פרה אוהבת חלב

בפרשתנו נאמרו סימני הכשרות של הבהמה "כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו" (יא, ג).

סימני כשרות אלו יש בהם לימוד בנוגע לה"בהמה" שבאדם, היא נפשו הבהמית ויצרו הרע, שצריך לבררה ולהפכה לקדושה. והדרך לברר ולהבחין אם זוהי בהמה טהורה או טמאה הוא ע"י שני הסימנים: א) מפרסת פרסה. ב) מעלת גרה:

בבהמה יש חילוק עיקרי בין ראש לרגל, שדוקא הרגל קרוב אל הארץ. וכן הוא בעבודת השי"ת, שאפילו בנפשו הבהמית, יכולים רק הכחות הקשורים עם ה"רגל", כח המעשה וכדומה להיות "קרובים" אל הארץ, ומונחים בענינים גשמיים וארציים, אבל ה"ראש" וכחות הנעלים שבו אינם צריכים להיות מונחים בענינים ארציים, כ"א "רחוקים" מן הארץ, כמו בראש הבהמה.

אך בזה שהראש "רחוק" מן הארץ לא די, אלא כדי שהבהמה תהי' טהורה צריך להיות הסימן ד"מפרסת פרסה", והיינו, שגם ה"רגל" הסמוכה לארץ צריכה להיות עם פרסה – פרסא (באל"ף), שענינה הפסק והעלם – שאפילו כח המעשה (רגל) צ"ל בהפסק מהענינים הארציים. ולאידך, הפרסה צריכה להיות סדוקה ומובדלת לגמרי, כפירוש תיבת "מפרסת", שמרמז על זה שהענינים הגשמיים והארציים לא יהיו מובדלים ומופסקים לגמרי מהראש, אלא צריך להשאיר בהם "סדק" שעי"ז יאיר בהם אור אלקי, להאיר גם את הענינים הארציים באור הקדושה.

אך בכל זה לא די, וכדי להכשיר את הבהמה שבו לגמרי צריך להיות גם הסימן ד"מעלת גרה", שבנוגע לכל דבר גשמי שעושה צריך לברר תחילה ולחזור ולברר עוד הפעם, "לטחנו היטב" (ל' רש"י על מעלת גרה") – "גוט איבערקייען" – האם לעשותו וכיצד לעשותו. ורק כאשר ישנם שני סימנים אלה אזי יכולים לעשות מהבהמה – בהמה טהורה, היינו, שהגשמיות תהי' באופן של טהרה.

(ע"פ לקוטי שיחות ח"א עמ' 222 ואילך)

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

הכשרת הבהמה שבאדם

עוד פוסטים דומים

עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד
כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: