דברי תורה קצרים לפרשת ראה – על מצוות הצדקה ועוד

דברי תורה קצרים לפרשת ראה – על מצוות הצדקה ועוד

ב"ה

ממתק לשבת פרשת ראה תשע״ח 2018

מסופר על נשמה שהגיעה לשמים לאחר המאה ועשרים ולאחר בדיקה הסתבר שהטוב והרע שלה בדיוק חצי חצי, נתנו לה בחירה ללכת לגן עדן או לגיהינום והנשמה החליטה ללכת לראות מה זה הגיהינום ואחר כך לעבור לגן עדן, היא נכנסת לגיהנום ורואה שולחנות ערוכים בכל טוב, מאכלים של טובי השפים על השולחן והנשמה מנסה להבין איך כל התענוגות האלו קשורים לגיהינום? בהינתן האות המלאכים עוברים ומחלקים לכל אחד מזלג ארוך וכולם מנסים לאכול אך המזלג ארוך מדי ולא יכולים להגיע איתו לפה, מבינה הנשמה שזה באמת גיהינום אמיתי לראות כזה אוכל בלי אפשרות לאכול,
היא עוברת לגן עדן ורואה שהתפריט אותו תפריט והכל נראה אותו דבר והיא מבינה שכאן כנראה יתנו להם מזלגות רגילים יוכלו ליהנות מהארוחה אבל להפתעתה שוב המלאכים מחלקים מזלגות ארוכים, אלא שכאן כל אחד לוקח את המזלג הארוך ומאכיל את חבירו ואז הבינה הנשמה שגן עדן וגיהינום תלויים במידת החסד והנתינה של האדם…

בפרשתנו פרשת ראה בה משה ממשיך לדבר אל בני ישראל טרם היפרדו מהם אנו רואים איך משה בונה תוכנית לביטול האנוכיות המושרשת כל כך בליבו של האדם והוא מתחיל בהדרגה עם המצוות הקשורות בכך.
ראשית מעביר משה לעם ישראל את המצווה של מעשר שני אותו נוהגים לתת בשנה הראשונה ושניה, מעשר זה נאכל על ידי הבעלים ורק שחובתו לעלות לירושלים ולאוכלו שם מה שנותן לו להרגיש שגם הכסף שעבד עליו והשקיע בו אין לו עליו בעלות, אחר כך ממשיכה התורה במצוות מעשר עני בשנה השלישית חובה לתת עשר אחוז מהיבול לעני שזה כבר שלב נוסף וקשה יותר עלי לתת מפירות שעבדתי עליהם קשה לטובת אדם שלא עשה כלום למען קבלת דבר ואז באה מצווה שעוד יותר לא מתקבלת על הדעת והיא מצות השמיטה לגבי כספים, ההלכה היא שאדם שהלווה לחברו כסף כאשר מגיעה שנת השמיטה יש שמיטה לכספים ובמילים אחרות חנינה לבעלי חובות, פותחים דף חדש והתורה מצווה שגם סמוך לשנת השמיטה לא יאמר אדם אינני יכול להלוות מכיון שאני מסכן את כספי שמא לא יוחזר לי מחובתו להלוות אם יש ביכולתו.

ומכאן הדרך פתוחה לקפיצה הכי גבוהה למצוות הצדקה בכלל עליה אומרת התורה פתוח תפתח את ידך שבניגוד להלוואה שברוב המקרים חוזרת לבעליה הרי שבנתינה זו מחובתו לתת בידיעה ברורה שאינו מקבל שום החזר. לגבי נתינה זו אומרת התורה "פתוח תפתח את ידך ולא ירע לבבך.. ורעה עינך באחיך האביון נתון תתן לו" אנחנו רואים שהתורה מדברת על הלב היד והעין ומוסבר על כך שבעצם מדובר כאן על תירגול קבוע שיעצב את האדם, דבר ראשון היד נותנת ובאמצעות זה הלב יצטרף וירגיש רגשות חיוביים כלפי המקבל ואז להרגיל את העין להיות נדיבה ולתת בעין יפה וכפי שאמרו חז"ל על הפסוק "נתון תתן" מובטח לו שברגע שיתן יחזור ויתן ויתרגל לנתינה.
יהי רצון שנזכה להיות מורגלים בנתינה ונזכה תמיד להיות בצד הנותן ולא נצטרך לידי מתנת בשר ודם… כי אם לידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

שבת שלום ומבורך!

רבי-נחמן-מברסלב

ממתק לפרשת ראה תשע"ז 2017

יהודי עשיר נכנס פעם אל המגיד ממעזריטש, שאל אותו הרבי מה אתה נוהג לאכול כל יום? התפאר העשיר "אני נוהג להסתגף ולהתנזר מהעולם, אני אוכל בדיוק כמו העני, פת במלח ומים במשורה" אמר לו המגיד "זה לא בסדר עליך לאכול בשר טוב ולשתות מי דבש כדרך העשירים" תמהו התלמידים, מה רע במנהג של העשיר שלא להתפנק מדי בתענוגות העולם? הסביר להם הרבי "אם העשיר יאכל בשר וישתה מי דבש ייתן לעני לפחות פת במלח אך אם הוא יאכל פת במלח ייתן לעני לאכול אבנים…"

בפרשתנו פרשת ראה אנו רואים איך משה נותן לעם ישראל כלים לביטול האנוכיות המושרשת כל כך בלבו של האדם, הוא מתחיל עם המצווה של מעשר שני אותו נוהגים לתת בשנה הראשונה והשניה שלאחר השמיטה, מעשר זה נאכל על ידי הבעלים אבל חובה להעלותו לירושלים ולאכלו שם מה שנותן הרגשה שאין לנו בעלות על הכסף שלנו,

מכאן ממשיכה התורה במצוות מעשר עני בשנה השלישית חובה לתת עשר אחוז מהיבול לעני שזה כבר שלב נוסף וקשה יותר, עלי לתת מפירות שעבדתי עליהם קשה, לאדם שלא עשה כלום למעני,

בהמשך באה מצווה שעוד יותר לא מתקבלת על הדעת והיא מצות שמיטת כספים, ההלכה היא שכאשר מגיעה שנת השמיטה יש שמיטה לכספים, אדם שהלווה לחברו כסף אינו גובה את חובו, ובמילים אחרות חנינה לבעלי חובות, התורה מצווה שגם סמוך לשנת השמיטה לא יאמר אדם אינני יכול להלוות מכיוון שאני מסכן את כספי שמא לא יוחזר לי ומחובתו להלוות אם יש ביכולתו.

*

במילים "פתוח תפתח את ידך" שבפרשתינו, התורה אומרת לנו שמי שמקבל הכי הרבה מהנתינה זה דווקא הנותן, אם תפתח פעם אחת תתאהב במצווה ותתרגל לתת וכך ידך תיפתח מעצמה ויהיה לך קל יותר לתת.

יהי רצון שנזכה להיות מורגלים בנתינה, ולא נצטרך לידי מתנת בשר ודם… כי אם לידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

שבת שלום ומבורך!

 

 

יהודי מצא ארנק כסף תפוח והשיב אותו לבעליו. הלה רצה לשלם או לפחות להעניק לו מתנה סמלית, אך המוצא ביקש בתמורה משהו אחר: "תעשה מעשה טוב עבור אדם אחר, זה יהיה בדיוק כמו ששילמת לי".
כעבור כמה ימים מתקשר המאבד אל המוצא, ואומר לו: "שינית לי את החיים. אני רגיל לצבור עוד ועוד כסף, וכעת נתת לי את ההזדמנות להרגיש את האושר של הנתינה. מאז שיחתנו אני עסוק לחפש מישהו הזקוק לחסד, וזאת הרגשה חדשה ומרוממת".

וכך בפרשת השבוע חורגת התורה מדרכה לקצר וכופלת בלשונה: " פתוח תפתח את ידך לאחיך. . נתון תיתן לו" – אם זכית להיות בצד העליון של הגלגל ופתחו ונתנו לך, הרי שעליך להמשיך את השרשרת ולפתוח ולתת הלאה.
כך גם נרמז בראשי התיבות של החודש:
א יש ל רעהו ו מתנות ל אביונים.

בחודש אלול העומד בפתח אנו מבקשים מאלוקים שיעשה גם הוא עמנו צדקה, מדה כנגד מדה, כתבנו וחתמנו לשנה טובה ומתוקה ולגאולה שלימה.

 

מסרון השבוע – פרשת ראה מעשה במרצדס ומערבל בטון

מעשה בנהג משאית בטון שחזר הביתה עייף ועצבני, והנה מרצדס חדשה חוסמת לו את החניה. הוא לא חשב פעמיים וברוב כעסו רוקן את הבטון על המכונית. כשעלה הביתה חיכתה לו מסיבת הפתעה, ואשתו הגישה את מפתח המרצדס שבחניה…

השבוע אנו קוראים על סימני כשרות של בעלי חיים. אחד מהם הוא: מעלה גרה. הבהמה מעלה את האוכל ולועסת אותו פעם נוספת.

זה גם סימן לחיים כשרים. לפני שאנו פועלים מתוך אינסטינקט, עלינו לחשוב פעם נוספת. להעלות שוב את הנושא לדיון לפני החלטה. בפרט כשאנו כועסים, עלינו לעצור את עצמנו ולחשוב לפני כל פעולה.

חכמים מספרים על אדם שאביו ציוה אותו לפני מותו להלין את כעסו, כלומר לישון לילה בשעת כעס לפני עשיית מעשה.

נסע האיש מביתו למקום רחוק וחזר בלילה אחרי שנים רבות. והנה הוא שומע גבר צוחק עם אשתו. כעס האיש ורצה לפגוע בשניהם במקום. ואז נזכר בצוואת אביו, והחליט לחכות לבוקר. בבוקר הסבירה אשתו שהגבר הזה הוא בנם שבינתיים גדל והיה לאיש. כך ניצול האב מפגיעה מיותרת באשתו ובבנו.

אז אם אתם לא רוצים להפסיד את המשפחה שלכם ואת מרצדס החלומות – תעלו גרה ותלינו את הכעס לשיקול דעת נוסף. הרווח כולו שלכם!

שבת שלום!
הרב חיים הבר
בית חב"ד שכונה ט' באר שבע

 

בציווי על הצדקה בפרשתנו, חורגת התורה מדרכה לקצר וכופלת בלשונה: " פתוח תפתח את ידך לאחיך. . נתון תיתן לו". אם זכית להיות בצד העליון של הגלגל ופתחו ונתנו לך, הרי שעליך להמשיך את השרשרת ולפתוח ולתת הלאה. וכך נרמז בראשי התיבות של החודש: איש לרעהו ומתנות לאביונים.

בחודש אלול העומד בפתח אנו מבקשים מאלוקים שיעשה גם הוא עמנו צדקה, מדה כנגד מדה, כתבנו וחתמנו לשנה טובה ומתוקה וגאולה שלימה.

 

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 • 133
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  133
  Shares
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

tzvika770

 אוהב לארח בשישי אצל צבי לקרוא על הפרויקט לחצו כאן | אוהב לצלם מוצרים ואוכל ב PHOTO-FLARE אוהב תורה ויהדות אוהב טכנולוגיה ואינטרנט. ואם תחפשו בגוגל מי הבונה האתרים הכי טוב בניו יורק תמצאו אותי :) לחצו כאן לבדיקה. ליצירת קשר איתי כתבו לי פה באתר מרכז ניו יורק בתגובות.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות