ד שבט – ההילולה של הבבא סאלי – 10 עובדות על הרב ישראל אבוחצירא

היום ההילולא של הבבא סאלי.

10 עובדות שאולי לא ידעתם על הבבא סאלי – רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל.בתמונה:עם רבי מרדכי אליהו הצדיק שהיה אחד מתלמידיו זיע"א.לא לשכוח להדליק נר לצדיק!

1. שמו ישראל ניתן לו על שם סבו ה"אביר יעקב" זצ"ל. למה ישראל? היתה חרדת קודש במשפחת אבוחצירא לקרא על שם הצדיק הקדוש ה"אביר יעקב" ולכן סמכו על הפסוק:"כי לא יעקב יקרא שמך עוד כי אם ישראל, כי שרית עם אנשים ותוכל". וכמו יעקב אבינו שלאחר המאבק עם המלאך נקרא שמו ישראל. ולמרות זאת, הכינוי שניתן לו "בבא סאלי" שפירושו הוא האב המתפלל נשאר איתו כל השנים ועורר ישועות.

2. באחד הימים ביקש הבבא סאלי ממשמשו להסיע אותו לשדה בוקר. כשהעוזר שלו תמה על הבקשה הוא הסביר כי בן גוריון מסר נפשו על גאולת עם ישראל אבל נשמתו סובלת, ולכן הוא הולך לתקן אותה שתהיה לה מנוחה. את כל הדרך עד שם כולל נסיעה לירוחם פעמיים הם עשו ללא דלק. הבבא סאלי הורה בידיו, "סעו" והם נסעו.

3. הבבא סאלי זצ"ל הקפיד מאוד לערוך סעודות מצווה בימי אזכרתם של הצדיקים ועל סעודות הודיה על הניסים, לא היה מוותר. באחד הימים זימן אליו מבאר שבע לנתיבות את הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל. בין השניים שררה אהבת נפש והם אף למדו יחד בחברותא. הרה"ג אליהו היה אז דיין צעיר ובשנת אבל על פטירת אימו. הוא אמר לעוזריו של הבבא סאלי כי לא יוכל להשתתף בסעודת המצווה כי הוא אבל. העוזרים אמרו זאת לבבא סאלי והוא אמר להם תגידו לו שיבא ואם לא יסכים תביאו אותו בכח. הרה"ג אליהו זצ"ל התלווה אליהם וישב כל זמן הסעודה ליד הבבא סאלי כאשר הצדיק חותך עבורו ירקות עם האולר הפרטי שלו בכדי שיסכים לאכול. במהלך הסעודה הגיעו שוטרים לחפש את הרה"ג מרדכי אליהו, הם סיפרו לו כי לפני זמן קצר אושפזו במצב קשה, שני דיינים שנכחו בדיון שהיה הבוקר בנוגע לאדם, שפסק הדין לא מצא חן בעיניו. כשהגיע אותו פושע אל ביתו של הרה"ג אליהו הוא לא מצא אותו בבית והשוטרים הספיקו לתפוס אותו. הרה"ג אליהו זצ"ל הבין את התעקשותו של הבבא סאלי הקדוש ואת גודל מעלתו.

4. בעת מגוריו ביבנה שמע את אחד מתלמידי החכמים בעיר מדבר בחוסר כבוד על הבעל שם טוב הקדוש. הבבא סאלי גער בו ואמר בצער:"מקום שכך מדברים בו על אור שבעת הימים הבעל שם טוב זיע"א אסור לגור בו". עוד באותו יום עזב הבבא סאלי את יבנה ולא שב אליה עוד.

5. בשנת תשל"א הגיע הרה"ג עובדיה יוסף יחד עם הרב יששכר מאיר זצ"ל, ראש ישיבת הנגב למעונו של הבבא סאלי. סיפר הבבא סאלי לרב עובדיה זצ"ל כי עוד במרוקו הוא למד בספרו "יביע אומר". הבבא סאלי אמר לרב עובדיה שזוהי עת רצון וביקש ממנו להתעכב עימו לסעודה חשובה שבה יפעלו יחד להביא את הגאולה. הרב עובדיה התנצל בפני הבבא סאלי ואמר כי ממתינים לו אנשים רבים בשיעור בבני ברק והוסיף: "גדול תלמוד תורה אפילו יותר מבניין בית המקדש".

6. את שעוני הגאולה המפורסמים שלו ואת הגלימה הלבנה, העניק במתנה לרה"ג אליהו זצוק"ל. והסביר כי הובטח לו שיזכה לקבל פני משיח אך:"בעוונות הדור" הוא כבר לא יזכה ולכן הוא מעבירם לרב אליהו. השעונים מצויים כיום אצל הרבנית אליהו והם עובדים ללא סוללות, לפי מנגנון פנימי בלתי מוסבר. האחד כסוף והשני מוזהב ובזמנו הורה הרב אליהו לשים את השעון הכסוף (כסף מסמל את מידת הרחמים) על השעון המוזהב (זהב מסמל את מידת הדין), וזאת כדי להמתיק את מידת הדין. הבבא סאלי אמר שכאשר השעונים יורו על השעה 12 יגיע זמן הגאולה.

7. מופתים רבים נקשרו בשמו, עקרות נפקדו, חולים קמו מכיסאות הגלגלים, חולים נרפאו ואפילו בקבוק ה"מאחיה" שממנו חילק לרבים שבאו לסעודות המצווה לא נגמר אף פעם.
המקובל רבי מרדכי שרעבי זצ"ל אמר לבבא סאלי כי חלם על סבו, רבי יעקב אבוחצירא שאמר לו שנשמתו של הבבא סאלי היא נשמת חזקיהו המלך ע"ה וכל המקבל ברכה ממנו כאילו זכה להתברך מפי המלך חזקיהו ע"ה". והרב אליהו זצ"ל אמר שהבבא סאלי שמר על מוצא שפתיו ועל המאכלים שנכנסו לפיו ולכן היה בכוחו לברך וחתם במילים: "הבבא סאלי חי בדור שלנו ולכן זה מחייב אותנו".

8. הבבא סאלי היה בקיא בכל התורה כולה וגם בתורת הסוד. חלק גדול מחידושיו על הש"ס נעלמו, ובאהבתו את עם ישראל החליט להוכיח שכל התרי"ג מצוות רמוזות בפסוק:"ואהבת לרעך כמוך" הוא הצליח להוכיח 117 מצוות מתוך 613 ולצערנו לא סיים את חיבורו.

9. משנפטר הראשון לציון, רבי בן ציון חי עוזיאל, ביקשו המנהיגים פה בארץ מהבבא סאלי לקחת עליו את ההנהגה, אך הוא סרב להתמנות לראשון לציון בטענה שאם אין לרב הראשי סמכות עליונה להכריע כפי שהיתה לרב במרוקו, אז אין טעם להנהיג את הציבור ללא מושכות.
בתגובה לסירובו הודיעו לו כי לא ימונה רב ראשי ספרדי והדבר יהיה על מצפונו. הבבא סאלי ראה כי לא יניחו לו ולכן בלי להודיע לאיש קם וחזר למרוקו. בני משפחתו נותרו בירושלים עד לשובו.

10. מילותיו האחרונות היו:"קומו! התעוררו התעוררו! תהא הליכתי כפרתי". כששמעו בני המשפחה את דבריו ניסו להרגיעו ובירכו אותו, שהשם יאריך ימיו ושנותיו עד ביאת משיח צדקנו, אמר הבבא סאלי:"מה אני ומה חיי, הלא ראוי אני להישרף והלוואי שיבא בזה תקנה לכלל וכפרה לצרות עם ישראל.."
כמה פשטות, ענווה, תורה ואהבה.
כרבע מליון איש עולים על קברו מדי שנה והם העדות החיה לגדלותו.שברכותיו יהיו עימנו תמיד.זיע"א

סיפור קצר על הבבא סאלי

עוד 10 עובדות על הבבא סאלי

1. ה"בבא סאלי" נולד בראש השנה בשנת תר"ן בעיירה תפילאלת שבמרוקו. עלה לארץ בשנת תשכ"ד.

2. כבר מילדותו שמרו עליו הוריו בשמירה יתירה, כי ידעו שיגדל ויהיה למאור ישראל. אימו הצמידה את עריסתו לקיר בית המדרש, שדברי התורה ייקלטו באוזניו בעודו רך בשנים.

3. כבר בהיותו בן שש, כיסו הוריו הקדושים את פניו בצעיף בעת יציאתו מן הבית, שלא ייכשל חס ושלום במראות אסורות הפוגמות בקדושה.

4. בעודו בגיל שש עשרה נתמנה לריש מתיבתא של ישיבת "אביר יעקב". לאחר 3 שנים, אחר פטירת אביו הגדול, רבי מסעוד, הוכתר כראש הישיבה.

5. היה לפוסק הלכתי עצום ולסמכות ההלכתית העליונה לכל יהודי מרוקו. הסתיר מעיני כל את גודל שקידתו בלימוד התורה ואת גדולתו וידיעותיו בפרד"ס התורה.

6. נהג בקדושה עילאית. יום-יום, בקיץ ובחורף, היה טובל במקווה ולפעמים היו המים קפואים והיה צריך לשבור את גזיזי הקרח וכל זאת לא מנע ממנו את טבילת הטהרה. הטבילה הייתה נעשית בייחודים שונים ובכוונות הקבלה.

7. הרבה בצומות ובסיגופים. רוב שעות היום עסק בתורה ובקבלת המבקשים את ברכתו והסתפק בשעתיים-שלש שעות שינה.

8. פירוש השם ה"בבא סאלי" הוא: האב המתפלל. אכן היה אבי התפילה של עם ישראל, בכל שנות חייו מסר עצמו עבור עם קודש, כאב את כאבם ובכל צרתם לו צר. מכל שכבות הציבור נהרו אליו לאלפים ורבבות, את כולם קיבל בסבר פנים יפות, הקרין מלוא אהבתו לכל אחד אחד, שפע ברכות וישועות הוריק עליהם מעמקי ליבו וברכותיו הקדושות לא שבו ריקם, תמך באביונים ואלמנות, חיתן יתומים ויתומות, לכולם היה כאב רחום וחנון.

9. אגדות ללא ספור מסופרים בין יהודי מרוקו על תפילותיו שעשו פרי. בהיותו בארץ נתפרסם שמו גם בין יהודי אשכנז ורבים מהם, בתוכם גדולי תורה ויראה, נסעו אליו להתבשם מתורתו ולהתברך מתפילותיו. אף הם מספרים סיפורי מופת ותופעות של רוח הקודש.

10. לפני פטירתו שפתיו דובבו דברי פרידה, מקורביו הצליחו לקלוט את המילים: "תהא הליכתי כפרה לצרות עם ישראל". ציונו הקדוש בנתיבות מהווה מוקד תפילה לכלל ישראל, ומדי שנה פוקדים את הקבר כרבע מיליון איש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו או הדפיסו
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
הדפס
רשומות אחרונות: מרכז ניו יורק - לישראלים בניו יורק

יט תמוז הילולא הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל

י"ט תמוז יום הסתלקות הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל. נולד בירושלים כ"ט תמוז תרפ"ד יום פטירת רש"י הקדוש, ונימול על ידי רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל.בילדותו למד בתלמוד תורה 'בני ציון' ולאחר מכן בישיבת 'פורת יוסף' כאשר רבו המובהק היה מרן הגאון רבי עזרא עטיה זצוק"ל. הרב למד תורה […]

יז בתמוז – הסברים הלכות וכו. לפי חב"ד

שבעה עשר תמוז הוא יום תענית לזכר כמה מאורעות פורענות שאירעו בו, ובראשם בקיעת חומת העיר ירושלים לקראת חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מתחילים שלושה שבועות של אבלות לזכר החורבן הנקראים ימי בין המצרים.בביאת המשיח, יהפך שבעה עשר בתמוז – עם כל הצומות – ליום שמחה ומועד. בע"ה. אירועי היום :במשנה- נמנים חמישה […]

ציטוטים ומשפטים ושיעורים על ואהבת לרעך כמוך

ואהבת לרעך כמוך – צוות מרכז ניו ניו יורק ריכז ציטוטים ומשפטים על אהבת ישראל על פי פשוטו של הפסוק, אסור לאדם לבקש נקמה בזולת או ליטור לו טינה או לבקש את רעתו, וממשיך הכתוב לומר "ואהבת לרעך כמוך" – אהוב את הרֵע כשם שאתה אוהב את עצמך. המשך הפסוק – "אני ה'", מצביע על […]

יום הילולת הצדיק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג – ט תמוז

רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם – המון מידע סרטונים וכו על הצדיק זצ"ל מכונה ע"ש ספריו שפע חיים ודברי יציב, ד' בשבט תרס"ה – ט' בתמוז תשנ"ד היה האדמו"ר הראשון של חסידות צאנז-קלויזנבורג, חסידות שמקורה בחסידות צאנז. עמד בראש החסידות משנת תש"ו ועד לפטירתו בשנת תשנ"ד. מייסד קריית צאנז בנתניה ומרכז רפואי לניאדו. כיהן גם כרב […]

הילולא של הרב שלמה דיין זצוק"ל ט תמוז

לא הרבה מכירים את הרב שלמה דיין זצוק"ל. (ה'תרפ"ד, 1924 – ט בתמוז ה'תשמ"ה, 28 ביוני 1985) יום פטירתו חל ב ט תמוז. עליו העיד הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל ש"הינו אחד מל"ו הצדיקים בדורנו". רוב הזמן התכסה הרב דיין במסתורין ובצנעה, תחת מעטה בגדים פשוטים שלא חשפו את אישיותו המרוממת, נשמה אצילה שניתנה בגוף קדוש […]

עוד כתבות קשורות באתר מרכז ניו יורק
פרלמנט ניו יורק
פרלמנט ניו יורק

פרלמנט ניו יורק

הפרלמנט של ניו יורק בקיצור: מפגש גברים שמדברים על מה שגברים אוהבים לדבר פלוס דבר תורה + מנסים לעזור אחד לשני ולקהילה במה שהם יכולים.נפגשים, צוחקים, אוכלים ולומדים. נפגשים כל יום רביעי לו "ז20:45 מזמינים אוכל21:00-

לחץ כאן להמשיך לקרוא
פרלמנט ביקור חולים ניו יורק
פרלמנט ניו יורק

ביקור חולים ישראלי בניו יורק – פרלמנט מבקרים חולים ישראלים

פרלמנט ניו יורק התגבש והחליט להקים ארגון לביקור חולים ישראלים בודדים בניו יורק. הארגון הוקם לא למען רווח או מטרה מוגדרת או מרכזית, אלא לפי הצרכים והדרישות הנמצאות בשטח. בעיקר לשמח ולדאוג לחולים שבני משפחתם לא

לחץ כאן להמשיך לקרוא
פשוט תודה לאבינו שבשמיים
הפתגם היומי

ציטוטים ומשפטים מחזקים על תודה והודיה והכרת הטוב

וואו כמה זה חשוב לומר תודה במיוחד לאבא שבשמיים. ערכנו סטטוסים קצרים על הודיה. לא להיות כפוי טובה / החלק היומי, פרשת כי תבוא / סיון רהב-מאיר: שלוש מילים של רש"י מספרות את כל הסיפור. עם

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ענווה-מביאה-עושר-וכבוד
הפתגם היומי

סיפורים ומשלים עם מוסר השכל

צוות מרכז ני יורק ליכז מספר סיפורים ומשלים מתוך קבוצת הוואצאפ החיזוק היומי להצטרפות לקבוצה לחצו על הקישור https://api.whatsapp.com/send?phone=+972528930233&text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%20%20%20%20%20%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94 הדרך אל האושר בפרשת השבוע מלמדת אותנו התורה לשים עלינו רב או משפיע שידריך אותנו בדרך הנכונהאדם

לחץ כאן להמשיך לקרוא
ציטוט הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ‎
אב

יז באב הילולא הרב עדין אבן ישראל שטיינזַלץ

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) ע"ה. ‏הרב אבן-ישראל היה החלוץ שהיה הראשון לבאר את כל התלמוד הבבלי במפעל מונומנטלי בינלאומי. כתב פירוש מעמיק על ספר התניא ועוד עשרות ספרים מלאי ידע ועומק. הוגה דעות שזכה להערכה

לחץ כאן להמשיך לקרוא
אגרות קודש סיפורים, נסים ומנהגים
הרבי מליובאוויטש

אגרות קודש – סיפורים ניסים הנהגות ומנהגים

כתיבה לרבי מילובביטש (מנחם מנדל שניאורסון) באמצעות האגרות קודש איך פותחים, מה המנהגים ומה המקור לנושא. בוידאו הנל ניתן לשמוע סיפורים מענינים בנושא פתיחה באיגרות הקודש הרבה אנשים שואלים איך לפתוח באיגרות קודש, ע"מ לקבל תשובה. קודם

לחץ כאן להמשיך לקרוא
רעיונות למתנות רומנטיות
זוגיות

המלצות ורעיונות למתנות רומנטיות לחג האהבה מאמזון ועוד

חג האהבה ממש בקרוב ט"ו באב הפתיעו את אהובכם במתנה יחודית עכשיו! אלה רשימת המומלצים שלי כמובן שניתן להזמין כל אחד מהם כרגע אונליין מאמזון, עלי אקספרס ועוד. אם יש לכם עוד רעיונות למתנה רומנטית כתבו

לחץ כאן להמשיך לקרוא
תשעה באב צום קל ומועיל ברכה
אב

ט באב

לקראת 9 תשעה באב צוות מרכז ניו יורק מרכז מספר דברי תורה. שנוכל להבין את המהות של היום צום הזה. רבי שלום נח ברזובסקי זצ"ל שנפטר ב ז באב תש"ס 2000. המכונה ה"נתיבות שלום". הוא היה אדמו"ר

לחץ כאן להמשיך לקרוא
הסוד-שבסוד
אב

ה' בחודש מנחם אב,הילולת רבי יצחק לוריא (מכונה "האר"י הקדוש", "האר"י ז"ל ולעתים "האריז"ל החי")

רבי יצחק לוריא מכונה "האר"י הקדוש היה ממקובלי צפת ומחשובי המקובלים שבכל הדורות. שיטתו – קבלת האר"י – היתה לשיטה המרכזית בלימוד הקבלה, ועליה מבוססים גם חלקים נרחבים בתורת החסידות. תולדות חייו של האר"י הקדוש: רבי יצחק לוריא

לחץ כאן להמשיך לקרוא
אב

ג' באב יום הילולת הצדיק הרב שמשון בן פסח מאוסטרופולי זצ"ל

הערב ומחר ג' באב יום הילולת הצדיק הרב שמשון בן פסח מאוסטרופולי היה רב ומקובל, נולד בקוריץ בווהלין בשנת ה'ש"ס (1600) בערך, ונרצח ב- ג' באב בעת פרעות גזרות ת"ח 1648 בעיר פולונה הי"ד.אימו הייתה בתו

לחץ כאן להמשיך לקרוא

קידום ובניית אתרים

מחפשים חברת דיגיטל בניו יורק
בניה וקידום אתרים
%d בלוגרים אהבו את זה: