי, כ"כ רלבנטי…
  *מוכר הפלאפל 🌮 שם לנו מכל טוב !*
  מוכר הפלאפל נשמע משועשע. כל מה שהציע ה יה לשביעות רצונו של הלקוח הנחמד.
  🌮 טחינה ? שים!
  🌮 חמוצים ? שים!
  🌮 חצילים ? שים!
  🌮 חריף ? שים!
  🌮 כרוב ? שים!
  🌮 סלט ? שים!
  🌮 פסטו ? שים!
  🌮 צ'יפס ? שים!
  שילם הלקוח והלך לדרכו מרוצה ומדושן עונג.
  הרבה לאחר שאחרון הלקוחות עזב את הדוכן, סידר המוכר את המקום כדרכו בכל ערב, תוך שעוד מתנגן בליבו הניגון הקבוע, לאורך כל היום:
  "טחינה? שים! חומוס? שים! צ'יפס? שים! …"
  לאחר הגפת התריס וסגירת המקום, שם פעמיו לבית הכנסת על מנת לשפוך שיח לפני קונו בתפילת ערבית כמדי יום.
  כשהגיע לברכה האחרונה בתפילתו, ברכת *"שים שלום…"* לפתע נזכר בלקוח המשועשע שביקר היום בדוכנו. עגבנייה? שים! בצל? שים! רוטב שום? שים! …
  הוא חייך לעצמו במבוכה וחשב לעצמו: "במה אני טוב יותר מאותו לקוח שרק ביקש להרוויח עוד ועוד ולמלא את הפיתה שלו מכל טוב?! וכי אני שונה בהרבה? זה עתה סיימנו תפילת "שמונה עשרה" ומה אני מבקש? *שים שלום טובה וברכה חיים חן וחסד ורחמים*.
  הנני כמו אותו אדם בדיוק:
  🕍 שלום? שים!
  🕍 טובה? שים!
  🕍 ברכה? שים!
  🕍 חיים? שים!
  🕍 חן? שים!
  🕍 חסד? שים!
  שים הכול. למה לא?
  תוכנית 'הכול לבקשתך'.
  אבל, הזדעק מוכר הפלאפל במוחו, היכן הקופה? היכן משלמים?
  אותו לקוח בדוכן שילם מידיית במזומן על מנת הפלאפל הברוכה שהכנתי לו. כאן אני מזמין "סל הטבות" ענק אבל איפה אני משלם?!
  כשהוא עדיין משתאה, הוא ממשיך את הברכה כשהוא ממלמל חרש "ברכנו אבינו כולנו כאחד יחד באור פניך". אהה, הוא מתעשת. כאן הקופה. *"כולנו כאחד יחד".* זהו התשלום על הרשימה הארוכה של ההזמנה אותו הזמין לפני רגע, להיות כאחד יחד.
  מתי נקבל את הברכה ? רק אם נהיה "כולנו כאחד יחד"
  כשאנו פונים ומבקשים מאב הרחמים שירחם עלינו כי אנו בניו, יש לזכור מה התנאי והבקשה של האבא מאתנו: תהיו מאוחדים – תהיו ביחד אחד לשני ואחד כלפי השני.

  מי ייתן והלוואי שנזכה!
  צום קל ומועיל 🙏

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

עוד פוסטים דומים

כִּי-ה-אֱלֹקיךָ-מִתְהַלֵּךְ-בְּקֶרֶב-מַחֲנֶךָ

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל

"לָתֵת אֹֽיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ"מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל להצלחה בתפקידו נגד אויבי ישראל:👈 מוקדש לזכות כחות הבטחון המגנים על עם ישראל, שיתן להם הכח

קרא עוד
ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד
כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד