הילולת רבי נתן מנמירוב, זיע"א – י טבת | 10 דברים עיקריים על הצדיק זכותו תגן בעדנו אמן!

רבי נתן שטרנהרץ, המוכר גם כרבי נתן מברסלב או רבי נתן מנמירוב, או בשמו העממי מוהרנ"ת (ט"ו בשבט ה'תק"ם – י' בטבת ה'תר"ה, 22 בינואר 1780 – 20 בדצמבר 1844)

היה תלמידו המובהק של רבי נחמן מברסלב, מפיץ תורתו המרכזי, ומנהיגה-בפועל של חסידות ברסלב אחרי מות רבו.

10 דברים עיקריים על הצדיק זכותו תגן בעדינו אמן!
הוא היה תלמידו הקרוב ביותר של רבי נחמן מברסלב וגם העלה על הכתב את כל המאמרים והשיחות ששמע מפי רבו, זכה להדפיס את ספרי רבי נחמן ונמנע להחליף את רבו בהנהגת החסידים.

א. בט"ו בשבט שנת ה' תק"ם (22 בינואר 1780) נולד למרת חיה לאנע ורבי נפתלי הרץ שטערנהארץ, בן בכור ונקרא שמו בישראל נתן. האב ר' נפתלי היה מנגידי העיירה נעמירוב, עיר במחוז ויניצה שבאוקראינה. אביו של נתן הכניסו לתלמוד תורה, כנהוג בבתי היראים בעיירה. הילד התגלה במהרה כעילוי ורבותיו ומוריו כינוהו בתואר: "העילוי מנעמירוב". נתן הילד התבלט מאד בהתמדתו ושקדנותו בשונה מחבריו שסבבו אותו. להבדיל מהתלמידים שניסו כוחם בלימוד עם פלפולים יחד עם קושיות ותשובות. נתן שטרנהרץ נהג להתמיד בלימוד בפשטות ובהבנה ישרה. יש שציטטו אותו אומר: "מה אעשה שאין לי קושיות?" המלמד שלו שיבחו ואמר: "אני מעדיף את תרגומו הפשוט של נתן על פני שאלות מפותלות של שאר הילדים". כך הגיע הנער בהתמדתו לעמקות ולגאונות.

ב. כבר כנער צעיר, לאחר ששמו כעילוי מנעמירוב נתפרסם ברבים שידכו אביו רבי נפתלי לאסתר שיינדל , בתו של אחד מגדולי הדור ההוא הגאון רבי דוד צבי אוירבך ("דער גרויסער רבי דוד צבי") כך כונה החותן שכיהן כרב וכאב בית דין של כמה מחוזות באוקראינה (קרמניץ, מאהליב שריגראד ועוד). חתונת הנער רבי נתן נערכה בעיירה שרירגראד בשנת ה' תקנ"ג (1793). רבי נתן התגורר אצל חותנו וגם למד בבית מדרשו. גם פה התבלט בשקדנותו הרבה. רבי דוד צבי הקדיש זמן רב לחתנו וראה בכך נחת רבה. חלק משיעוריו של החותן לרבי נתן עסקו בדרך ההוראה מתוך כוונה להכינו לקחת עליו חלק מתפקידיו הרבניים בחלק מהמחוזות. המעניין שחותנו היה מזהירו שלא להתקרב ל"כת" החסידות, שלא הייתה לרוחו של החותן.

ג. אביו שהיה איש עסקים בהיקפים גדולים מאד ושהיו לו סניפים לעסקיו ברחבי אוקראינה, ציפה שלאחר כשנתיים בבית חמיו, יחזור בנו ר' נתן ויצטרף לניהול עסקי המשפחה. ר' נתן חזר לנעמירוב עיר הולדתו לקראת חג הסוכות תקנ"ו (1796). רבי נתן קיבל מקום מגורים בבית אביו, שם המשיך להתמיד בלימוד התורה כשעול הפרנסה היה על אביו. יש לציין שגם בסביבת משפחתו הקרובה גילו התנגדות חריפה לתורתו של הבעש"ט. הציפיה של אביו היה שגם בנו לא יתקרב לתורת החסידות.

ד. בנעמירוב פגש רבי נתן, בבית המדרש, אברך בשם ר' ליפא שהיה מתמיד ומעמיק בלימודו. ר' נתן בחר בר' ליפא כחברותא בבית המדרש. ר' ליפא גדל בין חסידים וכך קיבל את חינוכו. עובדה זו גרמה לוויכוחים ומחלוקות בין מקורבי ר' ליפא החסידים ובין רבי נתן המתנגד שדבק באשר קיבל בבית אביו ואשר לימדוהו חותנו. אט אט החלו לחדור טיעוניו של החברותא לליבו של ר' נתן. ב חודש אלול תקס"ב (1802), הגיע להתגורר בעיר ברסלב רבי נחמן, אחד ממורי ההוראה הידועים בחסידות דאז, נכדו של רבי נחמן מהורדוקא. מיד בהגיעו לברסלב פנה רבי נחמן לתלמידו רבי יודל מדאשיב ואמר לו: "צופה אני ורואה נשמה באוקראינה, נשמה חדשה, זכה וטהורה שלא הייתה מעודה בזה העולם השפל" סתם ולא פירש. ברי היה כי רצונו של רבי נחמן שנשמה זו עליה דיבר תתקרב אליו.

ה. ברסלב הייתה בעת ההיא עיר עם מסחר פעיל ופורה. בעיר היה מתקיים יריד ורבים מתושבי הסביבה הקרובה היו מגיעים ליריד זה, כולל יהודים מנעמירוב הנמצאת בקרבת ברסלב. היהודים שבאו ליריד היו נכנסים לרבי נחמן לקבל ברכה וחלקם היו נשארים בקרבתו כדי לשמוע שיעור תורה ויראה מפיו. כך גם נהגו סוחרי נעמירוב שהגיעו ליריד ונכנסו לרבי נחמן. כשחזרו אלה לעיירתם הרבו לספר על הצדיק החדש שהגיע לברסלב ועל הנהגותיו המיוחדות. רבי נתן היטה אוזניו לסיפורים אלה והסתקרן. כך פנה ר' נתן לחברותא שלו ר' ליפא ושאל: "כיצד זוכים לזה?" ר' ליפא החל להסביר לר' נתן את עקרונות החסידות על רגל אחת. הסקרנות גברה ואז הציע ר' נתן לר' ליפא ולעוד אחד מידידיו ר' זלמן, לצאת לברסלב. ר' נתן ניצל העובדה כי אביו נעדר באותו יום מנעמירוב. ההחלטה הייתה לנסוע ולחזור עוד באותו היום.

ו. רבי נתן הגיע לברסלב ונכנס לפגוש את רבי נחמן. זה פתח ואמר: "מכירים אנו זה את זה כבר זמן רב, אך זה זמן שלא נפגשנו. רבי נתן ניסער מדברים אלה והבין כי מאחורי דבריו של רבי נחמן כוונה עמוקה ונסתרת. רבי נתן הבין כי קיבל אות אליה שאף ימים רבים. הוא נזכר בוויכוחים שניהל עם חבריו מבתים חסידיים שסיפרו לו על עבודת ה' והמופתים שישו רבותיהם. רבי נתן זעק כנגדם באומרו: "עבודת ה' אמיתית ראיתי אצל חמי, שארבעים שנה לא ישן על מיטה ויומם ולילה הגה בתורת ה' וכי אתם יודעים עבודה מהי?" כשסיפרו לו חבריו על שמחה וחיות בעבודת ה' ידע כי בכך "ניצחוהו". רבי נתן הבין כי רבי נחמן יהיה מנהיגו ורבו. השאלה הייתה כיצד להודיע על כך לאביו ולחמיו. כשנענה לפנייתו של רבי נחמן אמר לו זה: "מעתה איני בודד".

ז. רבי נתן רוצה מאד להתקרב אל רבי נחמן. באחת השבתות כשהוא מסב לסעודת השבת נפשו סוערת. כשעלה על יצועו לא הצליח להירדם. לבוש בגדי השבת יצא רבי נתן אל גדות נהר הווג, עמד וצעק לבורא עולם: "ריבונו של עולם! בברסלב בוערת אש! הבער אותה בליבי. כשהוא רק בן כ"ב שנים נעשה רבי נתן לחסיד המקורב ביותר לרבי נחמן ובמשך הזמן נעשה למעשה לסופר של הרבי. רבי נתן נהג לרשום כל דבריו ושיחותיו של רבי נחמן וכך אמר עליו רבו: " לולא ר' נתן לא היה נשאר דף אחד מכל הכתובים שלי".

" בין אברכי נמירוב, אליה שב רבי נתן, היו אף כאלה שטעמו את טעם החסידות. ובשיחותיהם בבית המדרש, פרצו ויכוחים לא מעטים בין אותם אברכים, לבין האברכים המתנגדים לחסידות, שרבי נתן היה מהבולטים שבהם. הם סיפרו לרבי נתן אותות ומופתים מרבותיהם ואת עבודת ה' העצומה שלהם, אולם רבי נתן לא הטה ליבו לסיפוריהם וביטלם במחי יד: 'עבודה?' אמר להם רבי נתן, 'עבודה אמיתית ראיתי אצל חמי, שארבעים שנה לא ישן על מיטה, ויומם ולילה הגה בתורת ה'. וכי אתם יודעים עבודה מהי…?' כך נמשכו הוויכוחים, עד שהחלו לשוחח עמו מעניין שמחה וחיוּת בעבודת ה'. כאן הייתה ידם על העליונה. לבו של האברך הלמדן הגדול, רבי נתן, ספוג היה בכאב משום כך בדיוק. חש היה שחסר הוא את החיות, את השמחה בעבודת ה'. ומשכך, לא ארכו הימים והחלו הדברים להיכנס לליבו. ותוך זמן קצר הפך רבי נתן לחסיד. "

ח. רבי נחמן מברסלב נפטר בחול המועד סוכות תקע"א (אוקטובר 1810). כעבור כשנה עובר רבי נתן להתגורר בברסלב. כמשימה ראשונה ובעלת חשיבות עליונה, החליט להדפיס את כל כתבי רבו. לכתבים אלה הוסיף גם חיבורים תורניים שהוא עצמו חיבר וכן העלה על הכתב כמה משיחותיו שלו והדפיסם. רבי נתן החל לנסוע בכל רחבי אוקראינה במטרה להפיץ תורתו של רבי נחמן מברסלב, בין חסידיו הוותיקים ולצרף חסידים חדשים שיהיו נאמנים לדרכו של רבי נחמן. דחה בתוקף הניסיון ל"הכתירו" כאדמו"ר של חסידי ברסלב. רבי נתן ראה עצמו מנהיג ומאחד של חסידי ברסלב וטען כי הרבי נשאר ויישאר תמיד רבי נחמן. הספרים אותם הדפיס היו: "ליקוטי מוהר"ן " ו"ספר המידות". בביתו הציב בית דפוס מיוחד להדפסת הספרים הנ"ל וכדי לא ל"עורר" את השלטונות, הדפיס כי הספרים הודפסו במוהילב טו באוסטרוה.

ט. בשנת תקפ"ב (1822) בעיצומה של מלחמת היוונים כנגד התורכים, כדי לצאת לעצמאות . התורכים שלטו אז בארץ ישראל והסכנה רבה. רבי נתן החליט לצאת למסע של עליה לרגל ובמסירות נפש הגיע לארץ ישראל בה שהה כמה חודשים. כשחזר לאוקראינה החל לדרבן את חסידי ברסלב להגיע, לציונו של רבם רבי נחמן באומן לכל הפחות בראש השנה. בשנת תק"צ (1830), כשרבי נתן שם לב לגידול ניכר במספר החסידים הפוקדים את הציון באומן בראש השנה, יזם רבי נתן בנייה של בית כנסת גדול ממדים במיוחד לחסידי ברסלב, במקום המקומות שנהג לשכור לצורך תפילות החג והאירוח.

י. למרות האמור לעיל על הצלחתו של רבי נתן להאדיר את חסידות ברסלב , עברו עליו גם זמנים קשים מאד. בשנת תקצ"ה (1834), החל גל רדיפות נגד חסידי ברסלב. האיש שבגינו החלו הרדיפות היה ר' משה צבי גוטמן מהעיר סאווראן. הוא קרא ליהדות אוקראינה וסביבותיה להילחם כנגד ה"כופרים" הקרויים חסידי ברסלב. טיעוניו היו כי שחיטם אסורה ואין לאכול הבשר משחיטתם, אין להתחתן בהם ואסור לרחם עליהם. רבי משה צבי היה האדמו"ר של חסידות סאווראן והתנגד למנהגיהם של הברסלבים. מלחמתו הייתה גם באמצעות השלטונות, אלה כלאו זמנית את רבי נתן, כששוחרר נמלט רבי נתן ועבר בבריחתו מעיר לעיר.

כששב לחג הפסח לביתו בברסלב הוגלה משם בצו השלטונות ונאלץ להתגורר בעיירת הולדתו נעמירוב. מדי פעם קיבל רישיון לחוג את ראש השנה באומן. הרדיפה אחרי רבי נתן וחסידי ברסלב פסקה רק לאחר פטירתו של רבי משה צבי גוטמן (1838). הסבל הרב וייסוריו השפיעו על בריאותו של ר' נתן. בבוקר העשירי בטבת תר"ה, ביקש ממיטת חוליו כי יקראו בפניו את הסיפורים הראשונים של "שיחות הר"ן". בסיום הסיפור השני שהוקרא לו נאמר: "בואו נלך הביתה"! רבי נתן הנהן בראשו כאומר: הגיע שעתי ללכת. היה זה יום השישי, סמוך לכניסת השבת אמר פתאום: שלוש צרות היו בטבת, כשהסובבים אותו לא זכרו מהן, אמר: מת עזרא הסופר, נכתבה תורה יוונית (הכוונה לתרגום השבעים) ונבקעה העיר. המשיך רבי נתן להזכיר לחסידיו את הרדיפות שעברו, ותבע מהם להיות חזקים ולהמשיך להגות בספרי מוהר"ן, בחינת יפוצו מעיינותיך חוצה.

ציווה על הסובבים לעסוק בהדפסת ספרים. כמה דקות אחרי הדלקת נר של שבת נפטר. הלווייתו שהייתה במוצאי שבת קודש בכבוד הראוי לו. זכותו תגן עלינו.

הועתק ונערך מהעמוד The Lubavitcher Rebbe – לאוהבי הרבי מליובאוויטש והצדיקים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו או הדפיסו
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
הדפס
רשומות אחרונות: מרכז ניו יורק - לישראלים בניו יורק

יט תמוז הילולא הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל

י"ט תמוז יום הסתלקות הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל. נולד בירושלים כ"ט תמוז תרפ"ד יום פטירת רש"י הקדוש, ונימול על ידי רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל.בילדותו למד בתלמוד תורה 'בני ציון' ולאחר מכן בישיבת 'פורת יוסף' כאשר רבו המובהק היה מרן הגאון רבי עזרא עטיה זצוק"ל. הרב למד תורה […]

יז בתמוז – הסברים הלכות וכו. לפי חב"ד

שבעה עשר תמוז הוא יום תענית לזכר כמה מאורעות פורענות שאירעו בו, ובראשם בקיעת חומת העיר ירושלים לקראת חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מתחילים שלושה שבועות של אבלות לזכר החורבן הנקראים ימי בין המצרים.בביאת המשיח, יהפך שבעה עשר בתמוז – עם כל הצומות – ליום שמחה ומועד. בע"ה. אירועי היום :במשנה- נמנים חמישה […]

ציטוטים ומשפטים ושיעורים על ואהבת לרעך כמוך

ואהבת לרעך כמוך – צוות מרכז ניו ניו יורק ריכז ציטוטים ומשפטים על אהבת ישראל על פי פשוטו של הפסוק, אסור לאדם לבקש נקמה בזולת או ליטור לו טינה או לבקש את רעתו, וממשיך הכתוב לומר "ואהבת לרעך כמוך" – אהוב את הרֵע כשם שאתה אוהב את עצמך. המשך הפסוק – "אני ה'", מצביע על […]

יום הילולת הצדיק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג – ט תמוז

רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם – המון מידע סרטונים וכו על הצדיק זצ"ל מכונה ע"ש ספריו שפע חיים ודברי יציב, ד' בשבט תרס"ה – ט' בתמוז תשנ"ד היה האדמו"ר הראשון של חסידות צאנז-קלויזנבורג, חסידות שמקורה בחסידות צאנז. עמד בראש החסידות משנת תש"ו ועד לפטירתו בשנת תשנ"ד. מייסד קריית צאנז בנתניה ומרכז רפואי לניאדו. כיהן גם כרב […]

הילולא של הרב שלמה דיין זצוק"ל ט תמוז

לא הרבה מכירים את הרב שלמה דיין זצוק"ל. (ה'תרפ"ד, 1924 – ט בתמוז ה'תשמ"ה, 28 ביוני 1985) יום פטירתו חל ב ט תמוז. עליו העיד הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל ש"הינו אחד מל"ו הצדיקים בדורנו". רוב הזמן התכסה הרב דיין במסתורין ובצנעה, תחת מעטה בגדים פשוטים שלא חשפו את אישיותו המרוממת, נשמה אצילה שניתנה בגוף קדוש […]

עוד כתבות קשורות באתר מרכז ניו יורק
פשוט תודה לאבינו שבשמיים
הפתגם היומי

ציטוטים ומשפטים מחזקים על תודה והודיה והכרת הטוב

וואו כמה זה חשוב לומר תודה במיוחד לאבא שבשמיים. ערכנו סטטוסים קצרים על הודיה. לא להיות כפוי טובה / החלק היומי, פרשת כי תבוא / סיון רהב-מאיר: שלוש מילים של רש"י מספרות את כל הסיפור. עם

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ענווה-מביאה-עושר-וכבוד
הפתגם היומי

סיפורים ומשלים עם מוסר השכל

צוות מרכז ני יורק ליכז מספר סיפורים ומשלים מתוך קבוצת הוואצאפ החיזוק היומי להצטרפות לקבוצה לחצו על הקישור https://api.whatsapp.com/send?phone=+972528930233&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%20%20%20%20%20%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94 הדרך אל האושר בפרשת השבוע מלמדת אותנו התורה לשים עלינו רב או משפיע שידריך אותנו בדרך הנכונהאדם

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ‎
אב

יז באב הילולא הרב עדין אבן ישראל שטיינזַלץ

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) ע"ה. ‏הרב אבן-ישראל היה החלוץ שהיה הראשון לבאר את כל התלמוד הבבלי במפעל מונומנטלי בינלאומי. כתב פירוש מעמיק על ספר התניא ועוד עשרות ספרים מלאי ידע ועומק. הוגה דעות שזכה להערכה

לחץ כאן להמשיך לקרוא
אגרות קודש סיפורים, נסים ומנהגים
הרבי מליובאוויטש

אגרות קודש – סיפורים ניסים הנהגות ומנהגים

כתיבה לרבי מילובביטש (מנחם מנדל שניאורסון) באמצעות האגרות קודש איך פותחים, מה המנהגים ומה המקור לנושא. בוידאו הנל ניתן לשמוע סיפורים מענינים בנושא פתיחה באיגרות הקודש הרבה אנשים שואלים איך לפתוח באיגרות קודש, ע"מ לקבל תשובה. קודם

לחץ כאן להמשיך לקרוא
רעיונות למתנות רומנטיות
זוגיות

המלצות ורעיונות למתנות רומנטיות לחג האהבה מאמזון ועוד

חג האהבה ממש בקרוב ט"ו באב הפתיעו את אהובכם במתנה יחודית עכשיו! אלה רשימת המומלצים שלי כמובן שניתן להזמין כל אחד מהם כרגע אונליין מאמזון, עלי אקספרס ועוד. אם יש לכם עוד רעיונות למתנה רומנטית כתבו

לחץ כאן להמשיך לקרוא
תשעה באב צום קל ומועיל ברכה
אב

ט באב

לקראת 9 תשעה באב צוות מרכז ניו יורק מרכז מספר דברי תורה. שנוכל להבין את המהות של היום צום הזה. רבי שלום נח ברזובסקי זצ"ל שנפטר ב ז באב תש"ס 2000. המכונה ה"נתיבות שלום". הוא היה אדמו"ר

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הסוד-שבסוד
אב

ה' בחודש מנחם אב,הילולת רבי יצחק לוריא (מכונה "האר"י הקדוש", "האר"י ז"ל ולעתים "האריז"ל החי")

רבי יצחק לוריא מכונה "האר"י הקדוש היה ממקובלי צפת ומחשובי המקובלים שבכל הדורות. שיטתו – קבלת האר"י – היתה לשיטה המרכזית בלימוד הקבלה, ועליה מבוססים גם חלקים נרחבים בתורת החסידות. תולדות חייו של האר"י הקדוש: רבי יצחק לוריא

לחץ כאן להמשיך לקרוא
אב

ג' באב יום הילולת הצדיק הרב שמשון בן פסח מאוסטרופולי זצ"ל

הערב ומחר ג' באב יום הילולת הצדיק הרב שמשון בן פסח מאוסטרופולי היה רב ומקובל, נולד בקוריץ בווהלין בשנת ה'ש"ס (1600) בערך, ונרצח ב- ג' באב בעת פרעות גזרות ת"ח 1648 בעיר פולונה הי"ד.אימו הייתה בתו

לחץ כאן להמשיך לקרוא
רש"י ציטוטים ומשפטים מחזקים
תמוז

כ"ט תמוז הילולא של רש"י רבי שלמה יצחקי

רבי שלמה ב"ר יצחק (ידוע כרבי שלמה יצחקי, רש"י) היה גדול מפרשי המקרא והתלמוד, פוסק, ראש ישיבה ופייטן חשוב בצרפת בימי הביניים. כ"ט תמוז יום ההילולא של רש"י תולדות חייו נולד לאביו רבינו יצחק הצרפתי, בעיר טרואה (Troyes, 'טרויישׂ'

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט של הרב יוסף שלום אלישיב
תמוז

כ"ח תמוז יום ההילולא של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל | סיפור חייו ויחסו לחסידות חב"ד

יום ההילולא של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב כ"ח תמוז. רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל היה מגדולי פוסקי זמננו, תלמיד חכם, פוסק הלכה וממנהיגי הציבור הליטאי. לאחר פטירתו של הרב שך היה הרב אלישיב מנהיגו של הציבור הליטאי

לחץ כאן להמשיך לקרוא

קידום ובניית אתרים

מחפשים חברת דיגיטל בניו יורק
בניה וקידום אתרים
%d בלוגרים אהבו את זה: