ההתמסרות הנדרשת בלימוד התורה

ההתמסרות הנדרשת בלימוד התורה

ההתמסרות הנדרשת בלימוד התורה

בפרשתנו ויגש כתוב "ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה" (מו, כח), ופירש רש"י "לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה". ולכאורה תמוה, מדוע הוצרך יעקב לשלוח יהודה למצרים "לתקן לו בית תלמוד", הרי יוסף כבר הי' במצרים, והי' יכול לתקן את ה"בית תלמוד" ע"י יוסף?

ויש לבאר זה על פי מה שמצינו החילוק בין מדריגת יוסף למדריגות האבות והשבטים, שהאבות והשבטים בחרו להיות "רועי צאן", בכדי להמעיט את העסק בעניני עולם הזה, שלא יופרעו מלימוד התורה ועבודת השי"ת. משא"כ יוסף הצדיק הי' משנה למלך ועסוק ביותר בעיני מצרים (ראה בכ"ז תורת חיים (לכ"ק אדמו"ר האמצעי נ"ע) ס"פ ויחי רמב, ד ואילך, ובכ"מ).

והנה, הגם שעיסוקו של יוסף בעניני העולם לא פגם כי הוא זה בדביקותו בקב"ה, ונשאר בבחינת מרכבה לאלקות, מ"מ זהו רק הוראה על גודל מעלת נשמתו וצדקתו.

אך בנוגע ללימוד התורה, שבה צריך האדם להתאחד עם התורה ביחוד גמור (ראה תניא פ"ה ופכ"ג), צריך האדם להיות בבחינת "תורתו אומנתו", שכל עיסוקו יהי' רק בלימוד התורה ולא בדברים אחרים. כי כאשר עוסק בדברים אחרים אזי חסר בהתאחדותו עם התורה.

וזהו הטעם שלא סמך יעקב על לימוד התורה של יוסף, כי למרות היות יוסף מאוחד ודבוק עם הקב"ה, מ"מ מצד היותו "מושל בכל ארץ מצרים" לא הי' יכול להיות לימודו בתורה בתכלית השלימות.

ולכן שלח יעקב את יהודה, שהי' רועה צאן ומובדל מעניני העולם, כדי להעמיד במצרים ישיבה שהלומדים שם לא יעסקו כלל בענינים אחרים, אלא כל עסקם יהי' בתורה בלבד.

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ג עמ' 827 ואילך)

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

פנינה יומית

נכתב ע"ע מכון 'אור החסידות' אשר לא שוקט על שמריו ובשנה האחרונה העלה לאויר את פרויקט 'פנינה יומית', ביוזמתו ובסיועו הרב של הרב זושא ווילהלם זה התחיל ב15,000 מנויים המקבלים יום-יום לתיבת המייל האישית מייל ממכון 'אור החסידות' ובו פנינה יומית קצרה על פרשת השבוע או על המועד שעל הפרק, מעובד מתורתו של הרבי. "חסידים רוצים לחיות יום-יום עם וואָרט מהרבי, שהרי "התתקשרות היא ע"י לימוד תורתו", ולכן לא יתכן שיעבור יום בלי לחטוף על-כל-פנים איזה שהוא ענין מתוך תורתו של הרבי. הפנינה היומית מעניקה לכל חסיד את אותה טעימה יומית מתורתו של הרבי", אומר הרב אברהם מן שי' העומד בראש המכון. את שני ספרי 'לוח פנינה יומית' ניתן לרכוש דרך האתר המיוחד כאן, כולל אופציה למשלוח לכל רחבי העולם. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אנדרואיד לחץ כאן. להורדת אפליקציית הפנינה היומית למשתמשי אייפון לחץ כאן. להרשמה לקבלת מייל יומי של הפנינה היומית בעברית/אנגלית, ו/או קבלת מייל שבועי של החוברת 'לקראת שבת' על הפרשה, לחץ כאן.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות