בוקה - רקע אבסטרקטי

"מלכות י-ו-ן הרשעה"

הנה, עיקר מלחמתם הרוחנית של היוונים כנגד קיום התורה ומצוות של ישראל, היתה בסיבת היותם פילוסופים, דחכמת הפלוספיא מכחשת הנבואה והקדושה האלקית.

והנה, ידוע (ראה תניא שער היחוד והאמונה פ"א) דשם כל דבר מורה על תוכנו ומהותו – וכך הוא בשם "יון", דיש לבאר שהוא מורה על "חכמה דקליפה":

דהנה, "יון" פירושו טיט, כמ"ש "טין היון" (תהלים מ, ג) שפירושו "לשון רפש" (רש"י), שטיר נוצר ממים מעורבים בעפר. והוא ה"לעומת זה" של חכמת התורה, "אין מים אלא תורה" (ב"ק יז, א), דכאשר "מערבים" עפר – חומריות, עם השכל (מים) נעשה חכמה דקליפה (טיט ד"יון").

[ובדקות יותר ענין זה ד"יון" שייך גם בלימוד התורה, כמאחז"ל "לא זכה נעשה לו סם המות" (יומא עב, ב), שאם ח"ו "לא זכה" – פירוש, שלא זיכך חומריותו (וממילא, לימודו מעורב בחומריותו) – נעשה לו "סם המות". כי אדרבה, על ידי ידיעותיו הוא מתיהר ומתגאה, מצדיק את מעשיו ומעוות את פסק דין התורה].

וענין זה נרמז באותיות י'ו'ן':

התחלת שם 'יון' היא באות יו"ד, המורה על בחינת חכמה (ראה תניא – אגרת התשובה פ"ד), ובשם "יון" הרי היא מורה על חכמה דלעומת-זה, היא חכמת הפילוספיא המנגדת לחכמה (יו"ד) דקדושה. והיינו, שהתחלת הנפילה היא רק בענינים של דעות נפסדות, מבלי לנגוע בעניני דיבור ומעשה שלו.

אלא שאחר כך מורידו מעט מעט (כמו אדם הטובע בטיט) עד שבא לידי מידות רעות, שהמדות נרמזו באות וא"ו (כי "המדות נכללות בדרך כלל במספר שש" (תניא שם), הם שש המידות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד).

ועד שמורידו למטה מטה עד לרע גמור, כנרמז באות ן', שהיא נמשכת "למטה מן השורה", המורה על ירידה מחוץ לתחום הקדושה (ראה לקו"ת נשא כג, ב).

(ע"פ 'רשימות' חוברת ג)

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

חנוכה פנינה יומית

עוד פוסטים דומים

כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד
שבת חלת מפתח

שבת חלת מפתח

הידעת שבת לאחר שביעי של פסח, בה מברכים את חודש אייר, נהגו ישראל להכין חלות בצורת מפתח כסגולה לפרנסה.

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: