דברי תורה קצרים לפרשת ואתחנן וט"ו באב

דברי תורה קצרים לפרשת ואתחנן וט"ו באב

ממתק לשבת פרשת ואתחנן תשע"ז 2017

כשהסתיימה השואה התברר שהרבה ילדים יהודים שהצליחו לשרוד נשארו יתומים. 
ההורים שלהם נלקחו אל מותם במחנות הריכוז, והילדים הקטנים נשארו לבד.
הרבה מנזרים נוצריים, אספו את הילדים, שמרו עליהם וגידלו אותם.
הרב הראשי לישראל הרב הרצוג הסתובב באירופה במשך חודשים רבים ועבר ממנזר למנזר, אסף את היתומים הרכים והקים בעבורם בית יתומים יהודי כדי שיגדלו כיהודים.
באחד הימים, הגיע הרב הרצוג אל בית היתומים גדול ומוכר באירופה וניגש לנזירה הראשית,
הודה על הצלת היתומים היהודיים וביקש לקבל אותם בחזרה לעם היהודי,
הנזירה הסכימה אך שאלה את השאלה המתבקשת,
איך תדע מי כאן מתוך מאות הילדים שבמנזר, יהודי?
הרי עברו חודשים רבים מאז ראו את הוריהם שנלקחו לתאי הגזים.
הרב הרצוג אמר לה אני אדע, הוא ביקש לכנס את הילדים לאולם המרכזי,
עלה לבמה וזעק בהתרגשות "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד".
מיד עשרות ילדים קטנים רצו לכיוונו בבכי מר וקראו
"אבא", "אמא".. הם נזכרו בשמע ישראל שהיו הוריהם אומרים איתם לפני שהלכו לישון,
כל הילדים האלו הצטרפו לרב והגיעו לארץ ישראל.
התפילה המפורסמת ביותר בתפילות היהודיות היא "קריאת שמע". חלקה הראשון מופיע בפרשת השבוע ואתחנן,

אנו מצווים לקרוא קריאת שמע פעמיים בכל יום: בבוקר ובערב. נוסף על כך, התפילה מופיעה כמה פעמים נוספות בסידור התפילה. כך, חוץ מקריאת השמע הנאמרת בתפילת ערבית, קוראים שמע לפני ששוכבים לישון בלילה. זהו אחד הטקסטים היהודיים הראשונים שמלמדים ילד קטן, והיא גם התפילה שאומרים כשהאדם הולך לעולמו, בסוף הדרך.

ההצהרה המרכזית של השמע היא "השם אחד". חז"ל אומרים: "כל המאריך באחד, מאריכין לו ימיו ושנותיו".

בחסידות מוסבר שבכך אומרים לנו חז"ל לחשוב על הרעיון במשפט "השם אחד" המשמעות היא לא רק שיש אלוקים אחד, אלא שכל הבריאה הא אחד עם אלוקים. אין שום דבר מחוץ לאלוקים.

כשהרעיון הזה בתודעתנו אנו קוראים את שמע ישראל בכל מאודנו , אבל יותר מכך אנחנו מצליחים להפנים שאנחנו חלק מהאלוקות ומבינים את גודל הזכות והאחריות של כל אחד מאיתנו בתוכנית האלוקית ואת המשמעות הפנימית של כל מעשה שלנו.

יהי רצון שנזכה להבין את היותינו חלק ממשהו כל כך גדול ונזכה למלא את החלק שלנו כהכנה לגאולה שלימה שתבוא בקרוב ממש

שבת שלום+

ממתק שבת פרשת ואתחנן תשע"ח 2018

חסיד אחד פנה פעם לרבי יהודה צבי מסטרטין ואמר "רבי שמעתי עליך שאתה נותן סגולות שמועילות להרבה אנשים. תוכל בבקשה לתת לי סגולה ליראת שמים."
ענה לו הרבי: "סגולה ליראת שמים אין לי. אבל אני יכול לתת לך סגולה לאהבת שמים."
התלהב החסיד ואמר: "אדרבה, אהבת שמים יותר גדולה מיראת שמים. אשמח לקבל סגולה לאהבת שמים."
השיב לו הרבי: "אהבת ישראל היא סגולה לאהבת שמים. מי שאוהב את הבריות, יכול בקלות להגיע לאהבת שמים ככל שתשקיע יותר באהבת ישראל כך תרגיש יותר את אהבת השם."
בפרשת השבוע מופיעות המצוות של אהבת השם "ואהבת את השם אלוקיך" ושל יראת השם, "את השם אלוקיך תירא", מצוות אלו מעוררות תמיהה, איך אפשר לצוות עלינו על דברים שברגש, אפשר לצוות עלי מה לעשות אבל איך אפשר להגיד לי מה להרגיש?

בתורת החסידות מוסבר שהציווי הוא להתבונן בדברים שיביאו אותי לידי רגש, כשנתבונן בגדולתו של הקב"ה זה יעורר בתוכנו הרגשה של אהבה ושל יראה כלפיו.
אבל עדיין קצת קשה להבין איך אותה התבוננות יכולה להביא לשתי רגשות כל כך הפוכים, אהבה מעוררת את האדם ברצון להתקרב ולעומת זאת יראה מעוררת את האדם ברתיעה ובחשש ובדרך כלל גורמת לריחוק, אלא שההתבוננות הנדרשת מהאדם היא כאמור התבוננות בגדולתו של הקב"ה ואיך הקב"ה בגדולותו האין סופית משפיל את עצמו להשגיח על כל פרט ופרט בבריאה, התבוננות כזו גורמת מצד אחד לצימאון ורצון להידבק ולהתקרב לקב"ה אך מצד שני היא גורמת לאדם להבין את ריחוק הערך שלו מהקב"ה וזה גורם ליראה לא של פחד אלא של רוממות והערכה וכמו במלך בשר ודם שעצם הידיעה על גדלותו של המלך גורמת רצון חזק לפגוש אותו ולהכיר אותו מקרוב אך ככל שמתקרב יותר ומבין יותר את מעמדו של המלך הוא מגיע יותר ליראה ממנו.
יהי רצון שנחזק את האהבה בתוכנו וזה יחזק גם את אהבתינו לקב"ה ובזכות החיזוק באהבת השם ובאהבת ישראל נזכה לראות את אהבת ה' אלינו בגאולה שלימה שתבוא בקרוב ממש.

שבת שלום ומבורך!

מסרון השבוע – פרשת ואתחנן
רצונו של אדם הוא כבודו

האמא ניגשה לחכמים ואמרה: בני רבי ישמעאל לא מכבד אותי. תעירו לו.

החכמים נבהלו. איך קרה שהחכם הדגול לא מכבד את אמו? רבי ישמעאל הסביר: כשאני חוזר מבית המדרש, אמא רוצה לרחוץ לי את הרגליים ואף לשתות מהמים הללו, כביטוי של הערכה ללימוד שלי. אני מסרב כי זה זלזול בכבוד אמי, והרי כתוב "כבד את אביך ואת אמך".

אמרו לו החכמים: הנח לה, כי רצונו של אדם הוא כבודו.

השבת נקרא על מצוות כיבוד הורים. לא כתוב "תאהב" או "תעזור" לאביך ואמך, אלא "כבד את אביך ואת אמך". האתגר הגדול הוא לכבד אותם ואת רצונותיהם, גם כשהדבר מנוגד לדעתך. כי רצונו של אדם הוא כבודו!

שבת שלום!

כבד את אביך ואת אמך

מסרון השבוע – פרשת ואתחנן | כבד את האבהות והאימהות

"נכון שההורים גידלו אותי, אבל זה ענה להם על צורך טבעי. למה אני חייב לכבד אותם?" – שואלים נערים בימינו.

בפרשת השבוע מופיעים שוב עשרת הדיברות, והדיבר החמישי הוא: "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך". ביטוי דומה מופיע במצוה אחרת: שילוח הקן. אם יונה רובצת על האפרוחים, אסור לקחת אותה ביחד עם האפרוחים, אלא רק כשהם נפרדים. "שלח תשלח את האם, ואת הבנים תקח לך, למען ייטב לך והארכת ימים".

בשתי המצוות בורא העולם אומר: האינסטינקט האימהי הטבוע גם באדם וגם בחי הוא קדוש. זה הבסיס לקיומם של חיים עלי אדמות. לכן אסור לחלל אותו!

האינסטינקט האימהי גורם ליונה להיות עם האפרוחים. מי שמנצל זאת כדי לקחת לעצמו גם את היונה, פוגע בהמשכיות החיים.

כך בכיבוד הורים. נכון שהורות היא צורך. אבל זה צורך קדוש, שאסור לפגוע בו. לא לחינם מסופר בתלמוד על רב יוסף, שכאשר היה רואה את אמו, היה אומר "אני אקום מפני השכינה".

הדיבר החמישי קורא בקול גדול: כבד את האבהות והאימהות, וכך תבטיח את המשכיות החיים!

הרב חיים הבר
בית חב"ד שכונה ט' באר שבע

"כשאתה מקבל, אתה נותן"…

בט"ו באב הירח מלא, והחל מיום זה, אומר התלמוד, תשש כוחה של חמה (שימו לב לחשבון החשמל..). לכן מתקופה זו מתחילים ימים טובים לעם ישראל; החמה מסמלת את מי שמרגיש תמיד מלא, הכי חכם, הכי נבון. הלבנה, המקבלת מאור החמה, מסמלת את מי שהוא כלי לקבלה, מי שמוכן לשמוע עוד דעה ולהכיל את הזולת. תנועת הענווה והביטול הזו היא מתכונותיהם של עם ישראל, ולכן כשגובר כוחה של הלבנה אלו ימים טובים לישראל.

יום זה של קבלה והכלה מגיע כתיקון החורבן של תשעה באב שנגרם משנאת חינם, ומסמל אחדות ואהבת חינם, ולכן בט"ו באב שהיה נהוג כיום של שידוכים, היו יוצאות בנות ישראל בבגדי לבן שאולים, כדי שלא לבייש את מי שאין לה, ולחוש את הזולת. כך נזכה לקבל מאלוקים חסד חינם, בגאולה השלימה.

זקוקים-להצלה-הנה-סגולה

נופל וקם

יהודי שחשב להנשא לגויה עבר לפני הרבי ולתדהמתו אמר לו הרבי "אני מקנא בך", ומיד הסביר לו כי הניסיון הוא סולם, דרכו אפשר חלילה ליפול, אך המטרה כמובן אינה ליפול אלא להתעלות למקום שמי שלא קיבל את הסולם אינו מסוגל להתעלות לשם…

זו, אם תרצו, השמחה הגדולה של ט"ו באב. העליה שאחר הנפילה. הבניין שאחר החורבן. האהבה שמחליפה את השנאה. זו הנחמה הכפולה עליה נקרא בהפטרת השבת "נחמו, נחמו עמי". הנחמה בכך שתמיד-תמיד ניתן לאחות את השברים, לתקן ולהתקדם למקום גבוה יותר, שהופך את הנפילה עצמה למקום של מינוף וצמיחה.

ב"ה
ממתק לשבת פרשת ואתחנן תשע"ט 2019

מסופר על רופא יהודי גדול שבא אליו חולה, ולאחר בדיקות, הרופא התייאש מלרפא אותו. הבעש"ט (הבעל שם טוב)הגיע בדיוק לאותו מקום, וביקשו ממנו לבוא אל החולה. הגיע הבעש"ט וטיפל בחולה עד שהבריא.
הרופא הגדול, שהתייאש קודם מהחולה, בא אל הבעש"ט ושאל אותו איך ריפא את החולה, שהרי הגידים שלו היו פגועים וכשהגידים פגועים, כבר אי אפשר לרפאם.
השיב הבעש"ט לרופא: "אתה הבנת את החולה ומחלתו באופן גשמי ואילו אני באופן רוחני. דע לך שיש לו לאדם רמ"ח (248) איברים ושס"ה (365) גידים, וכנגדם יש בתורה רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה. כשהאדם עובר עברה, נפגם הגיד או האיבר שלו שכנגד המצווה, ואם הוא עובר על הרבה מצוות לא תעשה, נפגמים אצלו הרבה גידים, הדם לא זורם בהם והוא נמצא בסכנה. אני דיברתי עם הנשמה של החולה, והנשמה שלו הסכימה לעשות תשובה, וכך האיברים והגידים של החולה באו על תיקונם ויכולתי לרפא אותו."
בפרשת השבוע אנחנו קוראים על ההתגלות של הקב"ה לעם ישראל בהר סיני הקב"ה פתח במילים "אנכי ה' אלוקיך" יוצא שהאות הראשונה שבאמצעותה נוצר הקשר בין הקב"ה לעם ישראל היא האות א'.
מסופר שכאשר בעל התניא חיפש מלמד לבן שלו, הוא הזמין אליו אברך ואמר לו, לך יש מצווה לפרנס את משפחתך, לי יש מצווה של ושיננתם לבניך, בא נחליף אתה תלמד את בני ואני אעזור לך לפרנס את משפחתך.
שאל המלמד את הרבי "איך אני צריך ללמד את הילד"
ענה לו הרבי מתחילים מלימוד א' ב' האות הראשונה א' בנויה מנקודה למעלה, נקודה למטה וקו באמצע, נקודה למעלה זה הקב"ה, נקודה למטה זה היהודי ומה שמחבר ביניהם זה קו של יראת שמיים.
כשנתבונן נראה שהאדם הוא גבול והקב"ה הוא אין סוף ואם כן לכאורה איך יכול להיווצר חיבור בין הגבול לבלי גבול, אלא שהקב"ה הבלתי מוגבל הזמין אותנו להתחבר אליו באמצעות התורה והמצוות שזה הקו שבין יהודי לקב"ה, כשיהודי מקיים מצווה הוא מגלה את החלק האינסופי שבתוכו – הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש כך הוא נהיה חלק מהא' האלוקית ומתאחד עם הקב"ה.
יהי רצון שנזכה תמיד להוסיף במצוות ומעשים טובים וכך נוכל להיות תמיד מחוברים לאין סוף ובזכות זה נזכה לגאולה אמיתית ושלימה שתבוא בקרוב ממש.

שבת שלום ומבורך!

ט"ו באב חג הפירגון

שני סוחרים יהודיים התגוררו ברוסיה הלבנה. האחד סחר בפשתן והשני בייבוא עצים לבנייה.
אחד מהם נסע פעם לרבי שמואל מליובאוויטש (המהר"ש) וסיפר כי חברו, סוחר העצים, נקלע לקשיים בעסקיו.
אך הוא גם הצדיק את הדין על חברו ואמר שהכל משמים וכך היה צריך לקרות…
הרבי שמע את דבריו ושתק, תוך שהוא שוקע במחשבותיו.

כעבור תקופה קצרה פרצה שרפה במחסן הפשתן וכילתה את כל רכושו של אותו סוחר. הוא מיהר לנסוע שוב ולתנות את צרתו בפני הרבי, שאמר לו כי כשהצדיק את הדין על חברו הוא גזר את דינו שלו עצמו.

התיקון שלך, אמר לו הרבי, לעזור לחברך לשקם את עסקיו ואז תוכל להשתקם גם אתה…

הוא מיהר לחזור לעירו, אירגן הלוואה גדולה ומסר בידו של הסוחר השני. ואכן, כחלוף זמן קצר הצליח כל אחד מהם לשקם את עסקיו מחדש ולחזור לחיים.

יום ט"ו באב, מסמל את אחדות ישראל ומגיע כתיקון החורבן של תשעה באב שנגרם משנאת חינם. לכן, ביום זה, שהיה נהוג בעם ישראל כיום של שידוכים, היו יוצאות בנות ישראל בבגדי לבן שאולים, כדי שלא לבייש את מי שאין לה, ולעורר את רגש הערבות וההדדיות.

ראשי התיבות אל"ף בי"ת, אמר אחד מאדמו"רי חב"ד, הן:
א חדות (=) ב רכה.

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 • 50
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  50
  Shares
טיול בניו יורק כנסו לקרוא חוויות של מטיילים המלונית של צבי בניו יורק נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

tzvika770

 אוהב לארח בשישי אצל צבי לקרוא על הפרויקט לחצו כאן | אוהב לצלם מוצרים ואוכל ב PHOTO-FLARE אוהב תורה ויהדות אוהב טכנולוגיה ואינטרנט. ואם תחפשו בגוגל מי הבונה האתרים הכי טוב בניו יורק תמצאו אותי :) לחצו כאן לבדיקה. ליצירת קשר איתי כתבו לי פה באתר מרכז ניו יורק בתגובות.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות