צרות עין

"ונתתי נגע צרעת"
)יד,לד(

חז"ל אמרו )יומא יא(: "נגעים באים בשביל צרות-עין".
דבר זה מרומז גם במילה "צרעת" – "צרת עין"…
)אוצר חיים(

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *