חנוכה פנינה יומית

חנוכה פנינה יומית

"מלכות י-ו-ן הרשעה"

הנה, עיקר מלחמתם הרוחנית של היוונים כנגד קיום התורה ומצוות של ישראל, היתה בסיבת היותם פילוסופים, דחכמת הפלוספיא מכחשת הנבואה והקדושה האלקית.

והנה, ידוע (ראה תניא שער היחוד והאמונה פ"א) דשם כל דבר מורה על תוכנו ומהותו – וכך הוא בשם "יון", דיש לבאר שהוא מורה על "חכמה דקליפה":

דהנה, "יון" פירושו טיט, כמ"ש "טין היון" (תהלים מ, ג) שפירושו "לשון רפש" (רש"י), שטיר נוצר ממים מעורבים בעפר. והוא ה"לעומת זה" של חכמת התורה, "אין מים אלא תורה" (ב"ק יז, א), דכאשר "מערבים" עפר – חומריות, עם השכל (מים) נעשה חכמה דקליפה (טיט ד"יון").

[ובדקות יותר ענין זה ד"יון" שייך גם בלימוד התורה, כמאחז"ל "לא זכה נעשה לו סם המות" (יומא עב, ב), שאם ח"ו "לא זכה" – פירוש, שלא זיכך חומריותו (וממילא, לימודו מעורב בחומריותו) – נעשה לו "סם המות". כי אדרבה, על ידי ידיעותיו הוא מתיהר ומתגאה, מצדיק את מעשיו ומעוות את פסק דין התורה].

וענין זה נרמז באותיות י'ו'ן':

התחלת שם 'יון' היא באות יו"ד, המורה על בחינת חכמה (ראה תניא – אגרת התשובה פ"ד), ובשם "יון" הרי היא מורה על חכמה דלעומת-זה, היא חכמת הפילוספיא המנגדת לחכמה (יו"ד) דקדושה. והיינו, שהתחלת הנפילה היא רק בענינים של דעות נפסדות, מבלי לנגוע בעניני דיבור ומעשה שלו.

אלא שאחר כך מורידו מעט מעט (כמו אדם הטובע בטיט) עד שבא לידי מידות רעות, שהמדות נרמזו באות וא"ו (כי "המדות נכללות בדרך כלל במספר שש" (תניא שם), הם שש המידות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד).

ועד שמורידו למטה מטה עד לרע גמור, כנרמז באות ן', שהיא נמשכת "למטה מן השורה", המורה על ירידה מחוץ לתחום הקדושה (ראה לקו"ת נשא כג, ב).

(ע"פ 'רשימות' חוברת ג)

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

פנינה יומית

נכתב ע"ע מכון 'אור החסידות' אשר לא שוקט על שמריו ובשנה האחרונה העלה לאויר את פרויקט 'פנינה יומית', ביוזמתו ובסיועו הרב של הרב זושא ווילהלם זה התחיל ב15,000 מנויים המקבלים יום-יום לתיבת המייל האישית מייל ממכון 'אור החסידות' ובו פנינה יומית קצרה על פרשת השבוע או על המועד שעל הפרק, מעובד מתורתו של הרבי. "חסידים רוצים לחיות יום-יום עם וואָרט מהרבי, שהרי "התתקשרות היא ע"י לימוד תורתו", ולכן לא יתכן שיעבור יום בלי לחטוף על-כל-פנים איזה שהוא ענין מתוך תורתו של הרבי. הפנינה היומית מעניקה לכל חסיד את אותה טעימה יומית מתורתו של הרבי", אומר הרב אברהם מן שי' העומד בראש המכון. את שני ספרי 'לוח פנינה יומית' ניתן לרכוש דרך האתר המיוחד כאן, כולל אופציה למשלוח לכל רחבי העולם. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אנדרואיד לחץ כאן. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אייפון לחץ כאן. להרשמה לקבלת מייל יומי של הפנינה היומית בעברית/אנגלית, ו/או קבלת מייל שבועי של החוברת 'לקראת שבת' על הפרשה, לחץ כאן.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות