רועה בקר

ההתמסרות הנדרשת בלימוד התורה

בפרשתנו ויגש כתוב "ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה" (מו, כח), ופירש רש"י "לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה". ולכאורה תמוה, מדוע הוצרך יעקב לשלוח יהודה למצרים "לתקן לו בית תלמוד", הרי יוסף כבר הי' במצרים, והי' יכול לתקן את ה"בית תלמוד" ע"י יוסף?

ויש לבאר זה על פי מה שמצינו החילוק בין מדריגת יוסף למדריגות האבות והשבטים, שהאבות והשבטים בחרו להיות "רועי צאן", בכדי להמעיט את העסק בעניני עולם הזה, שלא יופרעו מלימוד התורה ועבודת השי"ת. משא"כ יוסף הצדיק הי' משנה למלך ועסוק ביותר בעיני מצרים (ראה בכ"ז תורת חיים (לכ"ק אדמו"ר האמצעי נ"ע) ס"פ ויחי רמב, ד ואילך, ובכ"מ).

והנה, הגם שעיסוקו של יוסף בעניני העולם לא פגם כי הוא זה בדביקותו בקב"ה, ונשאר בבחינת מרכבה לאלקות, מ"מ זהו רק הוראה על גודל מעלת נשמתו וצדקתו.

אך בנוגע ללימוד התורה, שבה צריך האדם להתאחד עם התורה ביחוד גמור (ראה תניא פ"ה ופכ"ג), צריך האדם להיות בבחינת "תורתו אומנתו", שכל עיסוקו יהי' רק בלימוד התורה ולא בדברים אחרים. כי כאשר עוסק בדברים אחרים אזי חסר בהתאחדותו עם התורה.

וזהו הטעם שלא סמך יעקב על לימוד התורה של יוסף, כי למרות היות יוסף מאוחד ודבוק עם הקב"ה, מ"מ מצד היותו "מושל בכל ארץ מצרים" לא הי' יכול להיות לימודו בתורה בתכלית השלימות.

ולכן שלח יעקב את יהודה, שהי' רועה צאן ומובדל מעניני העולם, כדי להעמיד במצרים ישיבה שהלומדים שם לא יעסקו כלל בענינים אחרים, אלא כל עסקם יהי' בתורה בלבד.

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ג עמ' 827 ואילך)

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

ההתמסרות הנדרשת בלימוד התורה

עוד פוסטים דומים

עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד
כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד
%d בלוגרים אהבו את זה: