קודש הקודשים
בפרשתנו (לט, לג): "ויביאו את המשכן אל משה וגו'" וכתב רש"י "לא עשה משה שום מלאכה במשכן". ובטעם הדבר מבואר, שמשה לא השתתף במלאכת המשכן כי לא נצטווה בזה (ראה לקוטי שיחות ח"ו עמ' 221 ואילך).אך, למרות שמשה לא השתתף במלאכה, ואף לא נצטווה על זה, מ"מ מצינו שנצטווה משה ללמד את כל ישראל פרטי דיני עשיית המשכן.ויש לבאר זה בעבודת האדם לקונו:

מלאכת המשכן קיימת גם בעבודה רוחנית של כל אחד מישראל. כמו שבמשכן הגשמי עשו ישראל מדברים גשמיים כזהב, כסף ונחושת, משכן ומקדש להשי"ת. כמו כן יש לעשות משכן ומכון לשבתו ית' מדברים הגשמיים בהם עסוק האדם, משאו-ומתנו וכל ענייני החול.

אך ישנם כאלו שאין עניינם להתעסק במלאכה זו, כי עיקר עסקם הוא בלימוד התורה, ואינם מתעסקים כלל עם עניני עולם הזה ועובדין דחול, כמשה רבנו שעיקר ענינו הי' לימוד התורה, ולא הי' מחויב בעשיית המשכן.

מכל-מקום עליהם לדעת, שכשם שמשה רבנו שלא נצטווה במלאכת המשכן, נצטווה ללמד את ישראל העושים במלאכה את תורת המשכן, כן גם התלמיד-חכם עליו לא רק ללמוד בעצמו, אלא מוטל החובה עליו להפיץ תורה וללמד גם את העוסקים במלאכה את תורת הקב"ה והמעשה אשר יעשון.

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ' 223 ואילך)

לזכות הילדה

בלומא לאה תחי'

בת הרה"ת מאיר וזוגתו מושקא שיחיו

חייקין

לרגל הולדתה בשעטומ"צ

ביום יג אדר ה'תשע"ה

 

לעילוי נשמת

התמים ר' יקותיאל זוסמן ב"ר שמואל מנחם מענדל ע"ה

ריבקין

מצאצאי כ"ק אדמו"ר הזקן

נפטר כ"ג אדר ה'תש"נ

 

לעילוי נשמת

הרה"ת אליעזר ב"ר מרדכי ע"ה

ווענגער

נלב"ע כ"ב אדר ה'תש"ע

נדפס ע"י בני משפחתו שיחיו

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

חובתו של התלמיד חכם

עוד פוסטים דומים

כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד
שבת חלת מפתח

שבת חלת מפתח

הידעת שבת לאחר שביעי של פסח, בה מברכים את חודש אייר, נהגו ישראל להכין חלות בצורת מפתח כסגולה לפרנסה.

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: