הכשרת הבהמה שבאדם

הכשרת הבהמה שבאדם

בפרשתנו נאמרו סימני הכשרות של הבהמה "כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו" (יא, ג).

סימני כשרות אלו יש בהם לימוד בנוגע לה"בהמה" שבאדם, היא נפשו הבהמית ויצרו הרע, שצריך לבררה ולהפכה לקדושה. והדרך לברר ולהבחין אם זוהי בהמה טהורה או טמאה הוא ע"י שני הסימנים: א) מפרסת פרסה. ב) מעלת גרה:

בבהמה יש חילוק עיקרי בין ראש לרגל, שדוקא הרגל קרוב אל הארץ. וכן הוא בעבודת השי"ת, שאפילו בנפשו הבהמית, יכולים רק הכחות הקשורים עם ה"רגל", כח המעשה וכדומה להיות "קרובים" אל הארץ, ומונחים בענינים גשמיים וארציים, אבל ה"ראש" וכחות הנעלים שבו אינם צריכים להיות מונחים בענינים ארציים, כ"א "רחוקים" מן הארץ, כמו בראש הבהמה.

אך בזה שהראש "רחוק" מן הארץ לא די, אלא כדי שהבהמה תהי' טהורה צריך להיות הסימן ד"מפרסת פרסה", והיינו, שגם ה"רגל" הסמוכה לארץ צריכה להיות עם פרסה – פרסא (באל"ף), שענינה הפסק והעלם – שאפילו כח המעשה (רגל) צ"ל בהפסק מהענינים הארציים. ולאידך, הפרסה צריכה להיות סדוקה ומובדלת לגמרי, כפירוש תיבת "מפרסת", שמרמז על זה שהענינים הגשמיים והארציים לא יהיו מובדלים ומופסקים לגמרי מהראש, אלא צריך להשאיר בהם "סדק" שעי"ז יאיר בהם אור אלקי, להאיר גם את הענינים הארציים באור הקדושה.

אך בכל זה לא די, וכדי להכשיר את הבהמה שבו לגמרי צריך להיות גם הסימן ד"מעלת גרה", שבנוגע לכל דבר גשמי שעושה צריך לברר תחילה ולחזור ולברר עוד הפעם, "לטחנו היטב" (ל' רש"י על מעלת גרה") – "גוט איבערקייען" – האם לעשותו וכיצד לעשותו. ורק כאשר ישנם שני סימנים אלה אזי יכולים לעשות מהבהמה – בהמה טהורה, היינו, שהגשמיות תהי' באופן של טהרה.

(ע"פ לקוטי שיחות ח"א עמ' 222 ואילך)

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

פנינה יומית

נכתב ע"ע מכון 'אור החסידות' אשר לא שוקט על שמריו ובשנה האחרונה העלה לאויר את פרויקט 'פנינה יומית', ביוזמתו ובסיועו הרב של הרב זושא ווילהלם זה התחיל ב15,000 מנויים המקבלים יום-יום לתיבת המייל האישית מייל ממכון 'אור החסידות' ובו פנינה יומית קצרה על פרשת השבוע או על המועד שעל הפרק, מעובד מתורתו של הרבי. "חסידים רוצים לחיות יום-יום עם וואָרט מהרבי, שהרי "התתקשרות היא ע"י לימוד תורתו", ולכן לא יתכן שיעבור יום בלי לחטוף על-כל-פנים איזה שהוא ענין מתוך תורתו של הרבי. הפנינה היומית מעניקה לכל חסיד את אותה טעימה יומית מתורתו של הרבי", אומר הרב אברהם מן שי' העומד בראש המכון. את שני ספרי 'לוח פנינה יומית' ניתן לרכוש דרך האתר המיוחד כאן, כולל אופציה למשלוח לכל רחבי העולם. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אנדרואיד לחץ כאן. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אייפון לחץ כאן. להרשמה לקבלת מייל יומי של הפנינה היומית בעברית/אנגלית, ו/או קבלת מייל שבועי של החוברת 'לקראת שבת' על הפרשה, לחץ כאן.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות