חג הפורים – חסידות מבוארת – תורת מנחם–התוועדויות

חג הפורים – חסידות מבוארת – תורת מנחם–התוועדויות

מתן "אורה" של תורה

אודות מאמר חז"ל (מגילה טז, ב) "ליהודים היתה אורה – זו תורה", מבאר כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע – שמה שנקטו כאן בלשון "אורה" בתוספת ה"א, שהוא לשון נקבה, זהו מפני ש"אורה הוא מלשון מאירה שממנו נמצא מציאות האור, והוא לשון מפעיל כמו מאכיל משכיל כו'" (מאמרי אדה"ז תקס"ד ע' סב ואילך). והיינו, שכאן מדובר אודות מקור ושורש התורה, ועל זה מתאים הלשון "אורה" שהוא לשון מפעיל.

ולכאורה צריך להבין, הרי במתן תורה, בשנת ב'תמ"ח, ניתנה כבר התורה, ונמשכה אלינו ממקורה. ומדוע אומרים שבימי הפורים "ליהודים היתה אורה" – שהתורה נמשכה עוד הפעם ממקורה ושרשה?

ויש לבאר בזה:

את ברכת התורה טבעו חז"ל בנוסח: "נותן התורה" – לשון הוה. והיינו, שפעולת נתינת התורה והמשכתה ממקורה ושרשה, הרי היא נעשית מחדש בכל יום ויום.

והטעם לזה שצריכה התורה לינתן תמיד מחדש – מבואר אף הוא בנוסח ברכת התורה – "נתן לנו את תורתו" – שהתורה שניתנה לנו היא "תורתו" של הקב"ה, התורה שהוא בעצמו לומד. ומובן, ששכל האדם מצד עצמו אינו שייך כלל להשגת התורה שהקב"ה לומד. ומה שמכל מקום יכולים אנו ללמוד בתורה, אין זה אלא משום פעולת נתינת התורה, שהיא חסד ה' ופעולתו.

וזהו הטעם לכך שנתינת התורה והמשכתה ממקורה ושרשה צריכה להיות תמיד – כי הנבראים מצד עצמם אינם שייכים לקבל את התורה, וממילא, מצד עצמם אין שייך שתתקיים התורה בידם. וכדי שנוכל לקבל את התורה בכל יום ויום, זהו רק על ידי שהקב"ה נותנה וממשיכה אלינו תמיד מחדש בחסדו הגדול.

ובזה יתבאר גם לענין ימי הפורים, שכאמור, שבהם ישנה "אורה" – המשכת התורה ממקורה:

ידוע שפעולת כל העניינים היא באופן של כלל ופרט (ראה חגיגה ו, סע"א ואילך. וש"נ). ולכן, כשם שבכל יום צריכים לומר ברכת התורה ולקבל את התורה מחדש, "נותן התורה" לשון הוה, כמו כן באופן כללי – נעשית פעולת הענין עבור כל משך השנה בימי הפורים, שבו היתה קבלת התורה מחדש, ובאופן ש"קיימו מה שקבלו כבר" (שבת פח, א), ולכן בפורים ישנה המשכה ממקור התורה. וזהו מה שנאמר בפורים "ליהודים היתה אורה", לשון מפעיל, שהוא המשכת התורה ממקורה.

(תורת מנחם–התוועדויות חכ"ב עמ' 143 ואילך)

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

פנינה יומית

נכתב ע"ע מכון 'אור החסידות' אשר לא שוקט על שמריו ובשנה האחרונה העלה לאויר את פרויקט 'פנינה יומית', ביוזמתו ובסיועו הרב של הרב זושא ווילהלם זה התחיל ב15,000 מנויים המקבלים יום-יום לתיבת המייל האישית מייל ממכון 'אור החסידות' ובו פנינה יומית קצרה על פרשת השבוע או על המועד שעל הפרק, מעובד מתורתו של הרבי. "חסידים רוצים לחיות יום-יום עם וואָרט מהרבי, שהרי "התתקשרות היא ע"י לימוד תורתו", ולכן לא יתכן שיעבור יום בלי לחטוף על-כל-פנים איזה שהוא ענין מתוך תורתו של הרבי. הפנינה היומית מעניקה לכל חסיד את אותה טעימה יומית מתורתו של הרבי", אומר הרב אברהם מן שי' העומד בראש המכון. את שני ספרי 'לוח פנינה יומית' ניתן לרכוש דרך האתר המיוחד כאן, כולל אופציה למשלוח לכל רחבי העולם. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אנדרואיד לחץ כאן. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אייפון לחץ כאן. להרשמה לקבלת מייל יומי של הפנינה היומית בעברית/אנגלית, ו/או קבלת מייל שבועי של החוברת 'לקראת שבת' על הפרשה, לחץ כאן.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות