דברי תורה קצרים לפרשת כי תבוא – חי אלול

דברי תורה קצרים לפרשת כי תבוא – חי אלול

ממתק לשבת פרשת כי תבא תשע"ז 2017

היו פעם שלושה סוחרים שנכנסו לשותפות, יצאו ביחד ליריד לקנות סחורות, כשהגיעו השאירו את הכסף אצל בעל המלון שהיה נאמן על שלושתם ומכיוון שעדיין לא מספיק הכירו סיכמו עם בעל הבית שייתן להם את הכסף רק אם יבואו שלושתם ביחד, בינתיים יצאו למסע קניות ובכל מקום השאירו את הסחורות במטרה לאסוף הכל בפעם אחת, כשסיימו חזרו למלון ואמרו לצעיר שביניהם "לך אתה ותאסוף את הסחורות", הלך הצעיר לבעל המלון וביקש את הכסף אך בעל המלון אמר שאינו יכול לתת לו רק אם כולם יבואו ביחד, צעקו לו השניים מחדרם שהוא יכול לתת לו ואכן נתן לו, משעברו השעות והשותף לא חזר הבינו שני השותפים שנפלו בפח, באו לבעל הבית ואמרו לו תן לנו את הכסף אמר להם נתתי לחבר שלכם אמרו לו אבל הרי סיכמנו שתתן את הכסף רק אם אנחנו שלשתינו ביחד, הלכו השותפים ותבעו את בעל המלון למשפט, השופט ששמע את פרטי הסיפור הצדיק את השותפים וחייב את בעל המלון לשלם תוך חודש את מלוא הסכום, הסתובב לו בעל המלון בעצבות גדולה ולא ידע מהיכן ישיג סכום כסף כה גדול,
בינתיים הגיע אל מלונו אורח מירושלים שראה אותו ושאל למה פניך נפולות, סיפר לו המלונאי את כל הסיפור, אמר היהודי אל דאגה אני אבוא איתך לבית המשפט ואני מתחייב שלא תצטרך לשלם כלום ואכן ביום המשפט הגיע היהודי עם בעל המלון ואמר לשופט חברי מעונין לשלם את הסכום המלא אבל על מנת לעשות זאת הוא חייב שיבואו שלשתם כפי שסוכם יביאו נא שני השותפים את השותף השלישי ויקבלו את מלוא הסכום…

***
פרשתינו פותחת במצות הבאת הביכורים לבית המקדש אדם עבד קשה, זרע וחרש, והנה סוף סוף הגיעה השעה והוא רואה פירות צריך דבר ראשון לקחת את הפירות הראשונים ולהביאם לבית המקדש לכהנים. כאשר במעשה זה מראה האדם עד כמה חזקה אמונתו בה' שברכת ה' היא תעשיר ואינו חושב שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה,
מצוות הביכורים החלה רק לאחר כניסתם של עם ישראל לארץ ורק לאחר 14 שנה בהם כבשו וחילקו את הארץ ליושביה כנאמר בכתוב כי תבוא אל הארץ… וירשתה וישבת בה,
אפשר להבין למה התורה אומרת שאדם ממתין עד שייקבע במקומו ואז יתחיל לתת כי רק אז יוכל להתחיל לגדל פירות ולתת אבל מדוע ציוותה התורה שכל עם ישראל ימתינו עם מצווה חשובה זו 14 שנים? הרי חלק גדול בעם כבר קיבל את מקומו וקבע את עצמו ולמה לא יתחילו לתת ביכורים מיד ברגע שיוכלו ?


אלא שכאן מעבירה לנו התורה מסר מאוד חשוב, מצות הביכורים צריכה להיעשות בשמחה כנאמר בפסוק ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' ושמחה אמיתית היא רק כאשר כל העם כולו נמצא כל אחד במקומו יהודי אינו יכול לשמוח כאשר יש יהודי נוסף שעדיין לא הגיע אל המנוחה והנחלה ועל זה נאמר ברכינו אבינו כולנו כאחד הקב"ה אומר לנו "אם אתם רוצים לקבל את ברכתי עליכם לבוא כולכם ביחד".

***
מצוות הביכורים קיימת גם בשדה הרוחני של האדם כאשר את ראשית הפירות על האדם לתת לה' אם זה בהתעוררות משנתו לתת את הדקות הראשונות לתפילה לאלוקים, אם זה את כספו הראשון לתת לצדקה ואם זה בכוחו את כוחו החזק להקדיש לקיום מצוות ובעניין זה יכול אדם להרגיש אני את נפשי הצלתי עשיתי את הנדרש ממני ומה אכפת לי מה קורה עם יהודי אחר ועל זה אומרת לו התורה שעם ישראל חיכה עד שכל יהודי יגיע למנוחתו ונחלתו וכך גם אתה אינך יכול לשמוח עד שלא תראה שלכל אחד יש את כל הנצרך לו בגשמיות וברוחניות.

***
יהי רצון שנשכיל לבוא אל הקב"ה "כולנו ביחד" ולבקש שיביא אותנו אל המנוחה והנחלה מתוך שמחה של הגאולה האמיתית והשלימה.
שבת שלום

הרב נחמיה וילהלם

מצוות הביכורים

מסרון השבוע – פרשת כי תבוא – חומוס עושים באהבה

הפרסומת אומרת ש"חומוס עושים באהבה, או לא עושים בכלל". אני לא מתערב בנוגע לחומוס, אבל בנוגע לקיום מצוות – החצי הראשון נכון, והחצי השני לא.

פרשת השבוע אומרת כי קיום מצוות אמור להיעשות מתוך שמחה ואהבה. ברור שעלינו לקיים את רצון ה' גם אם אין לנו חשק, אבל הרצוי הוא שמצוות יבואו מתוך רגש של אהבה.

השבת אנו מציינים את תאריך ח"י באלול, יום ההולדת של "שני המאורות הגדולים" – הבעל שם טוב מייסד תנועת החסידות, ובעל התניא מייסד חסידות חב"ד. החסידות לא באה לחדש מצוה או הלכה, אבל כן באה להפיח רוח חיים, רגש ושמחה בקיום מצוות. זה גם רמז הביטוי "ח"י באלול" – להכניס חיים בחודש אלול בו עלינו להתחזק בקיום מצוות.

לא פלא שכאשר מציירים חסיד – הוא רוקד משמחה. כי "מצוות עושים באהבה"…

שבת שלום ושנה טובה,
הרב חיים הבר
בית חב"ד שכונה ט' באר שבע

לשנה הבאה בירושלים

הבעל שם טוב על השמחה

 

 

ממתק לשבת פרשת כי תבוא תשע"ח 2018

מסופר על רבי יוסף קארו בעל הבית יוסף, שתוך כדי כתיבת ספרו נקלע פעם לסוגיה שהיתה קשה עליו במיוחד ולא הצליח להגיע להבנה, הוא התעמק במשך תקופה ארוכה לאחר שלא הגיע להבנת העניין התפלל מעומק לבו שיפתחו לו מעיינות החכמה ויצליח להבין ואכן למחרת בבוקר כשקם פתח את הספר והכל היה ברור ומובן, שמח הבית יוסף שמחה גדולה, כמה ימים אחר כך נכנס רבי יוסף לבית המדרש וראה שני בחורים צעירים לומדים בדיוק את הסוגיה שהיתה קשה לו ולהפתעתו האחד מסביר לשני את הדברים בצורה פשוטה ביותר, בדיוק כפי שהבית יוסף עצמו הגיע אליהם אחרי מאמץ וזמן כה רב, נפלה רוחו בקרבו ויצא מבית המדרש, מיד ביציאתו פגש את האר"י ז"ל שאמר לו אל תרגיש רע, סוגיה זו אכן היתה קשה מאוד, אבל לאחר שאתה פתחת את ההבנה בסוגיה זו בזכות היגיעה והתפילות שלך עכשיו כל אחד שילמד אותה יבין אותה מיד וכל זה רק בזכותך.

*

בפרשת השבוע משה רבנו אומר לעם ישראל "ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועיניים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה" אומר רש"י שרק אחרי ארבעים שנה התלמיד מבין את דברי רבו ועומד על דעתו, נשאלת השאלה הרי משה רבנו לא נתן להם את כל התורה מיד בתחילת הארבעים שנה ואם כן יש הרבה דברים שעוד לא עברו ארבעים שנה מאז שנאמרו ואיך אומר להם משה "למען תשכילו את כל אשר תעשון"
מוסבר על כך בחסידות שהצורך בהמתנה של ארבעים שנה כדי לעמוד על דעתו של רבו אין הכוונה לכל רעיון ששמענו מהרב, זה כמובן תלוי בכישרון, ארבעים השנים נדרשות כדי להבין את דרך מחשבתו של רבו כך שיוכל לחשוב ולנתח דברים כפי דרכו של הרב ולזה מתכוון משה רבנו כשהוא אומר לעם ישראל היום הזה, בו עברו ארבעים שנה מאז מתן תורה ומאז שנחשפתם להשם ולתורתו, זה הזמן שתוכלו להבין את משמעות התורה של הקב"ה ואת משמעותם של הנסים שזכיתם לחוות ועכשיו תבינו אותם בצורה מלאה יותר ותוכלו ליישם את המצוות בקלות יותר.

יהי רצון שנזכה שיפתחו עבורנו שערי החכמה ונהיה חכמים מספיק להבין את התפקיד המוטל עלינו כאן בעולם כדי להכין את העולם לקראת גאולה אמיתית ושלימה שתבוא בקרוב ממש.

שבת שלום ומבורך ! כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה במיוחד!

 

בשבת הקרובה ח״י אלול יחול יום הולדתם של שני המאורות הגדולים. רבי ישראל הבעל שם טוב שייסד את תורת החסידות ורבי שניאור זלמן בעל התניא שייסד את חסידות חב״ד, שניהם לימדו אותנו המון על מהותה של אהבת ישראל אמיתית לכל יהודי ועל חיבור עם ישראל לאביהם שבשמיים.

בערב שבת אחר חצות, נהוג לטעום ממאכלי השבת (נסו את זה בבית…).
וכך, אחר שחלפה מחצית האלף השישי לבריאת העולם, התגלתה תורת החסידות, כטעימה ממאכלי השבת – גילוי פנימיות התורה שיהיה באלף השביעי.

השבת, ח"י באלול, אנו מציינים את יום ההולדת של "שני המאורות הגדולים" שהביאו לעולם את אור החסידות ודרכיה, וקירבו בין יהודים לבין עצמם, ובינם לבין הבורא – רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, ורבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד.

זה הזמן לטעום ממאכלי השבת ולהצטרף ללימוד תורת החסידות, אצלנו בבית הכנסת ובכל אתר ואתר. "טעמו וראו כי טוב השם"…

 

הכל דבש

החיים לא פשוטים. אני איש מבוגר ועבודתי היא פיזית, קשה ובזויה. בנוסף, בתי נאלצה לעזוב את ביתה ועברה להתגורר עם כל ילדיה אצלי… תינה שואב המים את צרותיו בפני הבעל שם טוב.

שמע זאת הצדיק ובירך אותו שיהיה לו טוב בחיים. החסידים ששמעו זאת התפלאו מה כבר יכול להשתנות בחייו העגומים של יוס'ל השואב, וכיצד לפתע יהיה לו טוב?

והנה, כעבור שבוע הם נפגשים שוב, כשהפעם יוס'ל שח בפני הצדיק עד כמה הוא מאושר וכמה טוב לו בחיים… גם בגילו המבוגר הוא מסוגל לעבוד, בתו באה לגור עמו והוא כל כך שמח לראות מידי יום את הנכדים…

הבינו החסידים שחייו של יוס'ל לא השתנו. זווית המבט שלו על החיים היא שהשתנתה, והוא הפך למאושר ושמח.

📖

פרשת 'כי תבוא' כוללת בתוכה ברכות על ההליכה בדרכי הטובה, מול דברי תוכחה ומוסר על הדרך ההפוכה. אך תורת החסידות מלמדת אותנו כיצד גם בתוכחה גנוזות ברכות גדולות ומכל מצב ביכולתנו להפיק טוב ומתוק. הכל בחיים הוא עניין של הסתכלות.

אך לקראת השנה החדשה אנו מבקשים מהשם, ומאחלים איש לרעהו, 'שנה טובה ומתוקה', כפשוטו, ללא צורך בהסברים. שנה של גאולה וישועה לפרט ולכלל.

 

פשוט לומר תודה


בכנס עולמי לנוירולוגיה, נדונה התופעה של התעלפויות המתרחשות בשעות הבוקר, מיד לאחר הקימה מן השינה.

פרופסור מקמרון מבריטניה נשאה נאום ארוך, בו פירטה את תוצאות המחקר רב השנים שערכה בסוגיה זו, ובעקבותיו הגיעה למסקנה שההתעלפויות נגרמות כתוצאה מן המעבר החד שבין שכיבה לעמידה.

היא הסבירה שלוקח לדם 12 שניות להגיע מן הרגליים אל המוח.
כאשר מתבצעת קימה מהירה, הדם 'נזרק' למוח במהירות רבה מידי והוא מגיב בתגובת שרשרת שגורמת להתעלפות.
היא הציעה לכל אדם, גם אם אינו נוטה להתעלף, שלאחר קומו משנתו יישב על המיטה, יספור לאט עד 12 ורק אז יקום.

כשסיימה את דבריה, קם פרופסור יהודי וביקש את רשות הדיבור.
"אצלנו היהודים", אמר, "יש מנהג עתיק, בן אלפי שנים, לומר תפילת הודיה מיוחדת לבורא עולם, על שזכינו להתעורר בבוקר בריאים ושלמים.
התפילה הזאת נאמרת בישיבה, מיד כשמתעוררים. יש בה 12 מילים אותן לוקח לומר כשתים עשרה שניות.

וכאן הוא קרא לאט ובהטעמה "מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך"…

📖
בפרשת השבוע מובאת מצוות הביכורים, שהמסר המרכזי שלה הוא פשוט לומר תודה.
לבחור להסתכל על חצי הכוס המלאה, להודות ולשמוח במה שנתן לנו הבורא.

כשאדם היה מודה להשם, אומרים חז"ל, היו מבשרים לו משמים, כי כשם שזכה להביא ביכורים ולהודות בשנה זו, כן יזכה לשנה הבאה.

אז תודה להשם על השנה.
שנזכה לכתיבה וחתימה טובה לשנת תש"פ טובה ומתוקה!

סיכום פרשת השבוע כי תבוא

ב"ה
ממתק לשבת פרשת כי תבוא תשע"ט 2019

איש עסקים מסתובב בתל אביב בדרך לפגישה מאוד חשובה ומחפש חנייה, כשהוא רואה שהוא עומד לאחר את הפגישה ולהפסיד הרבה כסף הוא מרים את עיניו לשמיים ואומר "ריבנו של עולם, אני מתחייב להתחיל להניח תפילין כל יום ולשמור שבת רק תעזור לי למצוא חנייה״, הוא מסיים את שיחתו הקצרה עם אלוקים מוריד את עיניו ורואה ממש לידו רכב יוצא מהחנייה ומפנה לו מקום, הא מרים שוב את עיניו ואומר "טוב אלוקים הסתדרתי לבד בסוף, לא צריך עזרה…״
בפרשת השבוע אנחנו קוראים איך שמשה רבנו אומר לעם ישראל "אתם ראיתם את כל אשר עשה ה' לעיניכם.. האותות והמופתים הגדולים" אבל אז הוא מוסיף "ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה"
הפסוק קצת תמוה כי משה רבנו כביכול אומר לעם ישראל שעד היום הם לא הבינו את הנסים שהקב"ה עושה עמהם והרי אנחנו רואים שעם ישראל אמרו שירה בים ולאורך כל הדרך כן הודו לה' ואם כן מה כוונתו של משה שעד היום הם לא מספיק הבינו?
רש" מסביר שכשמשה אומר "לא נתן ה' לכם" הכוונה היא "להכיר את חסדי ה' ולהידבק בו" כשכוונתו היא שמשה לא מדבר כאן על הנסים הגדולים כמו יציאת מצריים וקריעת ים סוף שבהם ברור שהם ראו והודו אלא על חסדי השם שביום יום, בהם יותר קשה להיות במודעות ולשים לב שזה אכן חסד השם שיש לנו בגד ללבוש ולחם לאכול, שאנחנו קמים בבוקר בריאים וכו' אלו דברים שאם אדם יכיר בהם כחסד ה' זה יעזור לו להידבק בה' וללכת בדרכיו.
ולכן משה רבנו אומר להם היום הזה אחרי ארבעים שנה אני רואה שאתם סוף סוף מפנימים את חסדי השם ומבינים שגם החסדים "הקטנים" בכל יום הם נסים ונפלאות ועלינו להודות לה׳ אבל לא רק להסתפק בתודה אלא גם ללכת בדרכיו וליראה אותו.
יהי רצון שנמשיך לראות את חסדי השם בכל יום ונזכה לעשות את התלוי בנו כדי להידבק בו ובדרכיו כהכנה לגאולה אמיתית ושלימה בקרוב ממש.

שבת שלום ומבורך!

בדיחות לשבת כי תבוא – מילתא דבדיחותא- בדיחות נקיות

איזה מפקח מגיע ממשרד החינוך לבדיקה הוא נכנס לאחת הכיתות
והכיתה שהוא נכנס אליה רועשת ממש חזק
הוא הוציא נער אחד שהיה הכי גבוהה מכולם ודיבר הכי הרבה
לאחר 15 דקות ניגש תלמיד מהוסס ושואל בפחד את המפקח :?אפשר לקבל את המורה שלנו בחזרה???


האמא: איך הציון שלך במבחן הילד:לא כל כך טוב אבל עניתי על 3 שאלות נכון
האמא : מה הן? הילד : שם,כיתה ותאריך

איש אחד אומר לדוקטור : דוקטור אני סובל מכאבים
דוקטור: מה חשבת ליהנות מהם?

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 • 48
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  48
  Shares
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

לפוסט הזה יש תגובה אחת

 1. tzvika770

  השבת פרשת כי תבוא
  (כיצד להכיר תודה)

  כלל קבעו חז"ל: "אלו ואלו דברי אלוקים חיים". כאשר יש מחלוקת בתורה, עלינו לראות בכל אחת מהדעות דברי אלוקים חיים. אמנם ההלכה בפועל נקבעת בסופו של דבר כדעה אחת, שכן אי-אפשר לקיים למעשה שתי דעות מנוגדות, אולם עלינו לנהוג גם על-פי הדעה השנייה במשמעות הרוחנית של הדברים.
  מחלוקת כזאת אנו מוצאים על הפסוק הפותח את פרשתנו, שעוסק במצוות הביכורים. מתי חל על עם-ישראל החיוב לקיים מצווה זו? אומרת התורה: "והיה כי תבוא אל הארץ… וירשתה וישבת בה". התלמוד (הירושלמי) לומד מהמילים "וירשתה וישבת", שחובת הביכורים החלה רק לאחר ארבע-עשרה שנות הכיבוש וחלוקת הארץ. לעומתו, ה'ספרי' מפרש את המילה "והיה": "אין והיה אלא מיד", ומכאן שחובת הביכורים חלה מיד עם הכניסה לארץ-ישראל.

  תוכנה של מצוות הביכורים הוא מתן שבח והודיה לקב"ה על הטוב שהוא גומל עמנו. במשמעותה הרוחנית משקפת מצווה זו את התודה שמודה יהודי מדי יום ביומו לקב"ה. בהבעת התודה הזאת יש שני זמנים, על-פי שתי הדעות בעניין הביכורים.
  יש הבעת תודה המתאימה לדעה "אין והיה אלא מיד": בתחילת היום, מיד כשיהודי פוקח את עיניו, הוא מודה לה' באמירה: "מודה אני לפניך… שהחזרת בי נשמתי". הודיה זו נאמרת עוד קודם נטילת הידיים, בזמן שאסור להרהר בדברי-תורה, מבלי שהאדם יתבונן בגדולת ה' וברוב חסדיו. היא פורצת מתוך האמונה הפשוטה והטהורה הנטועה בליבנו.

  התודה השנייה מתאימה לדעה השנייה, שחובת הביכורים חלה רק לאחר ההתיישבות בארץ. בחיי היום-יום זו התודה השנייה, שבאה בתפילת שחרית. בתפילה מתבונן היהודי בגדולת ה' ובחסדיו, ומתוך התבוננות זו הוא מודה לה': "מודים אנחנו לך".
  כאן התודה כבר אינה פורצת מאליה, אלא היא באה לאחר מחשבה והתבוננות שכלית, כפי שנקבע במשנה, שקודם התפילה צריך האדם להתבונן ב"רוממות הא-ל יתברך ובשפלות האדם", ומהתבוננות זו באה תחושת הכרת-התודה.

  בכל אחד משני סוגי ההודיה יש יתרון שאין בזולתו: יתרונה של התודה הטבעית, שהיא מבטאת את עומק האמונה של הנשמה, אך מצד שני היא עלולה להיות מופשטת וכוללנית מדי. בתודה השנייה, השכלית, אמנם חסרה העוצמה הטבעית הזאת, אבל כנגד זה היא חודרת לתוך אישיותו של האדם ונעשית חלק ממנו.
  השילוב בין השניים ("אלו ואלו דברי אלוקים חיים") הוא היוצר את השלמות – של האמונה הטהורה מזה ושל המחשבה וההתבוננות מזה, וזו עבודת ה' תמה ושלמה.
   
  (על-פי לקוטי שיחות כרך לד, עמ' 145)

  שבת שלום!!!
  לזכות הת' מנחם מענדל בן נחמה דינה

כתיבת תגובה

tzvika770

 אוהב לארח בשישי אצל צבי לקרוא על הפרויקט לחצו כאן | אוהב לצלם מוצרים ואוכל ב PHOTO-FLARE אוהב תורה ויהדות אוהב טכנולוגיה ואינטרנט. ואם תחפשו בגוגל מי הבונה האתרים הכי טוב בניו יורק תמצאו אותי :) לחצו כאן לבדיקה. ליצירת קשר איתי כתבו לי פה באתר מרכז ניו יורק בתגובות.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות