דברי תורה קצרים לפרשת כי תבוא – חי אלול

דברי תורה קצרים לפרשת כי תבוא – חי אלול

ממתק לשבת פרשת כי תבא תשע"ז 2017

היו פעם שלושה סוחרים שנכנסו לשותפות, יצאו ביחד ליריד לקנות סחורות, כשהגיעו השאירו את הכסף אצל בעל המלון שהיה נאמן על שלושתם ומכיוון שעדיין לא מספיק הכירו סיכמו עם בעל הבית שייתן להם את הכסף רק אם יבואו שלושתם ביחד, בינתיים יצאו למסע קניות ובכל מקום השאירו את הסחורות במטרה לאסוף הכל בפעם אחת, כשסיימו חזרו למלון ואמרו לצעיר שביניהם "לך אתה ותאסוף את הסחורות", הלך הצעיר לבעל המלון וביקש את הכסף אך בעל המלון אמר שאינו יכול לתת לו רק אם כולם יבואו ביחד, צעקו לו השניים מחדרם שהוא יכול לתת לו ואכן נתן לו, משעברו השעות והשותף לא חזר הבינו שני השותפים שנפלו בפח, באו לבעל הבית ואמרו לו תן לנו את הכסף אמר להם נתתי לחבר שלכם אמרו לו אבל הרי סיכמנו שתתן את הכסף רק אם אנחנו שלשתינו ביחד, הלכו השותפים ותבעו את בעל המלון למשפט, השופט ששמע את פרטי הסיפור הצדיק את השותפים וחייב את בעל המלון לשלם תוך חודש את מלוא הסכום, הסתובב לו בעל המלון בעצבות גדולה ולא ידע מהיכן ישיג סכום כסף כה גדול,
בינתיים הגיע אל מלונו אורח מירושלים שראה אותו ושאל למה פניך נפולות, סיפר לו המלונאי את כל הסיפור, אמר היהודי אל דאגה אני אבוא איתך לבית המשפט ואני מתחייב שלא תצטרך לשלם כלום ואכן ביום המשפט הגיע היהודי עם בעל המלון ואמר לשופט חברי מעונין לשלם את הסכום המלא אבל על מנת לעשות זאת הוא חייב שיבואו שלשתם כפי שסוכם יביאו נא שני השותפים את השותף השלישי ויקבלו את מלוא הסכום…

***
פרשתינו פותחת במצות הבאת הביכורים לבית המקדש אדם עבד קשה, זרע וחרש, והנה סוף סוף הגיעה השעה והוא רואה פירות צריך דבר ראשון לקחת את הפירות הראשונים ולהביאם לבית המקדש לכהנים. כאשר במעשה זה מראה האדם עד כמה חזקה אמונתו בה' שברכת ה' היא תעשיר ואינו חושב שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה,
מצוות הביכורים החלה רק לאחר כניסתם של עם ישראל לארץ ורק לאחר 14 שנה בהם כבשו וחילקו את הארץ ליושביה כנאמר בכתוב כי תבוא אל הארץ… וירשתה וישבת בה,
אפשר להבין למה התורה אומרת שאדם ממתין עד שייקבע במקומו ואז יתחיל לתת כי רק אז יוכל להתחיל לגדל פירות ולתת אבל מדוע ציוותה התורה שכל עם ישראל ימתינו עם מצווה חשובה זו 14 שנים? הרי חלק גדול בעם כבר קיבל את מקומו וקבע את עצמו ולמה לא יתחילו לתת ביכורים מיד ברגע שיוכלו ?


אלא שכאן מעבירה לנו התורה מסר מאוד חשוב, מצות הביכורים צריכה להיעשות בשמחה כנאמר בפסוק ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' ושמחה אמיתית היא רק כאשר כל העם כולו נמצא כל אחד במקומו יהודי אינו יכול לשמוח כאשר יש יהודי נוסף שעדיין לא הגיע אל המנוחה והנחלה ועל זה נאמר ברכינו אבינו כולנו כאחד הקב"ה אומר לנו "אם אתם רוצים לקבל את ברכתי עליכם לבוא כולכם ביחד".

***
מצוות הביכורים קיימת גם בשדה הרוחני של האדם כאשר את ראשית הפירות על האדם לתת לה' אם זה בהתעוררות משנתו לתת את הדקות הראשונות לתפילה לאלוקים, אם זה את כספו הראשון לתת לצדקה ואם זה בכוחו את כוחו החזק להקדיש לקיום מצוות ובעניין זה יכול אדם להרגיש אני את נפשי הצלתי עשיתי את הנדרש ממני ומה אכפת לי מה קורה עם יהודי אחר ועל זה אומרת לו התורה שעם ישראל חיכה עד שכל יהודי יגיע למנוחתו ונחלתו וכך גם אתה אינך יכול לשמוח עד שלא תראה שלכל אחד יש את כל הנצרך לו בגשמיות וברוחניות.

***
יהי רצון שנשכיל לבוא אל הקב"ה "כולנו ביחד" ולבקש שיביא אותנו אל המנוחה והנחלה מתוך שמחה של הגאולה האמיתית והשלימה.
שבת שלום

הרב נחמיה וילהלם

מצוות הביכורים

מסרון השבוע – פרשת כי תבוא – חומוס עושים באהבה

הפרסומת אומרת ש"חומוס עושים באהבה, או לא עושים בכלל". אני לא מתערב בנוגע לחומוס, אבל בנוגע לקיום מצוות – החצי הראשון נכון, והחצי השני לא.

פרשת השבוע אומרת כי קיום מצוות אמור להיעשות מתוך שמחה ואהבה. ברור שעלינו לקיים את רצון ה' גם אם אין לנו חשק, אבל הרצוי הוא שמצוות יבואו מתוך רגש של אהבה.

השבת אנו מציינים את תאריך ח"י באלול, יום ההולדת של "שני המאורות הגדולים" – הבעל שם טוב מייסד תנועת החסידות, ובעל התניא מייסד חסידות חב"ד. החסידות לא באה לחדש מצוה או הלכה, אבל כן באה להפיח רוח חיים, רגש ושמחה בקיום מצוות. זה גם רמז הביטוי "ח"י באלול" – להכניס חיים בחודש אלול בו עלינו להתחזק בקיום מצוות.

לא פלא שכאשר מציירים חסיד – הוא רוקד משמחה. כי "מצוות עושים באהבה"…

שבת שלום ושנה טובה,
הרב חיים הבר
בית חב"ד שכונה ט' באר שבע

לשנה הבאה בירושלים

הבעל שם טוב על השמחה

 

 

ממתק לשבת פרשת כי תבוא תשע"ח 2018

מסופר על רבי יוסף קארו בעל הבית יוסף, שתוך כדי כתיבת ספרו נקלע פעם לסוגיה שהיתה קשה עליו במיוחד ולא הצליח להגיע להבנה, הוא התעמק במשך תקופה ארוכה לאחר שלא הגיע להבנת העניין התפלל מעומק לבו שיפתחו לו מעיינות החכמה ויצליח להבין ואכן למחרת בבוקר כשקם פתח את הספר והכל היה ברור ומובן, שמח הבית יוסף שמחה גדולה, כמה ימים אחר כך נכנס רבי יוסף לבית המדרש וראה שני בחורים צעירים לומדים בדיוק את הסוגיה שהיתה קשה לו ולהפתעתו האחד מסביר לשני את הדברים בצורה פשוטה ביותר, בדיוק כפי שהבית יוסף עצמו הגיע אליהם אחרי מאמץ וזמן כה רב, נפלה רוחו בקרבו ויצא מבית המדרש, מיד ביציאתו פגש את האר"י ז"ל שאמר לו אל תרגיש רע, סוגיה זו אכן היתה קשה מאוד, אבל לאחר שאתה פתחת את ההבנה בסוגיה זו בזכות היגיעה והתפילות שלך עכשיו כל אחד שילמד אותה יבין אותה מיד וכל זה רק בזכותך.

*

בפרשת השבוע משה רבנו אומר לעם ישראל "ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועיניים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה" אומר רש"י שרק אחרי ארבעים שנה התלמיד מבין את דברי רבו ועומד על דעתו, נשאלת השאלה הרי משה רבנו לא נתן להם את כל התורה מיד בתחילת הארבעים שנה ואם כן יש הרבה דברים שעוד לא עברו ארבעים שנה מאז שנאמרו ואיך אומר להם משה "למען תשכילו את כל אשר תעשון"
מוסבר על כך בחסידות שהצורך בהמתנה של ארבעים שנה כדי לעמוד על דעתו של רבו אין הכוונה לכל רעיון ששמענו מהרב, זה כמובן תלוי בכישרון, ארבעים השנים נדרשות כדי להבין את דרך מחשבתו של רבו כך שיוכל לחשוב ולנתח דברים כפי דרכו של הרב ולזה מתכוון משה רבנו כשהוא אומר לעם ישראל היום הזה, בו עברו ארבעים שנה מאז מתן תורה ומאז שנחשפתם להשם ולתורתו, זה הזמן שתוכלו להבין את משמעות התורה של הקב"ה ואת משמעותם של הנסים שזכיתם לחוות ועכשיו תבינו אותם בצורה מלאה יותר ותוכלו ליישם את המצוות בקלות יותר.

יהי רצון שנזכה שיפתחו עבורנו שערי החכמה ונהיה חכמים מספיק להבין את התפקיד המוטל עלינו כאן בעולם כדי להכין את העולם לקראת גאולה אמיתית ושלימה שתבוא בקרוב ממש.

שבת שלום ומבורך ! כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה במיוחד!

 

בשבת הקרובה ח״י אלול יחול יום הולדתם של שני המאורות הגדולים. רבי ישראל הבעל שם טוב שייסד את תורת החסידות ורבי שניאור זלמן בעל התניא שייסד את חסידות חב״ד, שניהם לימדו אותנו המון על מהותה של אהבת ישראל אמיתית לכל יהודי ועל חיבור עם ישראל לאביהם שבשמיים.

בערב שבת אחר חצות, נהוג לטעום ממאכלי השבת (נסו את זה בבית…).
וכך, אחר שחלפה מחצית האלף השישי לבריאת העולם, התגלתה תורת החסידות, כטעימה ממאכלי השבת – גילוי פנימיות התורה שיהיה באלף השביעי.

השבת, ח"י באלול, אנו מציינים את יום ההולדת של "שני המאורות הגדולים" שהביאו לעולם את אור החסידות ודרכיה, וקירבו בין יהודים לבין עצמם, ובינם לבין הבורא – רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, ורבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד.

זה הזמן לטעום ממאכלי השבת ולהצטרף ללימוד תורת החסידות, אצלנו בבית הכנסת ובכל אתר ואתר. "טעמו וראו כי טוב השם"…

 

הכל דבש

החיים לא פשוטים. אני איש מבוגר ועבודתי היא פיזית, קשה ובזויה. בנוסף, בתי נאלצה לעזוב את ביתה ועברה להתגורר עם כל ילדיה אצלי… תינה שואב המים את צרותיו בפני הבעל שם טוב.

שמע זאת הצדיק ובירך אותו שיהיה לו טוב בחיים. החסידים ששמעו זאת התפלאו מה כבר יכול להשתנות בחייו העגומים של יוס'ל השואב, וכיצד לפתע יהיה לו טוב?

והנה, כעבור שבוע הם נפגשים שוב, כשהפעם יוס'ל שח בפני הצדיק עד כמה הוא מאושר וכמה טוב לו בחיים… גם בגילו המבוגר הוא מסוגל לעבוד, בתו באה לגור עמו והוא כל כך שמח לראות מידי יום את הנכדים…

הבינו החסידים שחייו של יוס'ל לא השתנו. זווית המבט שלו על החיים היא שהשתנתה, והוא הפך למאושר ושמח.

📖

פרשת 'כי תבוא' כוללת בתוכה ברכות על ההליכה בדרכי הטובה, מול דברי תוכחה ומוסר על הדרך ההפוכה. אך תורת החסידות מלמדת אותנו כיצד גם בתוכחה גנוזות ברכות גדולות ומכל מצב ביכולתנו להפיק טוב ומתוק. הכל בחיים הוא עניין של הסתכלות.

אך לקראת השנה החדשה אנו מבקשים מהשם, ומאחלים איש לרעהו, 'שנה טובה ומתוקה', כפשוטו, ללא צורך בהסברים. שנה של גאולה וישועה לפרט ולכלל.

 

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 • 48
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  48
  Shares
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

tzvika770

 אוהב לארח בשישי אצל צבי לקרוא על הפרויקט לחצו כאן | אוהב לצלם מוצרים ואוכל ב PHOTO-FLARE אוהב תורה ויהדות אוהב טכנולוגיה ואינטרנט. ואם תחפשו בגוגל מי הבונה האתרים הכי טוב בניו יורק תמצאו אותי :) לחצו כאן לבדיקה. ליצירת קשר איתי כתבו לי פה באתר מרכז ניו יורק בתגובות.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות