חובתו של התלמיד חכם

קודש הקודשים
בפרשתנו (לט, לג): "ויביאו את המשכן אל משה וגו'" וכתב רש"י "לא עשה משה שום מלאכה במשכן". ובטעם הדבר מבואר, שמשה לא השתתף במלאכת המשכן כי לא נצטווה בזה (ראה לקוטי שיחות ח"ו עמ' 221 ואילך).אך, למרות שמשה לא השתתף במלאכה, ואף לא נצטווה על זה, מ"מ מצינו שנצטווה משה ללמד את כל ישראל פרטי דיני עשיית המשכן.ויש לבאר זה בעבודת האדם לקונו:

מלאכת המשכן קיימת גם בעבודה רוחנית של כל אחד מישראל. כמו שבמשכן הגשמי עשו ישראל מדברים גשמיים כזהב, כסף ונחושת, משכן ומקדש להשי"ת. כמו כן יש לעשות משכן ומכון לשבתו ית' מדברים הגשמיים בהם עסוק האדם, משאו-ומתנו וכל ענייני החול.

אך ישנם כאלו שאין עניינם להתעסק במלאכה זו, כי עיקר עסקם הוא בלימוד התורה, ואינם מתעסקים כלל עם עניני עולם הזה ועובדין דחול, כמשה רבנו שעיקר ענינו הי' לימוד התורה, ולא הי' מחויב בעשיית המשכן.

מכל-מקום עליהם לדעת, שכשם שמשה רבנו שלא נצטווה במלאכת המשכן, נצטווה ללמד את ישראל העושים במלאכה את תורת המשכן, כן גם התלמיד-חכם עליו לא רק ללמוד בעצמו, אלא מוטל החובה עליו להפיץ תורה וללמד גם את העוסקים במלאכה את תורת הקב"ה והמעשה אשר יעשון.

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ' 223 ואילך)

לזכות הילדה

בלומא לאה תחי'

בת הרה"ת מאיר וזוגתו מושקא שיחיו

חייקין

לרגל הולדתה בשעטומ"צ

ביום יג אדר ה'תשע"ה

 

לעילוי נשמת

התמים ר' יקותיאל זוסמן ב"ר שמואל מנחם מענדל ע"ה

ריבקין

מצאצאי כ"ק אדמו"ר הזקן

נפטר כ"ג אדר ה'תש"נ

 

לעילוי נשמת

הרה"ת אליעזר ב"ר מרדכי ע"ה

ווענגער

נלב"ע כ"ב אדר ה'תש"ע

נדפס ע"י בני משפחתו שיחיו

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pinterest
פינטראס
Share on facebook
Facebook

עוד פוסטים דומים

תזכורת לפני חג הפסח

תזכורת לפני חג הפסח

לעשות ברכת האילנות ללמוד הלכות לפסח הגעלה, קנייה, טבילת כלים לקנות מצות שמורות לקנות יין אדום קידוש לבנה לתת קמחא דפסחא שווי סעודת חג כל 8

קרא עוד
הא לחמא עניא

בס"ד שיעור וידיאו הכנה לפסח לפי שיחה של הרבי מליובאוויטש למה מתחילים את הסדר עם "הא לחמא עניא" ומידת הביטול

שיעור חסידות לפסח שיעור הכנה לפסח לפי שיחה של הרבי מליובאוויטש למה מתחילים את הסדר עם "הא לחמא עניא" ומידת הביטול שיעור תורה בנושא הרבי מליובאוויטש

קרא עוד
תפילה למציאת הטוב

תפילה לכל בקשה

אוסף תפילות לכל בקשה, עצלות וכו מוכן לשיתוף והפצה ה' אחד הענק לי את העוז להשיל מעלי כל עצלנות ואדישות שבנפשי, אשר מעיקות על גופי האפשר

קרא עוד
לא תרצח שיעור וידיאו

לא תרצח הלכה למעשה שיעור וידאו

בס"ד לא תרצח הלכה למעשה 14 מי יודע ? פרלמנט ניו יורק לומד 14 שאלות ותשובות בהלכה בנושא רצח הריגה דין רודף ועוד
נשאל שאלות כגון: האם מותר המתת חסד? האם חיילי צה"ל יכולים לפגוע בלא מעורבים? נלמד על דין רודף, הרג ובל יעבור ועוד בשיעור שלנו על אל תרצח חלק מהסדרה על 10 הדברות.

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: